جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
صفحه اصلی کتابخانه > جستجوی هوشمند در الفبا
جستجو در برای عبارت
شامل عبارت باشد
شامل عبارت باشد
 
شامل عبارت باشد
شامل عبارت باشد
تنها فراداده‌های دارای منابع دیجیتالی را بازیابی کن
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  *برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند : "تاریخ ایران"
تاریخ نشریه های دینی در یک صد سال؛ متن فشرده سخنرانی آیت الله سبحانی
نویسنده:
جعفر سبحانی تبریزی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
جايگاه خبر واحد در تفسير
نویسنده:
‫فريدون عباسي
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
وضعیت نشر :
‫قم : ‫مرکز اطلاعات و مدارک اسلامي، جامعة المصطفی العالمیة,
چکیده :
‫آيا حجيت خبر واحد اختصاص به فقه و آموزههاي عملي دين دارد، يا اينکه در تفسير آيات وحي نيز حجت است؟ اين پژوهش در سه بخش، پاسخ به اين پرسش را بررسي کرده است. در کليات، مبادي تحقيق و معناشناسي واژگان و اصطلاحات ارائه شده است. درباره جايگاه احاديث در تفسير، سه ديدگاه مطرح است: 1. بينيازي قرآن از روايات به دليل اينکه قرآن «تبيان کلي شيء» و «نور مبين» است؛ 2. روايت تنها منبع تفسير است؛ 3. روايت يکي از منابع تفسير است. سيره عقلا، آيات قرآن و روايات، ادله ضرورت بهره گيري از احاديث در تفسير بيان شده است. روايات تفسيري گونههاي مختلفي دارند: در برخي قرآن با قرآن تفسير شده، بعضي فضاي نزول آيات را تبيين کردهاند، برخي به شرح واژگان قرآني پرداختهاند، بعضي مفاد آيات را بيان کردهاند، بعضي آيات متشابه را تأويل نمودهاند، بعضي به تبيين مصداق آيه پرداختهاند و ... . در اين پايان نامه بيش از چهل نوع روايت تفسيري همراه با مثال تبيين شده است. بعضي از بزرگان، خبر واحد را در تفسير حجت نميدانند. علامه طباطبايي? و آيت الله جوادي آملي از اين دستهاند. اين گروه براي مدعاي خود، ادلهاي را اقامه کردهاند که از جمله آن ادله، ميتوان به اهميت امور معرفتي و نيازمندي آنها به علم و يقين اشاره کرد. عدهاي از بزرگان، قائل به حجيت خبر واحد در تفسير همچون فقه هستند. شيخ طوسي?، علامه طبرسي?، آيت الله خويي?، آيت الله فاضل لنکراني?، آيت الله معرفت?، زرکشي و سيوطي، از اين گروهاند. اينان نيز براي مدعاي خود ادلهاي را بيان کردهاند. با بررسي ادله اين دو ديدگاه، اين نتيجه به دست ميآيد که ادله حجيت خبر واحد اطلاق دارد و هر دو نوع روايات فقهي و تفسيري را شامل ميشود. نويسنده در پايان به معيار اعتبار خبر واحد پرداخته است. در اين باره دو ديدگاه وجود دارد: وثوق صدوري و وثوق سندي. با توجه به مقتضاي ادله حجيت خبر واحد، ديدگاه وثوق صدوري، پذيرفته شده است.
Harvard Theological Review / مجموعه مقالات مجله بررسی های الهیاتی دانشگاه هاروارد
نویسنده:
جمعی از نویسندگان
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
نقش عقل در فهم نص از منظر علامه طباطبایی
نویسنده:
رضا عباس زاده
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
نقش عقل در فهم متن دینی از منظر علامه‌ طباطبایی محور پژوهش این نوشتار است و مقصود از آن بررسی چگونگی نقش عقل به عنوان قوه درک حقایق و همچنین مدرکات این قوه در فرایند فهم متن، اعم از کتاب و سنت، می‌باشد که مستلزم تحلیل و بررسی معنی، اقسام و جایگاه عقل و متن در اندیشه ایشان و کاوش در انواع کارکردهای عقل، در فهم ابعاد مختلف متن می‌باشد.نتیجه حاصل شده از این پژوهش آن است که عقل دو کارکرد عمده در فهم متن دارد: ابزاری و استقلالی. مهم‌ترین کارکرد ابزاری عقل که ایشان در فهم ابعاد مختلف متن از آن بهره برده است، عبارتند از: تعمیم و تجرید، مقایسه، استنطاق، توجه به ذو مراتب بودن معانی برخی الفاظ، جلوگیری از خلط معنا و مصداق الفاظ؛ همچنین مهم ترین کارکرد عقل استقلالی عبارتند از: اثبات حجیت ظاهر قرآن و سنت، استفاده از پیش دانسته های عقلی.
قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی(علیه السلام)
نویسنده:
محمدمهدی باقریان
نوع منبع :
رساله تحصیلی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
یکی از مباحث اساسی در حوزه عدالت بازشناسی گستره‌ و نسبت قلمروهای آن با یکدیگر است. از دیگر سو امام علی? به عنوان بزرگ‌ترین اسوه‌ی عدالت در میان بشریت شناخته شده و سیره‌ی گفتاری و رفتاری آن حضرت? گنجینه‌ی بزرگی برای عدالت پژوهی است. از این‌رو تحقیق حاضر بر آن است که عرصه های عدالت و نسبت آن‌ها با یکدیگر را از منظر آن امام عدالت پیشه? باز کاود.در تمامی فصول ابعاد مختلف عدالت با تأمل بر اندیشه‌های حضرت امیر مومنان علی? مورد بررسی قرار گرفته است؛ از این دیدگاه عدالت اجتماعی یعنی رعایت مساوات و حقوق برابر انسان ها در تعاملات اجتماعی (امور قضایی،توزیع اقتصادی و ...) و عدالت در حوزه‌ی فردی و ارتباط با خویشتن شامل رعایت حقوق جسم و روح انسان می شود که ضرورت معرفت نفس و عدم اضرار به نفس را به همراه خواهد داشت. عدالت در ساحت طبیعت نیز مربوط به تکالیف انسان نسبت به طبیعت می باشد و مواردی چون سعی و تلاش بر آبادانی زمین، رعایت حقوق حیوانات و ... را در بر می گیرد. عدالت‌‌ورزی در همه‌‌ی این ابعــاد به‌هم پیوسته باعثِ سعادت انسان می‌‌شود. سعادتی در آخرت که با زندگی شیرین دنیوی نیز قابل جمع است. بنابراین عدالت هم موجب زندگی آسوده، آرام و خاطره‌‌بخش دنیوی می‌‌شود و هم سعادت جاودان اخــروی را به همراه خواهد داشت.
ریشه‌های تاریخی و زمینه‌های اعتقادی نهضت عاشورا
نویسنده:
مهدی پیشوایی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
چکیده ندارد.
جایگاه مصلحت و حقیقت در سیاستگذاری امیر مومنان (ع)
نویسنده:
مهدی پیشوایی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
چکیده ندارد.
روش تفسیر از دیدگاه علامه طباطبایی
نویسنده:
جعفر سبحانی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
چکیده ندارد.
تطبیق امور پزشکی با شریعت مقدسه اسلام (جایگاهی منیع و بزرگ و مسئولیتی بزرگتر)
نویسنده:
جعفر سبحانی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
چکیده ندارد.