جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
بررسی اندیشه های عرفانی نجم رازی بر اساس مرصادالعباد
نویسنده:
نسرین اصغرزاده
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
نجم الدین رازی یکی از عارفان قرن هفتم هجری است.مهمترین کتاب او مرصادالعباد ، به زبان فارسی و در مورد تصوف و سلوک است. این کتاب از نظر سبکی به آثار قرن ششم ماننده تر است. عرفان نجم الدین رازی مابین دو مکتب تصوف عابدانه و تصوف عاشقانه می باشد.او راه رسیدن به حقیقت را شریعت و طریقت می داند.عقیده او بر این است که شناخت خدا با شناخت نفس حاصل می شود.آفرینش انسان از سایر موجودات و حتی فرشتگان متمایز است.رابطه ای میان انسان و خدا وجود دارد و آن عشق است.برای رسیدن به حقیقت باید مراحلی را طی کرد و آن تزکیه نفس و چله نشینی می باشد. ماجرای آفرینش آدم و ملائکه داستان گونه بیان می شود. او قبل از خلقت آدم به خلقت عوالم مختلف ارواح ،ملک و ملکوت پرداخته و سپس خلقت آدم را بیان کرده استبعد از آن احتیاج انسان به پیامبر و شیخ برای تصفیه دل و مشاهده انوار درونی و تجلی ذات و صفات خداوند روی آورده است. اندیشه های عرفانی او بر مبنای قرآن و آیات و احادیث شکل می گیرد چنانکه در آغاز هر باب آیه ای می آورد و آن را مبنای سخنان خود قرار می دهد.
بررسی تطبیقی راه‌های وصول به حق در حدیقه الحقیقه سنایی و بهگودگیتا
نویسنده:
حبیبه خانی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
وصول به حق یکی از مهمترین مباحث و مسائل عرفانی است که در متون مختلفی در سنتهای مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در اندیشه اسلامی و هندویی چگونگی امکان وصول به حق در دو متن حدیقه الحقیقه و بهگودگیتا بیان شده است. در این دو متن از راههای مختلفی برای رسیدن به حق سخن رفته است. این راهها بنا به گزارش حدیقه عبارتند از: شریعت، طریقت و حقیقت. راه شریعت همان کارمه یوگه، طریقت همان جنانه یوگه و راه حقیقت، همان بهکتی یوگه است. در حدیقه و بهگودگیتا علیرغم وجود اختلاف در پاره ای از مسائل در راههای وصول به حق اختلاف چندان بنیادینی به چشم نمی خورد و این مسئله از آنجا ناشی می شود که اولاً اهدافی که در عرفان عملی مطرح است با دغدغه های اصلی بشر تناسب دارند و ثانیاً میزان سازگاری عرفان عملی مندرج در حدیقه با عرفان عملی خارج از خودش بسیار است. پژوهش حاضر می کوشد مسئله راههای رسیدن به حق را در دو متن حدیقه الحقیقه و بهگودگیتا مورد بحث و بررسی قرار دهد.
ارتباط تشیع و عرفان در آثار سید حیدر آملی (ره)
نویسنده:
غلامرضا اعوانی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
چکیده ندارد.
یسألونک المجلد 12
نویسنده:
حسام الدین بن موسی عفانه
نوع منبع :
کتاب
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قدس: مکتبه دندیس,
یسألونک المجلد 1-2
نویسنده:
حسام الدین بن موسی عفانه
نوع منبع :
کتاب
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
فلسطین: مکتبه دندیس,
یسألونک المجلد 7-8
نویسنده:
حسام الدین بن موسی عفانه
نوع منبع :
کتاب
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
فلسطین: مکتبه دندیس,
یسألونک المجلد 3-4
نویسنده:
حسام الدین بن موسی عفانه
نوع منبع :
کتاب
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
فلسطین: مکتبه دندیس,
یسألونک المجلد 5-6
نویسنده:
حسام الدین بن موسی عفانه
نوع منبع :
کتاب
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
فلسطین: مکتبه دندیس,
یسألونک المجلد 13
نویسنده:
حسام الدین بن موسی عفانه
نوع منبع :
کتاب
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قدس: مکتبه دندیس,
کلیدواژه‌های فرعی :
یسألونک المجلد 14
نویسنده:
حسام الدین بن موسی عفانه
نوع منبع :
کتاب
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قدس: مکتبه دندیس,