جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 10
التوحید الالهی فی نهج البلاغه
نویسنده:
ماجد کاظمی
نوع منبع :
کتابشناسی(نمایه کتاب)
وضعیت نشر :
قم - ایران: دار الهدی,
چکیده :
کتاب حاضر در مورد توحید از نگاه نهج‌البلاغه را واکاوی و به رشته تحریر درآورده است. این مجموعه نخست زوایای توحید الهی را در نهج البلاغه بررسی می‌نماید نویسنده در ادامه مذاهب فلسفی و آراء و انظار آن‌ها را پیرامون توحید الهی مورد تحلیل قرار می‌دهد. در خاتمه نوشتار پیش رو نتبهی در باب ردّ نظریات فلسفی را ذکر کرده و لوازم قائل شدن به عینیت را استدلال می‌کند. توجه به توحید الهی در خطبه‌های نهج‌البلاغه در این اثر از جستارهای جالب توجه می‌باشد.
الرویه الفلسفیه: نقد و تحلیل - دراسه استدلالیه معمقه فی نقد الفکر الفلسفی
نویسنده:
ماجد الکاظمی.
نوع منبع :
کتابشناسی(نمایه کتاب) , کتابخانه عمومی
وضعیت نشر :
قم: باقیات‏‫,
چکیده :
نقد و بررسی تفکرات فلسفی و اقامه استدلال در زمینه ادله عقلی فلاسفه و مباحث مطرح شده از سوی آنان است. در این نوشتار ابتدا به بحث در مورد اهمیت توحید و حفظ دین اسلام و آموزه‌های اسلامی و شیعی پرداخته شده آنگاه به جایگاه عقل در دفاع از اصول دین اشاره گردیده است. نویسنده از سفسطه‌گری در فلسفه و ایجاد شک و شبهه در اصول بنیادین دین اسلام انتقاد کرده و برخی از استدلال‌های فلاسفه در زمینه توحید و مباحث مربوط به آن را نقد کرده است. وی اصول کلی معرفت را که فلاسفه باید به آنها پایبند باشند را اموری مانند: ایمان به امر خارجی، ایمان به عقل، ارزش معرفت، مصادر معرفت، مدرکات عقل، قوانین واقعی و طبیعی، طبیعت احکام عقلی، اختلاف عقل و شرع و رفع این توهم و استدلال به آیات و روایات در تبیین مسایل فلسفی نام برده و بعضی از براهین فلسفی مانند حرکت جوهری را مورد نقد و ارزیابی قرار داده است.
روایاتی مجعول در رد بر فلسفه (۱)
نویسنده:
حسن انصاری
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
کاتبان,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
الامر بین الأمرین: تحقیق أنیق حول نفی الجبر و التفویض و إثبات الأمر بین الأمرین
نویسنده:
حسین الشمس
نوع منبع :
کتاب , نقد دیدگاه و آثار(دفاعیه، ردیه و پاسخ به شبهات)
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قم: بوستان کتاب,
چکیده :
الأمر بين الأمرين تحقيق أنيق حول نفي الجبر و التفويض و إثبات الأمر بين الأمرين، اثر سید حسین شمس، کتابی است پیرامون مسئله جبر و تفویض و بررسی ادله قائلین به هریک و رد آنها و اثبات مسئله امر بین الامرین.///===
تهافت الفلاسفه یا تناقض گویی فیلسوفان
نویسنده:
ابوحامد محمد غزالی طوسی؛ مترجم: علی اصغر حلبی
نوع منبع :
کتابشناسی(نمایه کتاب) , ترجمه اثر , کتابخانه عمومی
وضعیت نشر :
تهران - ایران: زوار,
چکیده :
کتاب, ویرایش جدیدی است از ترجمه 'تهافت الفلاسفه' اثر 'ابوحامد غزالی' که طی آن مترجم کوشیده است مطالب را ساده‌تر بازگو کند؛ ضمن آن که وی توضیحات بیشتری در حواشی کتاب آورده است. تهافت الفلاسفه شامل چهار مقدمه, بیست مساله و یک خاتمه است. 'مقدمه اول در این باب است که ریاست فیلسوفان به ارسطو ختم می‌گردد, چه اوست که آرای فلاسفه را به نیکی تلخیص کرد, و بنابراین برای رد فلاسفه کافی خواهد بود اگر اندیشه‌های او را رد بنویسیم. مقدمه دوم در این است که برخی از آرای فلاسفه با دین سر و کاری ندارد و متعرض آن نمی‌شود. زیرا این آرا مربوط به علوم طبیعی است مانند بحث در کسوف و خسوف و آمدن باران و غیره که مستلزم بحث و مدح و دم هم نمی‌شود؛ اما برخی از آرای آنها متعرض دین می‌گردد مانند قول به قدم عالم و جز آن, و اینجاست که باید توقف کرد. مقدمه سوم, در بیان تناقض گویی فیلسوفان است, اما بیان عقاید صحیحه را باید در کتب دیگری یافت. مقدمه چهارم, در بیان این نکته است که تمسک فیلسوفان به ریاضیات و منطق, دو روش فکری, به نسبت با اصول دین ضروری نیست, با وجود این که ریاضیات در ذات خود صحیح است و عبارت است از علم حساب و هندسه. اما منطق, ادات فکر است که فلاسفه آن را به کار می‌برند... اما مسائل بیست گانه‌ای که غزالی ـ به نظر خود ـ فیلسوفان را در آن مسائل تعجیز یا تفکیر کرده می‌توان به طرز زیر تقسیم کرد: 1 ـ اتصال خدا با عالم, و آن شامل چهار مسئله اول کتاب می‌گردد یعنی: 1) قدم عالم, 2) ابدیت عالم و زمان, 3) خدا فاعل صانع عالم است, و 4) عجز فیلسوفان از اثبات وجود صانع. 2 ـ یگانگی خدا و عجز فیلسوفان از اثبات آن ـ مساله پنجم‌؛ 3 ـ صفات خدا که از مساله ششم تا دوازدهم کتاب را در بر می‌گیرد. 4 ـ علم خدا به جزئیات, که مساله سیزدهم کتاب است. 5 ـ مسائل فلکی و طبیعی ـ که شامل مسائل کتاب تهافت از شماره چهاردهم تا شانزدهم می‌گردد. 6 - سببیت مساله هفدهم. 7 ـ نفس انسانی ـ مساله هجدهم و نوزدهم. 8 ـ بعث اجساد و حشر ارواح ـ مساله بیستم. و در پایان کتاب, که متجاوز از یک صفحه نیست, فیلسوفان را در سه مساله تکفیر می‌کند: قدم عالم, علم نداشتن خدا به جزئیات, و انکار بعث اجساد و حشر ارواح, و می‌گوید: 'این سه عقیده کفر صحیح است و هیچ یک از فرقه‌های اسلامی بدین امور اعتقاد ندارد'.
نقدی بر فلسفه های مشائی و صدرایی
نویسنده:
ناصر بروجردیان
نوع منبع :
کتابشناسی(نمایه کتاب)
وضعیت نشر :
گسترش علوم پایه,
چکیده :
فلسفه‌ی مشائی و صدرایی ریشه‌ی مشترکی دارند که همان فلسفه‌ی ارسطویی است. شاگردان مکتب ارسطو، مشائی‌ها هستند که در زبان عربی به معنی راه‌رونده است. مبانی این فلسفه نیز بیش‌تر تجربی و طبیعی بوده است. عقاید ارسطو آمیخته با عقاید نوافلاطونیان به عالم اسلام راه یافته است و پیروان بزرگ ارسطو از قبیل ابوعلی‌سینا، ابن رشد و خواجه نصیرالدین طوسی به حکمای مشاء یا مشائیون معروف شده‌اند. در عالم اسلام فلسفه‌ی مشاء در مقابل فلسفه‌ی اشراق قرار دارد و مشائیون در برابر اشراقیون گفته می‌شود. ولی فلسفه‌ی صدرایی یا حکمت متعالیه تلفیقی است از عقاید مکتب مشاء و اشراق، و مسلک کشف و شهود. کتاب حاضر نقدی است بر فلسفه‌های مشائی و صدرایی و در آن مفاهیم ماهیت و ذاتیات، جوهر، وجود، علت و معلول، شناخت و بررسی گردیده است.
الفوائد الدینیة فی الرد علی الحکما والصوفیه
نویسنده:
ملا محمدطاهر قمی‌
نوع منبع :
کتابشناسی(نمایه کتاب)
چکیده :
الفوائد الدینیة فی الرد علی الحکما والصوفیه: مؤلف نجوم السماء آن را الفوائد الموفیه نام نهاده است؛ در حالی که کتاب اخیر از آنِ ملا محمدامین استرآبادی، مروج مکتب اخباری می‌باشد و متأسفانه شیخ آقا بزرگ تهرانی این دو کتاب را یکی گرفته و مؤلف آن را محمدطاهر قمی ‌دانسته است.
نقد فكر الفيلسوف ابن رشد الحفيد: علی ضوء الشرع و العقل و العلم - دراسة نقدیة لکشف حقیقة فکر ابن رشد
نویسنده:
خالد کبیر علال
نوع منبع :
کتاب , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
الجزایر - الجزایر: دارالمحتسب,
نگرشی بر فلسفه و عرفان
نویسنده:
لطف الله صافی گلپایگانی
نوع منبع :
کتاب , نقد دیدگاه و آثار(دفاعیه، ردیه و پاسخ به شبهات)
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع),
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
کتاب «نگرشی بر فلسفه و عرفان» نوشته آيت الله لطف الله صافی گلپایگانی، كتابی است كه بيشتر به علم كلام و فلسفه اسلامی می پردازد. مباحث متعددی نظير معرفت و خداشناسی، بررسی مسالك عرفانی، خدا در كتاب و سنت، مسأله وحدت وجود، پیرامون مسأله وحدت وجود، بررسى مسالک فلسفى و عرفانى، بررسى تطبیقى مسالک فلسفى و مسالک به اصطلاح عرفانى با هدایت هاى الهى قرآنى، راجع به تکفیر اشخاص، حدیث متعمقین در آخر الزمان، اصطلاحات خاص حکما و عرفا از مهمترين مباحث مطرح شده در اين كتاب ارزشمند است.
  • تعداد رکورد ها : 10