جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 44
فشته فيلسوف المقاومة
نویسنده:
حسن حنفی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قاهره: مركز الكتاب للنشر,
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
من مقدمة المؤلف: ... هذه أول دراسة كاملة على فشته في اللغة العربية ، كذلك لم يترجم من أعمال فشته إلى اللغة العربية إلا "غاية الإنسان" مع دراسة أيضاً عن حياة فشته وبيئته وأصول مذهبه فقد انشغل الأساتذة بديكارت أكثر من الديكارتين، وبكانط أكثر من الكنطيين، فمؤسس المذهب أكثر إغراء من اتباعه. وهناك إشارات عابرة إلى فشته في كتب تاريخ الفلسفة العامة المؤلفة أو المترجمة أو في المقدمات لعلم الأخلاق أو في المداخل إلى الفلسفة العامة باعتباره من أنصار المثالية الأخلاقية. كما تمت الإحالة إليه كأحد لحظات تكوين الوعي الأوربي في "مقدمة في علم الأستغراب". ولقد اعتمدنا على الأسلوب البسيط الواضح الشعبي الثقافي العام وليس الأسلوب "المتفيقة" الذي يغلب أحياناً على "نظرية العلم" أسلوب الكتب الشعبية لفشته وليس أسلوب الكتب العلمية لذلك فإن "فشته فيلسوف المقاومة" للخاصة وللعامة على حد سواء للمتخصصين وللمثقفين. وتبويب الكتاب طبقاً للأعمال الرئيسية لفشته ولمراحل فلسفته وليس طبقاً لبنية نظرية مجردة مصطنعة للمذهب. وتضم هذه الأعمال العشرة الكبرى أعمالاً أخرى صغرى قبلها أو بعدها في نفس الموضوع. والتسلسل الزماني ليس على الإطلاق وإلا تم الوقوع في النزعة التاريخية الوضعية. إذ يخضع التاريخ للبنية ، والزمان للموضوع، وبلغة البنيويين التعاقب محكوم بالتزامن. ويمكن عرض أعمال فشته في خمسة أبواب: الباب الأول، الدين والثورة. ويعرض أهم عملين مبكرين لفشته في الدين والثورة ، الباب الثاني : نظرية العلم . وهي الأساس النظري الرئيسي لمذهب فشته، الباب الثالث: تطبيقات نظرية العلم في القانون والأخلاق، الباب الرابع:الصراع ضد الرجعية والرأسمالية في الدين والاقتصاد، الباب الخامس: الصراع من أجل التحرر الوطني. ويتضمن مناهضة الرجعية الدينية وسلطان الاحتلال.
ديمقراطية في الإسلام
نویسنده:
عباس محمود العقاد
نوع منبع :
کتابشناسی(نمایه کتاب)
وضعیت نشر :
مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ,
کلیدواژه‌های اصلی :
تأملی برجایگاه دین در تحولات اخلاق سیاسی غرب
نویسنده:
حسین رحمت الهی، امید شیرزاد
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
دین به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مقوله‌های خیر (زندگی خوب)، نقش ویژه‌ای در هدف‌گذاری و معنابخشی به زندگی انسان ایفا کرده و با عرضۀ آموزه‌هایی معطوف به زندگی مطلوب، به «فرارَوی» انسان از آنچه به آن دچار است، تغییر زندگی و گذار از «هست» به «باید» یاری می‌رساند. در عین حال، ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر زیست جمعی و نقش انکارناپذیرِ زمینه‌ها و نهادهای اجتماعی چون دولت در حیات انسان موجب شده است تا سنجشِ نسبت «جامعه» با «خیر» به یکی از دغدغه‌های خاطر اندیشمندان بدل شود و در این ‌بین اخلاق سیاسی از دیرباز، متکفل ارائۀ رهیافت مناسبی در باب نسبت نهاد دولت با دین بوده است. نوشتار حاضر در راستای بررسی تحولات اخلاق سیاسی در غرب، پس از تحلیل اجمالیِ فراز و نشیب‌های تاریخیِ مسیحیت از قرون وسطی تا دوران معاصر، به ایدۀ غالب سیاسی یعنی بی‌طرفی دولت در قبال دین می‌پردازد و در آخر، رویکرد انتقادی کمال‌گرایی که در اواخر سدۀ بیستم و توسط نوفضیلت‌گرایانِ غربی احیا شده است، از نظر خواهد گذشت. رویکرد اخیر در نقد معضلات ناشی از تکثر اخلاقی غرب،خواهان احیای دین به‌مثابۀ منبع تشخیص گزاره‌های اخلاقی، ‌انگاری اخلاقی و تقویت جماعت است و پیرو تفکر ارسطویی، رسالت دولت در قبال خیر و نقش تربیتی این نهاد را یادآوری می‌کند.
صفحات :
از صفحه 723 تا 742
پیوند سیاست و شریعت با تمرکز بر ویژگی های رئیس مدینه، در اندیشه افلاطون و ملاصدرا
نویسنده:
زهرا محمدی محمدیه، جهانگیر مسعودی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قم: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
بر خلاف آنچه مشهور است، افلاطـون و نیـز ملاصـدرا ـ دو فیلسـوف بـزرگ در عرصـۀ فلسفۀ یونان باستان و اسلامی ـ در باب مدینۀ فاضله و ویژگی های رئیس این مدینـه یـک نظریه ندارنـد بلکـه ایـن دو فیلسـوف، واجـد دو نظریـه، یکـی آرمـان گرایانـه و دیگـری واقع گرایانه هستند که عاملی تأثیرگذار در چگونگی ارتباط سیاسـت و شـریعت در نظـام فلسفی آن دو است. از سوی دیگر به رغم تفاوت های موجود در مبـانی فلسـفی و برخـی آراء، افلاطون و ملاصدرا در هر دو دیدگاه قرابت های جدی با یکدیگر دارند. در این پژوهش سعی بر آن است تا با بررسی دو نظریـۀ آرمـان گرایانـه و واقـع گرایانـه و چگونگی تأثیرگذاری آن بر کیفیت رابطۀ سیاست و شریعت تشابهات و افتراقات آراء آن دو اندیشمند، آشکار و واکاوی شود.
صفحات :
از صفحه 209 تا 234
عرفی سازی و مدیریت دینی از منظر معمار انقلاب
نویسنده:
حسن سعیدی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
مقاله‌ای که پیش روی دارید، حول محور مبانی مدیریت اسلامی‌ از منظر امام خمینی(ر ه) تدوین شده است. نگارنده در این نوشتار کوشیده است در موضوع یاد شده، به بنیادی‌ترین مسأله در مدیریت‌ نظام سیاسی؛ یعنی«رابطه‌ی دین با سیاست» از دیدگاه امام خمینی‌ (ر ه)بپردازد، زیرا این موضوع،پایه و اساس پذیرش مدیریت در اسلام به شمار می‌رود و در این خصوص به موضوعاتی مانند: رابطه‌ی‌ دین با سیاست، طراحان اندیشه‌ی جدایی دین از سیاست، انگیزه‌ی‌ طرح جدایی دین از سیاست، تبیین مفهوم سیاست، دین و سیاست در سیره‌ی پیامبر،ائمه،اندیشه‌وران و سرانجام به بیان ماهیت سیاسی‌ احکام دین در اسلام پرداخته است.
صفحات :
از صفحه 15 تا 40
مبانی مشروعیت قدرت سیاسی در اندیشه سیاسی اسلام
نویسنده:
سیدعبداله میرغیاثی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی,
چکیده :
مولفه مشروعیت در یک نظام سیاسی، اساس و مبنای حاکمیت حاکمان و اطاعت شهروندان از قدرت سیاسی است. در بستر تحول تاریخی در جوامع انسانی اعم از غربی و شرقی، در ابتداء حاکمان، واجد فره الهی بودند.نظریه های حق الهی، مشروعیت الهی و پس از آن نظریه مشروعیت دینی در عرصه حکومت و سیاست با تمسک به کتاب مقدس و متون مذهبی توجیه می شدند.در تفکر اسلامی بطور اعم، اختلاف نظر در باب منشاء مشروعیت برخاسته از دو مبنای «معرفت شناختی» و «سیاسی» است. مطابق مبنای نخست «شیعه» تداوم حاکمیت الهی را در چهره «امامت» متجلی می بیند و جنبه های ذاتی سیاست را اصولی و آن را از مهات اصول دین و بالطبع امری اساسی و تحقیقی تلقی می نماید.اما «اهل سنت» تداوم حاکمیت الهی پس از پیامبر را بر مبنای اجتماع و اجماع در نظریه «خلافت» جستجو می کند و جنبه های ذاتی سیاست را به عنوان فروعات فقهی امری تقلیدی تلقی می نماید. مطابق مبنای دوم اختلاف میان شیعه و اهل سنت در بحث حاکمیت و اطاعت بر مبنای مشروعیت به دوران پس از پیامبر بر می گردد. مبنای انسانی مشروعیت مشتمل بر عناصر متعددی است که حتی مدعیان مشروعیت بخشی حکومت از راه قهر و غلبه نیز سعی دارند جهت بقا و استمرار حکومت خود، آنرا نزد مردم عطیه الهی معرفی کنند. که در این نوشتار به آنها پرداخته می شود. بررسی اندیشه سیاسی شیعه در دوران غیبت امام معصوم بر اساس گفتمان غالب در چهار مرحله یا دوره از عصر تکوین هویت مذهبی شیعه تا عصر جمهوری اسلامی، تحول و تطور رویکرد به حکومت های وقت مبنای مشروعیت، مساله قابل تاملی است که در بخش آخر این مقاله به آن پرداختیم.
صفحات :
از صفحه 137 تا 168
تکثر گرایی و مشارکت سیاسی در جامعه مدنی و دولت اسلامی
نویسنده:
داوود فیرحی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
تکثرگرایی و مشارکت سیاسی هر چند به شکل کنونی آن متعلق به عصر جدید است، اما جلوه های گوناگون آن را در فرهنگ های تمدن زای گذشته نیز می توان دید. برخی از نویسندگان متاخر غرب حتی عقیده دارند که مشارکت سیاسی در یونان باستان، به دلایلی مهم تر از غرب جدید بوده و به لحاظ عناصر ویژه ای که داشت، ذاتا ضد توتالیتر بوده است. این دسته از نویسندگان که یونان باستان را ایده آل زندگی سیاسی تلقی می کنند، ضمن انتقاد از روند کنونی تجربه غرب در حوزه فرهنگ و سیاست، به طور ناامید کننده ای از "مسئله انحطاط" در عقلانیت غرب سخن می گویند.
صفحات :
از صفحه 76 تا 91
نظام السياسي في الإسلام
نویسنده:
احمد حسين يعقوب محامی
نوع منبع :
کتاب , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قم: مؤسسة انصاریان,
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
کتاب «النظام السياسي في الإسلام» نوشته احمد حسين يعقوب محامی، تحقیقی درباره ویژگی‏ های «حكومت در اسلام» است. درباره جایگاه سیاست در اسلام، ماهیت حكومت دینی، ویژگی ‏های حكومت پیامبر (ص) و ائمه (ع) و معنا و دلایل ولایت فقیه و... از جمله موضوعاتی است كه در این كتاب مورد بررسی قرار گرفته است. نویسنده بر اتحاد دین و سیاست در اسلام تأكید كرده و به نقد نظریه سكولاریسم می‏ پردازد. وی با اشاره به تاریخ نظریه ولایت فقیه در اندیشه فقیهان شیعی ادله موافق با این نظریه را بیان كرده و به طرح ویژگی های حاكم اسلامی می‏ پردازد.
رابطه ميان دين و سياست در مكتب عرفان
نوع منبع :
پرسش و پاسخ
پاسخ تفصیلی:
اين مسأله زواياى تو در توى تاريخى، هستى شناختى و معرفت شناختى دارد. آنچه مى‏توان در اينجا بدان اشاره كرد، چند نكته اساسى است كه اميد است با توجه به آنها، پاسخى نسبتاً جامع فراهم آيد.<BR> يكم. «دين» داراى سه ركن اساسى است كه ما از آنها به «نظام بیشتر ...
مردم سالاری دینی: به سوی یک گفتمان مسلط
نویسنده:
محمدرضا تاجیک
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
مقاله ی حاضر ضمن بررسی -، گفتمان مشخص پیرامون مردم سالاری دینی، یعنی رابطه ای درون گفتمانی میان مردم سالاری و دین؛ ملازمه ی تنگاتنگ میان مردم سالاری دینی با جامعه ی دینی؛ و گفتمانی که بر مبنای قرائتی ناظر بر مشروعیت الهی – مدنی شکل گرفته است؛ به شرایط مسلط کردن و نهادینه کردن گفتمان مورد نظر می پردازد.
صفحات :
از صفحه 93 تا 111
  • تعداد رکورد ها : 44