جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
صفحه اصلی کتابخانه > جستجوی هوشمند در الفبا
جستجو در برای عبارت
شامل عبارت باشد
شامل عبارت باشد
 
شامل عبارت باشد
شامل عبارت باشد
تنها فراداده‌های دارای منابع دیجیتالی را بازیابی کن
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  *برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند : "تاریخ ایران"
رابطه دست برتری با توانایی های دیداری- فضایی و انعطاف پذیری شناختی
نویسنده:
حکیمی کلخوران مریم, خداپناهی محمدکریم, حیدری محمود
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه دست برتری با توانایی های دیداری- فضایی و انعطاف پذیری شناختی به مرحله اجرا در آمد.روش: 120 نفر از دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر تهران با میانگین سنی 18- 17 سال که شامل 60 دختر و 60 پسر که نیمی از آنها چپ برتر و نیم دیگر راست برتر بودند با آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین و مکعب های کهس مورد ارزیابی قرار گرفتند.یافته ها: تحلیل آماری با استفاده از روش تحلیل واریانس عاملی نشان داد که توانایی های دیداری- فضایی و انعطاف پذیری شناختی با دست برتری رابطه ای معنادار دارند.نتیجه گیری: هم خوانی تفسیرهای نهایی این پژوهش در زمینه متغیرهای مرتبط با چپ برتری در جمعیت غیر بالینی، مبنی بر توانایی های بالای دیداری- فضایی در افراد چپ برتر و کاهش انعطاف پذیری شناختی در این افراد، قویا در تایید نظریه گشوایند، بهان و گالابوردا (1980) است.
صفحات :
از صفحه 83 تا 89
تصوف: حجاب و لباب (1)
نویسنده:
مینو حجت
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
رابطه قوه و امکان در Θ3
نویسنده:
احمد عسگری
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
ارسطو در Q3 در مقابل مگاریان که قائل بودند پیش از فعل قوه وجود ندارد و تنها زمانی که چیزی در حال فعلیت است «قادر» است، قوه را از فعل متمایز می کند و چهار استدلال در اثبات وجود قوه می آورد. ارسطو همچنین صراحتا قوه را با امکان مربوط می سازد. حال در اینجا این سئوال پیش می آید که ارسطو چگونه از قوه به امکان عبور کرده است؟ در این مقاله سعی شده است رابطه قوه و امکان توضیح داده شود. تحلیل حرکت، ارسطو را به قوه می رساند و امکان، مفهوم ملازم قوه است. ارسطو ابتدا قوه را مستقل از امکان توضیح می دهد و در نهایت توضیح دیگری از قوه بر اساس مفهومی که ملازم با آن است، یعنی امکان، ارائه می دهد. عبارات او در Q3 و Q4 می تواند این گونه تفسیر شود که ارسطو فهمی زمانی از ضرورت، امکان و امتناع دارد. در مقابل در اینجا این گونه استدلال شده که تفسیر زمانی از جهات سه گانه نمی تواند درست باشد و ارسطو تنها تعابیری زمانی از آنها داشته است، بدون آنکه لزوما بخواهد آنها را به زمان تحویل دهد. علت تعابیر زمانی ارسطو از جهات می تواند این باشد که امکان در اینجا در ارتباط با قوه و حرکت طرح شده است.
صفحات :
از صفحه 83 تا 104
ارزیابی و بررسی تفسیر عیاشی
نویسنده:
رضا رستمی زاده
نوع منبع :
پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه
وضعیت نشر :
حدیث نت,
چکیده :
این پایان نامه، ابتدا به نکاتی درباره علم تفسیر و قواعد کلی آن و سپس به موضوعات زیر پرداخته است: مدارک تفسیر، زندگی‌نامه عیاشی سمرقندی و تألیفات وی، روند تکاملی علم تفسیر، تفسیر در عهد صحابه ، تفسیر در دوره تابعین و بعد از تابعین، تفسیر عیاشی و جایگاه آن در تاریخ تدوین علم تفسیر، نگرش و روش تفسیر عیاشی در التفسیر،‌بررسی ابواب هشتگاه مقدمه التفسیر، تفسیر قرآن به قرآن ، موضوعات مختلف در تفسیر عیاشی، شأن نزول آیات در تفسیر عیاشی، بازتاب اصول و فروع دین در تفسیر عیاشی، اخلاق و موارد آن و قصص انبیاء در تفسیر عیاشی.
اثر تجاوز مدیران دولتی از حدود اختیارات خود در انعقاد قراردادها
نویسنده:
امیرمحمدی محمدرضا
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
صفحات :
از صفحه 25 تا 35
جایگاه اخلاق در نظام فکری دکارت
نویسنده:
شهرآیینی سیدمصطفی, حسینی سیدحسین
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
چکیده :
دکارت در گفتار در روش آشکارا اعلام می دارد که فلسفه ای که او قصد پی افکندن آن را دارد ما را «ارباب و مالک طبیعت» می سازد، اما در انفعالات نفس بهر ه اصلی حکمت را در این می داند که به ما بیاموزد تا «ارباب انفعالات خویش» باشیم. آن چه از فلسفه دکارت می دانیم بیش تر مربوط است به سخن نخست او در گفتار در روش و پیامدهایی که بر اثر چنین نگاهی به فلسفه به بار آمده است. اما درباره جایگاه اخلاق در نظام فکری این فیلسوف کم تر شنیده ایم و گاه چنان او را تفسیر می کنند که گویی اخلاق برای دکارت در درجه اول اهمیت نبوده است. در این مقاله فلسفه دکارت را از زاویه اخلاق مورد توجه قرار می دهیم، به اهمیت اخلاق در طرح کلی فلسفه او می پردازیم، و او را هم چون حکیمی معرفی می کنیم که فلسفه اش بیش از هر چیز خاصیت اخلاقی و درمان گرانه دارد. به شباهت های او با فیلسوفان رواقی می پردازیم و نیز عملی ترین جنبه های فلسفه وی را به ویژه در نامه هایش مورد بحث قرار می دهیم. پس از آن، عاطفه سماحت را در نزد دکارت به تفصیل بررسی می کنیم. در پایان هم، برخلاف برخی تصورات رایج، دغدغه هایی چون اخلاق، حکمت و زندگی خوب به عنوان مهم ترین و عمیق ترین دغدغه ها در فلسفه دکارت معرفی می گردد.
صفحات :
از صفحه 5 تا 26
بررسی استدلال آگاهی ریچارد سوئین برن بر وجود خدا و انتقادهای جی. ال. مکی بر آن
نویسنده:
محیا رفیعی بندری، امیرعباس علی زمانی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
چکیده :
ریچارد سوئین برن فیلسوف خداباور بریتانیائی، وجود «آگاهی» در انسان ها را معلول طرحی آینده نگرانه در فرآیند تکامل تدریجی و پیدایش آگاهی را قطع نظر از مادی یا غیرمادی بودن ماهیتش، استدلالی می داند بر وجود طراحی مدبر و هدف دار. وی هم چنین معتقد است که تبیین های صرفا علمی و مادی از ارائه تبیینی ساده و معقول از ماهیت آگاهی و شعور در انسان ناتوان اند و به دلیل تبیین ناپذیری آگاهی از منظری صرفا علمی، پذیرش ثنوی گروی ذاتی اجتناب ناپذیر است. در مقابل، جی. ال. مکی، دیگر فیلسوف بریتانیائی، با انتقاد از استدلال سوئین برن، در عین پذیرش دشواری های تبیین های ماتریالیسم از آگاهی، با به کارگرفتن تیغ اکام و پیش فرض قرار دادن ماده گروی به عنوان یگانه تبیین معقول از پدیده ها، تبیین خداباورانه از آگاهی را پیچیده می انگارد. این مقاله بر آن است با بیان دلایل عدم کفایت تبیینی نظریه ماتریالیستی مکی در تبیین آگاهی، نشان دهد ساده ترین تبیین وجود آگاهی تبیین خداباورانه بوده و وجود آگاهی می تواند استدلالی استقرائی در اثبات خدا باشد.
صفحات :
از صفحه 5 تا 28
تصحیح شرح الهیات اخص نجات محمدبن علی بن ابی نصر اسفراینی
نویسنده:
محمد اکبری
نوع منبع :
پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه , شرح اثر , کتابخانه عمومی
وضعیت نشر :
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران: ,
تصحیح شرح الهیات اخص نجات ( محمد بن علی بن ابی نصر اسفراینی)
نویسنده:
محمد اکبری
نوع منبع :
پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه , شرح اثر
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
پایگاه اطلاع رسانی حوزه: ,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
ابن سینا از بزرگترین فلاسفه اسلامی است و نجات یکی از کتابهای مهم فلسفی اوست که گاه نیز به عنوان کتاب درسی مورد توجه بوده و می باشد. با توجه به موجز و مختصر بودن نجات، داشتن یک شرح در فهم مراد و مقصود مؤلف ضروری می نماید. تنها شرحی که نسخه هایی از آن درکتابخانه های نسخ خطی موجود است، شرح علی بن ابی نصر اسفراینی است که نیازمند تصحیح می باشد و این رساله در صدد تصحیح شرح مقاله دوم نجات است. این تصحیح از روی سه نسخه مجلس، ایاصوفیا، فاضلی انجام شده است که نسخه اباصوفیا با توجه به قدمت (قرن نهم هجری)و صحت بیشتر به عنوان اصل انتخاب شده است. در مواردی که عبارت یا کلمه ای از دو نسخه دیگر مناسب تر بوده، به متن راه یافته است و عبارت یا کلمات نسخه ایاصوفیان به عنوان نسخه بدل در پاورقی ذکر شده است. متن نجات نیز که در نسخه ایاصوفیان بود با نسخه دانش پژوه - به عنوان نسخه اصل - مقابله شده است. الهیات نجات دارای دو مقاله است. مقاله دوم الهیات اخص است و کار ما مربوط به این قسمت می باشد. ابن سینا در این مقاله به ترتیب به مباحث زیرمی پردازد: تعریف واجب و ممکن و ممتنع، احکام واجب الوجود، توحید، اثبات واجب الوجو،صفات واجب الوجود، بحث صدور عالم و مباحث مربوط به آن، مسأله عنایت و شر، معاد (قبول معاد جسمانی و تبیین معاد روحانی)، مسأله نبوت و عبادات. اسفراینی در شرح خود ابتدا قسمتی از عبارات را نقل می کند و درباره آنها توضیح می دهد بعد به شرح الفاظ می پردازد. در مواردی به اظهار نظر درباره کلام شیخ می پردازد. او در این شرح از کسی نقل قول نمی کند، فقط گاهی به آیات و روایات استناد می جوید.
رابطه «دینداری» و «ابعاد شخصیت» با «سلامت روان» معلمان شهرستان رودان
نویسنده:
مسعود باقری,حسن بنی اسدی ,صفورا داوری
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه,
چکیده :
پژوهش حاضر با هدف نشان دادن رابطه دینداری و ابعاد شخصیت با سلامت روان معلمان شهرستان رودان به روش توصیفی - همبستگی انجام گرفت. بدین منظور 274 نفر از معلمان، با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی متناسب با حجم طبقات (برحسب جنس و مقطع تدریس) انتخاب شدند، و به پرسشنامه های دینداری خدایاری فرد و همکاران، شخصیت «NEO-FFI» مک کری و کاستا و سلامت عمومی گلدبرگ و هیلیر «GHQ-28» پاسخ دادند. تحلیل داده ها با روش های آماری میانگین، درصد، فراوانی، انحراف معیار، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون ساده و گام به گام، آزمون «t» مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه در نرم افزار «SPSS» انجام شد. نتایج نشان دادند که دینداری و ابعاد شخصیت با سلامت روان معلمان رابطه دارند. به طوری که روان رنجورخویی پایین، و دینداری و برون گرایی و توافق و وجدانی بودن بالا، با سلامت روان بالاتر معلمان رابطه مثبت داشتند. همچنین متغیرهایی از قبیل جنسیت، محل زندگی، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات و مقطع تدریس معلمان نیز در بعضی از این روابط موثر بودند.
صفحات :
از صفحه 7 تا 32