جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 6
تقاضای سازگار با مبانی و ارزش های اسلامی
نویسنده:
رجایی سیدمحمدکاظم
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
لطفا برای مشاهده متن چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.
صفحات :
از صفحه 29 تا 56
مطالعه تطبیقی روش های خطی ARIMA و غیرخطی شبکه های عصبی فازی در پیش بینی تقاضای اشتراک گاز شهری
نویسنده:
محمدحسین پورکاظمی، امیر افسر، بیژن نهاوندی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
اطلاع از میزان تقاضای موجود در هر دوره یکی از مباحثی است که شرکت ملی گاز در راه پاسخگویی به مراجعان به آن نیاز دارد. عدم اطلاع از میزان تقاضای اشتراک سبب ایجاد مشکلاتی مانند عدم آگاهی از تعداد پیمانکاران مورد نیاز و همچنین فقدان برنامه کنترل موجودی مناسب برای انواع کنتورهای مورد نیاز و دیگر عوامل مرتبط می شود.در چند دهه گذشته، اقتصاددانان و علمای مدیریت برای برآورد تقاضا اغلب از روش های اقتصادسنجی استفاده کرده اند. امروزه از بین روش های پیش بینی، شبکه های عصبی مصنوعی و مدل های فازی در بسیاری از زمینه های کاربردی استفاده شده اند که هر کدام از آنها دارای محاسن و معایبی هستند. بنابراین، ترکیب موفقیت آمیز این دو روش، مدل سازی شبکه های عصبی مصنوعی و فازی، با اتکا به ترکیب قدرت یادگیری شبکه های عصبی و عملکرد منطقی سیستم های فازی تبدیل به ابزار بسیار قدرتمندی شده که هم اکنون کاربردهای گوناگونی دارند.در این تحقیق، تقاضای اشتراک گاز شهری خانگی شهر تهران با استفاده از روش خطی ARIMA و روش غیرخطی شبکه های عصبی فازی بررسی شده و از لحاظ شش معیار ارزیابی عملکرد با یکدیگر مقایسه شده اند. نتایج تحقیق بیان گر این حقیقت است که برای پیش بینی تقاضای اشتراک گاز شهری، شبکه های عصبی فازی در تمامی شش معیار ارزیابی عملکرد، بر روش ARIMA برتری داشته، بنابراین مناسب تر است.
صفحات :
از صفحه 133 تا 146
تقاضای بازار اسلامی در مقایسه با بازار رقابت کامل
نویسنده:
رجایی سیدمحمدکاظم
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
ارزشهای فرهنگ غرب به روشهای گوناگون و ظریفی با علم اقتصاد درآمیخته است. این ارزشها نقش تعیین کننده ای در نظریه ها دارند. از آموزه ها و راهبردهای اسلامی درباره تقاضا می توان سه اصل رعایت ارزشها، تقدیر معیشت (تخصیص بهینه منابع) و اخوت و برادری (تکافل اجتماعی) را اصطیاد کرد.موضوعات اقتصادی گرچه پذیرای روشهای جدید هستند، ولی می توان با توجه به اصول حاکم بر رفتار انسان اقتصادی مسلمان، با قدری تغییر در مفاهیم ادبیات اقتصاد سرمایه داری و بسط آنها، مباحث را ارایه کرد.اصل تکافل اجتماعی، صرفه جویی و ممنوعیت خوشگذرانی در حد اتراف (اصل تخصیص بهینه منابع) موجب می شود افراد به سمت کالاهای ضروری گرایش یافته و این کالاها در طیف خاصی قرار گیرند و دامنه وسیعی نداشته باشند. به عبارت دیگر، کالاهای ضروری افراد مختلف جامعه و طبقات مختلف درآمدی تقریبا به سمت کالاهای خاص میل کند. با ثبات سایر شرایط، سطح زیر منحنی تقاضای فرد مسلمان نسبت به سطح زیر منحنی تقاضای فرد غیرمسلمان کمتر، اما سطح زیر منحنی تقاضا در بازار اسلامی نسبت به رقابت کامل بیشتر خواهد بود. اگر افزایش قیمت، قدرت خرید مصرف کننده را از مقدار حداقل معیشت کمتر کند، در اینجا اثر درآمدی از طریق انفاقات به وسیله افراد با درآمد بالاتر یا دولت اسلامی تا رسیدن به سطح مطلوب ترجیحا جبران می شود. به عبارت دیگر، اثر درآمدی در دو سطح قیمت، محدود به کرانه بالا (اسراف) و کرانه پایین (حداقل معیشت) می باشد.
صفحات :
از صفحه 65 تا 98
تحلیلی برمکان یابی سیستم های توزیع (با تاکید بر سیستم های خرده فروشی) در اقتصاد شهری
نویسنده:
محمدی جمال
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
یکی از موضوعهای مورد مطالعه برنامه ریزان شهری به خصوص اقتصاد دانان شهری و یا یکی از مهمترین موضوعهای علم اقتصاد فضا مکان یابی فعالیتها می باشد. از آنجایی که فعالیتها در سه دسته مهم تولیدی، توزیعی ومصرفی تفکیک شده و هریک از اینها نیز مطالعه های خاص خود را می طلبد و می بایستی بطور مجزا مورد بحث قرار گیرد، ما در اینجا به مقوله فعالیتهای توزیعی پرداخته ایم.اساساً این موضوع یعنی مکان یابی سیستمهای توزیع درمطالعه های شهری در بهبود سیستم اقتصاد شهر، یعنی در زمینه هایی همچون کاهش هزینه ها، سهولت دسترسی، توزیع برابر و … می تواند موثر باشد .در این مقاله سعی شده نخست نقش سیستمهای توزیع در اقتصاد شهری و نیز مکانی یابی این سیستمها مورد مطالعه قرار گیرد. در حقیقت در این بحث سعی شده به موضوعهایی همچون رابطه عوامل جغرافیایی (جمعیت، مکان، فضا) با مساله مکان یابی عوامل موثر بر انتخاب محل توزیع کالا و خدمات اساسی و روزمره اشاره گردد .
تخمین تقاضای فیلم سینمایی در ایران
نویسنده:
نیک روان انیسه, عاقلی لطفعلی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
صنعت سینما یکی از اجزای اصلی توسعه‎ فرهنگ محسوب می شود، توسعه‎ صنعت سینما نیازمند شناخت ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. این مقاله به مطالعه‎ ویژگی های اقتصادی این صنعت می پردازد. در این راستا لازم است عوامل تعیین کننده‎ تقاضای فیلم سینمایی، تعیین شده و حساسیت متغیرهای موثر آن بررسی شود. همچنین محاسبه‎ این کشش ها دارای کاربردهای مفیدی در سیاست ‎گذاری های اقتصادی است، تا بدین ترتیب به برنامه ریزی های کارآمدی از نظر فرهنگی و اقتصادی در کشور و به دنبال آن در منطقه و بازارهای جهانی دست یافت. در این مقاله ابتدا با تکیه بر مبانی نظری و با کمک مطالعات تجربی، عوامل موثر بر تقاضای فیلم سینمایی در ایران طی سال های 1380 تا 1387 در 28 استان کشور با استفاده از داده های ترکیبی، بررسی و سپس تقاضای تماشای فیلم با تفکیک به دو نوع فیلم ایرانی و خارجی با استفاده از داده های سری زمانی و با روش حداقل مربعات معمولی برای سال های 1350-1387 تخمین زده شده است. نتایج تخمین با روش داده های ترکیبی نشان می دهد که تقاضای فیلم سینمایی، رابطه‎ مستقیم با درآمد واقعی افراد و رابطه‎ معکوس با قیمت واقعی بلیط سینما دارد. همچنین افزایش تعداد دستگاه های تلویزیون، رایانه و دستگاه های پخش VCD و DVD، تاثیر کاهشی در تعداد تماشاچیان فیلم‎ های سینمایی دارد، نتایج تخمین با استفاده از داده های سری زمانی نیز نشان داد که تقاضای تماشای فیلم خارجی در مقایسه با تقاضای تماشای فیلم ایرانی، نسبت به تغییرات قیمت بلیط و همچنین تغییرات نرخ سواد حساسیت بیشتری از خود نشان داده است.
صفحات :
از صفحه 221 تا 242
درآمد خانواده و تقاضا برای فرزند: الگوی نظری بدیل و برخی شواهد
نویسنده:
مهربانی وحید
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
تعیین تعداد فرزند در میان انسان ها بر خلاف سایر موجودات حاصل فرایند تصمیم سازی است. از این رو مجموعه ای از عوامل وجود دارند که در این تصمیم اثرگذارند که در میان آن ها درآمد خانواده بیش ترین اهمیت و ابهام را دارد. در این مقاله با ارائه الگوی بهینه یابی که در آن مطلوبیت والدین تابعی از مصرف کالاها و تعداد فرزندان است نشان داده می شود که افزایش درآمد خانواده بدون تغییر قیمت به افزایش تقاضا برای فرزند منجر می شود، اما اثر کل افزایش درآمد می تواند منفی باشد. به منظور بررسی میزان تطبیق نظریه با واقعیت، شواهدی از تهران ارائه می شود که حکایت از آن دارد که اثر درآمدی (خالص) در تقاضا برای فرزند از لحاظ آماری بی معناست هرچند اثر کل (اثر درآمدی ناخالص) افزایش درآمد خانواده منفی و معنادار است. همچنین، درآمد مردان و زنان تا حدودی رفتار متفاوت را نشان می دهد.
صفحات :
از صفحه 115 تا 135
  • تعداد رکورد ها : 6