جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
جستجو در برای عبارت
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
نقش میرزامهدی اصفهانی در توسعه ی جایگاه ادبیات عرب در بهره بری از قرآن و حدیث
نویسنده:
سیّدمحمّد بنی هاشمی، محمّدامین تفضّلی
نوع منبع :
نمایه مقاله
پهنه بندی شوری خاک به منظور کاربری محیطی فضای سبز با استفاده از تکنیک AHP و اصول زمین آماری (در جزیره کیش)
نویسنده:
باقری بداغ آبادی محسن, امینی فسخودی عباس, اسفندیارپوربروجنی عیسی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
انعطاف پذیری و تطابق بیشتر روش مورد استفاده با اهداف مطالعه - بویژه در مطالعات محیطی - با نزدیکتر ساختن نتایج مطالعه به واقعیت ها، تصمیم سازی و برنامه ریزی برای مدیریت محیط را منطقی تر خواهد ساخت. مقاله حاضر حاصل مطالعه ای است که با هدف برآورد و پهنه بندی بهینه شوری خاک جهت برنامه ریزی و طراحی فضای سبز در جزیره کیش انجام گرفته است. برای این منظور با انجام عملیات میدانی و مطالعات آزمایشگاهی داده های اولیه بدست آمد و با پردازش های لازم بر روی آنها به کمک تکنیک AHP و روش های برنامه ریزی خطی، برای تجزیه و تحلیل نهایی آماده گردید. در این راستا به منظور تعیین ضرایب وزنی مناسب برای شوری لایه های مختلف عمقی خاک با توجه به هدف مطالعه و محاسبه شوری نهایی در هر پروفیل نمونه، با استفاده از مدل های خطی برنامه ریزی اولویت بندی، روشی وزنی معرفی و با نشان دادن برتری آن نسبت به روش معمول (فائو)، مورد استفاده قرار گرفت. در ادامه با بکارگیری دو روش درون یابی ساده و تخمین گر زمین آماری کریجینگ و با استفاده از نرم افزار ILWIS اقدام به تهیه نقشه های پیوسته پراکنش شوری خاک گردید. پس از پهنه بندی مجدد نقشه ها، با استفاده از تکنیک روی هم اندازی و محاسبه ماتریس خطا (ماتریس درهمی:)، دو روش فوق مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان دهنده همخوانی بسیار بالایی بین دو نقشه در حدود 90 درصد بود. بر این اساس، باوجود برتری اثبات شده کریجینگ، با توجه به سهولت کاربرد و انعطاف پذیری قابل قبول درون یابی ساده در مقایسه با کریجینگ برای توصیف فرآیندهای طبیعی، در شرایطی با یکنواختی نسبی متغیرهای مکانی از دقت و صحت قابل قبولی برخوردار بوده و کارایی مناسبی دارد. در نهایت پهنه بندی های صورت گرفته به کمک هر دو روش فوق نیز حاکی از محدودیت ناچیز شوری در اکثر خاک های منطقه مورد مطالعه برای کاربری فضای سبز بود.
صفحات :
از صفحه 101 تا 116
أثر المعتزلة في فكر أبي تمام وشعره
نویسنده:
إيناس كاظم شنباره, عباس محمد رضا
نوع منبع :
نمایه مقاله
منابع دیجیتالی :
النظرية النقدية عند ماكس هوركهايمر " من العقل الى كسوف العقل "
نویسنده:
Lecturer .Dr. Khedr D.Qasim
نوع منبع :
نمایه مقاله
حقوق زن در اسلام
نویسنده:
ثریا مکنون
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
الإيمان والعقيدة الدينية قراءة هرمنيوطيقية للمجتهد شبستري
نویسنده:
عادل حسین
نوع منبع :
نمایه مقاله
چکیده :
پژوهش در مفهوم ایمان از دیدگاه هرمنوتیک موجب تثبیت مفهوم مدارا بین ادیان و مذاهب و پذیرش دیگرِ اندیشه ای و عقیدتی، از طریق پذیرش کثرت گرایی در فهم متن دینی می گردد. به کار گیری روش هرمنوتیک از سوی شبستری در خوانش متون دینی نشان می دهد که او معتقد است که همه تعابیر نشانگر یک خوانش انسانی از دین است ، هیچ خوانشی مظهر حقیقت مطلق الهی نیست...(ترجمه ماشینی)///
ترجمه ای جدید از قرآن مجید به زبان پشتو
نوع منبع :
ترجمه اثر , کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
تحلیل گفتمانی مناظره ابو سعید سیرافی و ابوبشر متی
نوع منبع :
مناظره،گفتگو و میزگرد , کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
مناظره ابوسعید سیرافی نحوی و ابو بشر منطقی از گره­ گا­ه های کلیدی تمدن اسلامی است. این مناظره محل برخورد دو جریان اصلی برخاسته از رفرم ایدئولوژیک عباسی بود. یک جریان نهضت ترجمه و پیامدهای فکری آن و جریان دیگر دستگاه عقیدتی، فقهی و کلامی عصر عباسی است. جدا از اشکالات جدی سیرافی در رابطه با جای­گاه منطق و رابطه منطق و زبان و نحو، این مناظره هدایت ­گر تنش ناشی از برخورد دو جریان فوق نیز می­باشد. در این مقاله سعی کرد­ه ایم با توصیفی تاریخی و تبارشناسی از نهضت ترجمه و عصر تدوین به تحلیل گفتمانی این مناظره وارد و این تنش ایدئولوژیک را بررسی و تشریح کنیم.به نظر می­ رسد که نتایج این مناظره تأثیرات دامنه­ داری بر تفکر اسلامی نهاده باشد و در هردو جریان عقیدتی و فلسفی تغییرات پایداری داشته است. جریان فلسفی هم از منطق گرایی دور شد و به سمت بنیانی رفت که فارابی و سپس ابن سینا با عنوان فلسفه مشاء نهادند.
صفحات :
از صفحه 138 تا 170
مقایسه اخلاق جلالی دوانی و جامع السعادات نراقی
نویسنده:
حسین اترک
نوع منبع :
نمایه مقاله
شانس و مشیت الهی
نویسنده:
الهام صادقی
نوع منبع :
ترجمه اثر , کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
«شانس و مشیت الهی» عنوان مقاله ششم است که الهام صادقی به فارسی ترجمه کرده است. «یکی از دغدغه‌های مهم در حوزه پرداختن به شانس، مسئله ارتباط آن با الوهیت و به‌طور خاص اراده یا مشیت الهی است. نویسنده مقاله شانس و مشیت الهی ضمن تعریف چیستی شانس در عرف عام و نیز در متن پژوهش‌های گوناگون، و نیز نگاهی کلی به نگرش‌ها و تعاریف شانس از سوی متفکران، فیلسوفان، روان‌شناسان، و صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف، به نسبت میان شانس و اقبال و خواست خدا و نیز فعل الهی می‌پردازد و معتقد است که شناخت درست و بی‌غرض مشیت الهی فی‌نفسه راهی است برای پی بردن به شانس و جایگاه آن در هستی.»