جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
جستجو در برای عبارت
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 2937
أبو محمد عبد الله بن عبّاس الرامهرمزيّ( / ق 4 هـ)
نوع منبع :
مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
متکلم معتزلی. با ابوعلی جبّائی مراودات بسیار داشته است. احتمالا از شاگردان او بوده است. نقل است که ابوعلی جبّائی مواقع نجوم را با حوادث زمینی مرتبط می دانست و این را به جریان عادات از جانب خداوند مرتبط می دانست و رامهرمزی نیز این عقیده او را گردن نهاد.
أبو محمّد عبد الله بن عليّ بن عبد الله المنجنیقيّ( / ت 359 هـ)
نوع منبع :
مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
محدث، فقیه، متکلم اشعری
أبو طالب عبید الله بن أحمد (أبي زید) الأنباريّ( / ت 356 هـ)
نوع منبع :
مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
محدث و متکلم شیعی امامی. گویا در ابتدا از واقفیه بوده و ابن ندیم در باره مذهب او در شیعه اظهار بی اطلاعی می کند و نقل می کند که او را از شیعه بابوشیّة می دانسته اند که محققان معتقدند این عنوان احتمالا اشتباهی در استنساخ بوده و مقصود شیعه الناووسیّة است که قائل به توقف در امام صادق بوده اند و می پنداشتند که امام زنده است و در غیبت است و روزی ظهور خواهد کرد.
صالح قُبّة( / ق 3 هـ)
نوع منبع :
مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
متکلم اهل رجاء از مرجئه قدریه. از اتباع ابو ثوبان الکوفی. تفصیل زیادی از حیات او در دست نیست. اثری از او بر جای نمانده اما برخی از آراء او در ضمن کتب دیگران آمده است از جمله در مقالات الاسلامیین اشعری. از آراء اوست : یضع الله الادراک مع العمی و العلم مع الموت.
أبو سعید عثمان بن سعید بن خالد التمیميّ الدارميّ(200 هـ / 280 هـ)
نوع منبع :
مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
محدث، فقیه شافعی و متکلم به شیوه سلف . خداوند را محدود در مکان می دانست و معتقد بود که ملائکه خداوند را در حالی که روی عرش است حمل می کنند و معتقد بود که خداوند به حس ادراک می کند.
عبد الله بن عبد الرحمن الزبیريّ( / ق 3 هـ)
نوع منبع :
مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
محدث ، فقیه، متکلم شیعه.
أبو وهب عبد الأعلي بن وهب بن عبدالأعلی القرطبي( / ت 261 هـ)
نوع منبع :
مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
محدث فقیه متکلم نقل است که قدری بود و به مذهب اعتزال می رفت.
أبو محمد الحسن بن موسی النوبختي( / ت 310 هـ)
نوع منبع :
مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
کلیدواژه‌های اصلی :
أبو مروان عبد الله بن محمد بن مالك القرطبيّ(400 هـ / 460 هـ)
نوع منبع :
مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
کلیدواژه‌های اصلی :
عزرالة المعتزليّ( / ق 5 هـ)
نوع منبع :
مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
متکلم معتزلی. از معتزله بغداد و معاصر شیخ مفید
  • تعداد رکورد ها : 2937