جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
بررسی تطبیقی اندیشه های عرفانی هرمان هسه و اقبال لاهوری با تکیه بر مقوله ابلیس
نویسنده:
سکینه ابراهیمی خوسفی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
در میان نویسندگان ، مولّفان و شعرا کسانی هستند که در آثارشان به عرفان توجّه کرده و محتویات تألیفات آنان مشحون از رگه ها و اندیشه های عرفانی است . از جمله آنها اقبال لاهوری و هرمان هسه هستند که در این پژوهش با توجّه به مناطق جغرافیایی متفاوت، اندیشه های عرفانی آنان بررسی می شود . در آثار عرفانی به طور معمول به موضوع شیطان و جایگاه او نگاه ویژه ای شده است . با توجّه به این که دو متفکّر یاد شده تقریباً نگاه یکسانی به مقوله شیطان دارند، در این پژوهش، با بررسی نظریات عرفا در خصوص شیطان به مقایسه تطبیقی نظریات اقبال لاهوری و هرمان هسه پرداخته می شود .هدف از این جستار نشان دادن وجوه اشتراک و افتراق نظریات دو نویسنده در خصوص شیطان است . حاصل پژوهش نشان می دهد که از نظر هر دو نویسنده، شیطان نیرویی مستقل در جهان است و بر پایه این بینش، شیطان جلوه و ظهور چهره خداوند است که یادآور نظریه های گنوستی است، ولی در نظر اقبال لاهوری، تجسّم شیطان یه عنوان یک سیاست باز است که بر امتیازات محرز و بی چون و چرای خود بر آدمی پای می فشرد و شوربختی خود را به سرنوشت و تقدیر گره می زند.
ت‍رج‍م‍ه‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍م‍ی‍زان جلد 1
نویسنده:
م‍ح‍م‍د‌ح‍س‍ی‍ن‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر م‍وس‍وی‌ه‍م‍دان‍ی‌
نوع منبع :
کتاب , ترجمه اثر , آثار مرجع , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ق‍م: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی‏‫,
کلیدواژه‌های فرعی :
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
جلد اول شامل تفسیر آیات سوره حمد وآیات 1 تا 182 سوره بقره است.
م‍ی‍زان‌ ف‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍رال‍ق‍رآن‌‬‏‫ المجلد 17
نویسنده:
ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ال‍طب‍اطب‍ائ‍ی‌؛ صححه‌ و اشرف‌ علی‌ طبا‌عته‌ حسین‌ الاعلمی‌
نوع منبع :
کتاب , آثار مرجع , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
بیروت‌: موسسه الاعلمی للمطبوعات,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
جلد هفدهم شامل تفسیر سوره فاطر، یس، صافات، ص، زمر، مومن (غافر) و فصلت است.
م‍ی‍زان‌ ف‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍رال‍ق‍رآن‌‬‏‫ المجلد 14
نویسنده:
ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ال‍طب‍اطب‍ائ‍ی‌؛ صححه‌ و اشرف‌ علی‌ طبا‌عته‌ حسین‌ الاعلمی‌
نوع منبع :
کتاب , آثار مرجع , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
بیروت‌: موسسه الاعلمی للمطبوعات,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
جلد چهاردهم شامل تفسیر سوره مریم، طه، انبیاء و حج است.
م‍ی‍زان‌ ف‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍رال‍ق‍رآن‌‬‏‫ المجلد 1
نویسنده:
ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ال‍طب‍اطب‍ائ‍ی‌؛ صححه‌ و اشرف‌ علی‌ طبا‌عته‌ حسین‌ الاعلمی‌
نوع منبع :
کتاب , آثار مرجع , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
بیروت‌: موسسه الاعلمی للمطبوعات,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
جلد اول شامل تفسیر آیات سوره حمد وآیات 1 تا 182 سوره بقره است.
بررسی دیدگاه میبدی پیرامون شیطان در دو نوبت شرعی و عرفانی کشف الاسرار
نویسنده:
محمد بهنام فر , نیره پاکمهر
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
چکیده :
در کشف­الاسرار آیات قرآن از منظر دو رویکرد شرعی و عرفانی تفسیر شده است. نویسنده این تفسیر با درنظر گرفتن اینکه دو حوزه مختلف شرع و عرفان دیدگاه­هایی متفاوت و گاه متضاد نسبت به یک پدیده دارند، به‌طور ناخودآگاه در هر یک از این دو حوزه فکری تحت تأثیر جهان­بینی­های پذیرفته شده همان حوزه واقع گشته و آیات، مسائل و پدیده­های مشترک قرآنی با ورود به هر رویکرد در راستای دیدگاه­های آن، مورد تفسیر و تحلیل قرار گرفته است. نمونه­ای از این رویکردهای دوگانه، در نگرش نویسنده نسبت به پدیده شیطان مشاهده می‌شود. ازاین‌رو این مقاله بر آن است تا با بررسی صورت­بندی گفتمانی میبدی در دو نوبت شرعی و عرفانی کشف ‌الاسرار، دوگانگی رویکرد نویسنده نسبت به شیطان و جهان‌بینی­های هم‌راستا با هر حوزه فکری در این اثر نسبت به این پدیده را مورد کاوش قرار دهد.
صفحات :
از صفحه 1 تا 28
بررسی شیوه های جنگ نرم و قدرت نرمدر قرآن و سنت
نویسنده:
فاطمه اصفهانی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
چکیده:با واکاوی دقیق تاریخ و تتبع در آیات نورانی وحی، این حقیقت روشن میگردد که جنگ با اشکالمختلفش از جمله جنگ نرم از آغازین دوران خلقت آغاز گردید. ابلیس که هبوط خویش از درگاه الهیرا معلول عدم سجده بر آدم میدانست به عنوان اولین موجود سرکش در مقابل فرامین الهی کینهبنیآدم را به دل گرفت و در صدد تلافی آسیبی برآمد که به علت سرپیچی اولین فرمان الهی پس ازخلقت آدم متوجه وی شد. با گذر زمان دشمنی ابلیس رنگ و لعاب خاصی گرفته و برای انحراف بنی-آدم از ترفندها و شیوههای متفاوت با گذشته و متناسب با زمان استفاده میکند. با توجه به همینحیلهها و ترفندها تعداد زیادی از فرزندان آدم با تأسی از اوامر و نواهی ابلیس جزء گروه سواره و پیادهنظام وی درآمده و در اغواء بشر، یار و مددکار ابلیس گشتند. لذا لازم است راهها، ترفندها و سیاست-های ابلیس، اعوان و انصارش را مورد مداقه قرار داده تا بتوان شیوههای مناسب مقابله علیه ابلیس را بهکار بست. پیشینه تحقیق با این عنوان یعنی جنگ نرم از دیدگاه قرآن و سنت، به عصر حاضر برمی-گردد و اهل قلم در زمانهای گذشته با چنین عنوانی قلمفرسایی نکردند. بهترین شاهد اینکه در هیچتفسیری، واژه جنگ نرم یافت نمیشود. حتی در عصر حاضر بیشتر نویسندگان جنگ نرم را معطوفبه حوزه سیاسی و امنیتی دانسته و کتابهایی را به رشته تحریر درآوردهاند. با توجه به جدید بودنعنوان تحقیق و فضای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اعتقادی و اقتصادی جهان و گرفتار آمدن بیشترمسلمانان، و عدم توجه به شیوهها و ترفندهای پیدا و پنهان دشمن، عدم بصیرت کافی، توجه به دویادگار گرانسنگ پیامبر خدا)ص( و دو نسخه شفابخش یعنی قرآن و سنت، ضروری میباشد. چرا کهتتبع دقیق در آیات و روایات است که میتوان در مقابله با دشمن در جنگ نرم بهترین راهکارها رااتخاذ نمود و تحت مدیریت رهبری الهی میتوان در این جنگ فراگیر که حتی در سورهها و لقمههامشهود است سره را از ناسره و راه را از چاه باز شناخت. در این تحقیق از روش کتابخانهای و توصیفیاستفاده گردیده و نرمافزارهای قرآنی و سایتهای قرآنی نیز مورد توجه قرار گرفته است. با توجه بهوسیع بودن دامنه بحث لازم است با تحقیقات مسأله محور و موشکافانانه و با بیان مصادیق و راههایبرون رفت از جنگ نرم را در قرآن و سنت جستجو کرد. لذا در این تحقیق، اهداف، شیوهها و ابزارسردمداران جنگ نرم مورد مداقه قرار گرفته تا با تتبع در آن راهکارهای مقابله با آن، در عرصهمیدانی، بهطور کاربردی مورد بررسی قرار گیرد.کلید واژه: جنگ نرم، ابلیس، نفاق، فرهنگ، بصیرت.
بررسی تطبیقی شیطان در قرآن و عهدین
نویسنده:
زینب پورهادی حسن آباد
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی , مطالعه تطبیقی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
در این پ‍‍ژوهشتفاوت شیطان با ابلیس، فلسفه آفرینش و ماهیت شیطان، محدوده اختیارات، نحوه عملکرد و فعالیت آن، شیوه‌های وسوسه شیطان و عوامل مصونیت از وسوسه‌های آن بحث شده است که با مراجعه به منابع قرآنی و تفاسیر مربوطه و کتاب مقدس تورات و انجیل و ترجمه تفسیری آنها، مشخص گردید که شیطان موصوف در قرآن، با شیطانی که در تورات و انجیل از آن سخن به میان آمده؛ چه اشتراکات و افتراقاتی با هم دارند. نتیجه‌ای که در پایان حاصل می‌گردد اینکه: شیطان در هر سه کتاب با توصیفات خاص و از جمله: «موجودی شریر، فریبکار و وسوسه‌گر» آمده است. ولی کتاب عهدین، بر خلاف قرآن، آمیخته با خرافات و اعتقادات شرک‌آمیز است.
نقش شیطان در تحقق شرور اخلاقی از دیدگاه فخر رازی
نویسنده:
اکرم صالحی، رضا اکبری
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
از نظر فخر رازی شیطان با روش کلی وسوسه، از طریق راه‌هایی همچون تزیین، وعده دهی باطل، آرزو افکنی، سحر و ...، باعث جهت دهی اراده انسان در انجام شرور اخلاقی می‌شود. از نظر او شیطان گاه در قالب بشر متمثل می‌شود و گاه مستقیما با قوای باطنی به ویژه قوای وهم و خیال مرتبط می‌گردد و از طریق وسوسه خواطر شیطانی را به انسان القا می‌کند. خواطر شیطانی باعث غفلت انسان شده و با پدید آوردن وارونگی معرفتی اراده او را از مسیر درست منحرف می سازند. او معتقد است عواملی همچون خروج مزاج عقل از اعتدال، ضعف قوه حافظه، استعانت از قوای شهوت و غضب... از جمله عوامل اثرگذار در پذیرش خواطر شیطانی و عواملی همچون استعاذه، حکمت، عبودیت، امداد ملائکه و ... از جمله موانع پذیرش این گونه خواطر هستند. هدف این مقاله یافتن پاسخ به مسئله شر به عنوان مسئله ای جدید در دوره معاصر از خلال دیدگاه فخر رازی است. برای استخراج دیدگاه فخر رازی از روش تفسیر متن و برای بازسازی دیدگاه او در مواجهه با مسئله شر از روش تحلیلی استفاده شده است.
صفحات :
از صفحه 103 تا 118
بررسی اعتبار رؤیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در خواب با نظر به امتناع تمثل شیطان به شکل حضرت
نویسنده:
علی اصغر نعیمی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
کلیدواژه‌های اصلی :