جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
جستجو در برای عبارت
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
شرح تجريد الاعتقاد
نویسنده:
نامشخص
نوع منبع :
کتاب , آثار مخطوط(خطی) و طبع قدیم
منابع دیجیتالی :
شرح تجريد الاعتقاد
نویسنده:
نامشخص
نوع منبع :
کتاب , آثار مخطوط(خطی) و طبع قدیم
شرح تجريد الاعتقاد
نویسنده:
نامشخص
نوع منبع :
کتاب , آثار مخطوط(خطی) و طبع قدیم
شرح تجريد الاعتقاد
نویسنده:
نامشخص
نوع منبع :
کتاب , آثار مخطوط(خطی) و طبع قدیم
چکیده :
شارح ناشناخته نشد. شرح مزجي است بر مباحث الهيات «تجريد الاعتقاد» خواجه نصيرالدين طوسي. اين نسخه، شباهت هاي فراوان با «کشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد » دارد اما مغايرتهايي نيز وجود دارد. [اهدايي رهبر4-2]
شرح تجريد الاعتقاد
نویسنده:
نامشخص
نوع منبع :
کتاب , آثار مخطوط(خطی) و طبع قدیم
منابع دیجیتالی :
شرح تجريد الاعتقاد
نویسنده:
نامشخص
نوع منبع :
کتاب , آثار مخطوط(خطی) و طبع قدیم
منابع دیجیتالی :
شرح تجريد الاعتقاد
نویسنده:
نامشخص
نوع منبع :
کتاب , آثار مخطوط(خطی) و طبع قدیم
چکیده :
شارح از علماي شيعي در قرن 9و10ق. شرح مفصلي است با عناوين «قال روحه الله نفس الزکية- قال عطر الله مرقده» بر مقصد پنجم از کتاب «تجريد الاعتقاد» خواجه نصير طوسي (-597ق) در مبحث امامت. شارح با تکيه بر آيات قرآن و روايات اهل سنت، از کتب تفسيري و حديثي و شرح جديد تأليف علاء الدين قوشچي (-879ق) بسيار نقل مطلب کرده است. وي بعد از اتمام شرح مقصد پنجم تجريد، در ثلث آخر کتاب، 32باب تحت عنوان «ما روي عن ... في النصوص علي ائمة الاثني عشر» بيان داشته. با بررسي به عمل آمده اين 32 باب تا حدود زيادي با «کفاية الاثر في النص علي الائمة الاثني عشر» علي بن محمد خزاز قمي (قرن4و5) يکسان و به رغم برخي کاستي ها افزودگيها در عبارات و نقص ابواب (از 38باب به 32) و ترتيب خاص ابواب، احتمالا اين بخش از کتاب «منتخب کفاية الاثر» است. با تتبع زياد نشاني از مؤلف به دست نيامد اما ظاهرا بين سالهاي 879ق. (وفات قوشچي) و1024ق. (تاريخ نسخه حاضر) مي زيسته است. [اهدائي رهبر4-2]
حاشية شرح تجريد الاعتقاد
نویسنده:
نامشخص
نوع منبع :
کتاب , آثار مخطوط(خطی) و طبع قدیم
منابع دیجیتالی :
چکیده :
تعليقاتي بر يكي از شروح تجريد العقائد خواجه نصيرالدين طوسي است كه به صورت مزجي تحرير شده است. مؤلف از معاصرين محقق نائيني صاحب شجره الالهيه است و از وي نام برده و به نقد و برسي نظرات فلسفي وي مي پردازد. همچنين در يكي از برگه از يكي از آثار فارسي خود به عنوان التحفه الاذعانيه (كذا) نام برده و بدان استناد جسته است. «مراغي، طيار» [فهرست مختصر مجلس ص 509 - مجلس شورا2/105/33]
حاشية شرح تجريد الاعتقاد
نویسنده:
نامشخص
نوع منبع :
کتاب , آثار مخطوط(خطی) و طبع قدیم
چکیده :
حاشيه اي است بر شرح تجريد الاعتقاد قوشچي با عناوين «قوله- قوله» (يوسف بيگ باباپور) [شورا 3/262/40]
حاشية شرح تجريد الاعتقاد
نویسنده:
مازندراني، ابراهيم بن اسماعيل
نوع منبع :
کتاب , آثار مخطوط(خطی) و طبع قدیم