جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 4
Alternative concepts of God
نویسنده:
Andrei A. Buckareff, Yujin Nagasawa
نوع منبع :
کتاب
منابع دیجیتالی :
چکیده :
هدف کتاب حاضر ارائه دیدگاه های بدیل در مورد مفهوم خداوند ، خارج از حوزه راست کیشی ادیان ابراهیمی است. بدین ترتیب که این کتاب ابتدا مفاهیم الهیات کلاسیک یا الهیات توحیدی را توصیف می کند یعنی خدایی که قادر مطلق و دانای مطلق و موجود کامل است و سپس مفاهیمی دیگر در مورد خداوند همچون پان تئیسم و پان انتئیسم را به عنوان الهیاتی غیر ابراهیمی مطرح می کند.
The Waning of Materialism
نویسنده:
Edited by ROBERT C. KOONS , GEORGE BEALER
نوع منبع :
کتاب
منابع دیجیتالی :
A Companion to Philosophy of Religion
نویسنده:
Charles Taliaferro, Paul Draper, Philip L. Quinn
نوع منبع :
کتاب
منابع دیجیتالی :
تفسیر فرازمانی از ازلیت خداوند
نویسنده:
محمد سعیدی مهر
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
چکیده :
یکی از مباحث مهم در فلسفۀ دین معاصر غربی، مبحث ازلیت خداوند است. ازلیت خداوند در فلسفۀ یونان و قرون وسطی، عمدتاً تفسیری فرازمانی داشت که بر اساس آن خداوند موجودی غیر زمان مند است و برای او درنظرگرفتن آغاز و انجام زمانی بی معناست. در نظر پاره ای از فیلسوفان عصر جدید، صفت ازلیت خداوند رنگ و بویی زمان مند می یابد و به این معنا تفسیر می شود که خدا در همۀ زمان ها بوده است و خواهد بود. با تأثیرگرفتن از این پیشینة تاریخی، ازلیت خداوند در فلسفۀ دین معاصر، دو تفسیر متفاوت داشته است که به زمانی گرایی (تفسیر زمان مند از ازلیت) و ازلی گرایی (تفسیر فرازمانی از ازلیت) معروف اند. به نظر می رسد که می توان با تأمل در سرشت زمان و لوازم آن و نیز ژرف کاوی در پاره ای از دیگر صفات خداوند، همچون تغییرناپذیری، ادله ای را بر ادلۀ ازلی گرایی سامان داد. همچنین، ایرادات وارد بر این تفسیر، همچون ایراد عدم انسجام مفهومیِ «موجود غیر زمان مند» یا ایراد مبتنی بر زمان مندبودن همۀ رخدادها، قابل پاسخ گویی اند. با این حال، معقولیت ازلی گرایی در گرو امکان ارائۀ تفسیری معقول از ارتباط موجود فرازمان با جهان زمان مند است.
صفحات :
از صفحه 69 تا 88
  • تعداد رکورد ها : 4