جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
جستجو در برای عبارت
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 90011
بررسی ماهیت شورای نگهبان
نویسنده:
ابراهیم موسی زاده
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
بررسی دیدگاه دانشجویان دربارة موانع اثربخشی دروس معارف اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی کاشان
نویسنده:
محمد امینی,حمید رحیمی,زهره صمدیان
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
هدف اصلی این پژوهش بررسی دیدگاه دانشجویان دربارة موانع اثربخشی دروس های معارف اسلامی است که در دانشگاه آزاد اسلامی کاشان انجام شد. جامعة آماری این پژوهش شامل همة دانشجویان این دانشگاه بود که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم انجام شد. 96 دانشجو برای گروه نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامة محقق ساخته در قالب 61 پرسش بود که ضریب پایایی آن با «آلفای کرونباخ» 83 درصد برآورد شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آماری استنباطی (آزمون T، تحلیل واریانس و...) استفاده شد. یافته های به دست آمده از این پژوهش نشان داد که وضعیت کلی اجرای برنامه های درسی معارف اسلامی در دانشگاه به نسبت درحد مطلوبی است، ولی در عین حال مجموعه ای از عوامل درونی و بیرونی مانع اثربخشی و اثرگذاری لازم بر دانشجویان می شود. از نظر دانشجویان در میان عوامل درونی، مؤلفة ارزشیابی و در میان عوامل بیرونی عامل اجتماع و شرایط محیطی عمده ترین موانع اثربخشی درس های معارف اسلامی است.
تبیین شاخصهای بعد سیاسی توسعه انسانی از دیدگاه اسلام (با تأکید بر قرآن کریم)
نویسنده:
حمدرضا احمدی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرانید قانون گذاری
نویسنده:
محسن ملک افضلی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
اصفهان معقل الادب العربی و نظام الدین اصفهانی
نویسنده:
مصطفی جواد
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
مصالح اجتماعی
نویسنده:
صدرالدین بلاغی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
ابوحیان التوحیدی محثل من ممثلی علم الاخلاق فی القران الرابع الهجری
نویسنده:
مارک برژه
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
رسالة فی التوحید یا رسالة دراقاویل فلاسفه و آنانکه پس از ایشان بوده از علمای حکمت
نویسنده:
محمدتقی دانش پژوه
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
مقایسه حقوق کیفری اطفال ایران و فرانسه با کنوانسیون حقوق کودک
نویسنده:
سید محمد موسوی بجنوری,منا جعفری دولابی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
  • تعداد رکورد ها : 90011