جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
آخرین نماز پیامبر(ص)
نویسنده:
مرتضی عسکری
نوع منبع :
کتاب
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
تهران : اصول الدین(علامه عسکری),
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
کتاب آخرین نماز پیامبر به بررسی روز های آخر عمر مبارک رسول الله ص و اتفاقات آن ایام می پردازد از جریان غدیر خم و ابلاغ ولایت امام علی ع تا پایه ریزی اتفاقات سقیفه در زمان حضرت رسول با جعل احادیث و...
نحن الشيعة الإمامية وهذه عقائدنا
نویسنده:
السيد محمد الرضي الرضوي
نوع منبع :
کتاب
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قم: موسسه جهانی سبطین (ع),
چکیده :
این کتاب دربردارنده مطالب بسیار مهم و ارزنده ای درباره عقائد اسلامی است و موضوعات مهم و زیادی را در این کتاب مختصر آورده است : مطالبی درباره خدا، اثبات خدا، نبوت، امامت ، امام زمان ، معاد و...
محمد (ص) خاتم النبیین من الهجرة حتی الوفاء
نویسنده:
علی شریعتی؛ ترجمه ابو علی الموسوی؛ تقدیم ابراهیم دسوقی شتا
نوع منبع :
کتاب , مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
بیروت: دارالامیر,
عبقرية محمد
نویسنده:
عباس محمود العقاد
نوع منبع :
کتاب , مدخل اعلام(دانشنامه اعلام) , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قاهره: هنداوی,
مطلع النور
عنوان :
نویسنده:
عباس محمود العقاد
نوع منبع :
کتاب
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قاهره: هنداوی,
سیماء محمد (ص)
نویسنده:
علی شریعتی؛ ترجمه السید جعفر سامی الدبونی؛ حققه و حرره النشر محمد حسین بزی؛ مراجعه حسین علی شعیب
نوع منبع :
کتاب , مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
بیروت: دارالامیر,
فروغ ابديت
عنوان :
نویسنده:
جعفر سبحانی
نوع منبع :
کتاب
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قم : بوستان کتاب قم ,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
فُروغ ابدیت؛ تجزیه و تحلیل کاملی از زندگی پیامبر اکرم(ص) کتابی است تاریخی به زبان فارسی اثر جعفر سبحانی تبریزی که به زندگانی پیامبر اکرم(ص) می‌پردازد. نویسنده بیان داشته در این کتاب، به بیان وقایع مهم و حوادثی که آموزندگی بیشتری دارند پرداخته شده و از تفصیل و بیان رویدادهای جزئی خودداری شده است. همچنین نویسنده گفته این کتاب با مدارک تاریخی شیعه منطبق بوده و از افسانه‌ها و خرافاتی که با تاریخ زندگی پیامبر اسلام آمیخته شده، خالی است.
سُنن النبي صلي الله علیه و آله
نویسنده:
محمدحسين طباطبائي؛ مترجم: محمدهادي فقهي
نوع منبع :
کتاب , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
تهران ایران: کتابفروشی اسلامیة,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
کتاب سنن النبی صلی الله علیه و آله تالیف علامه بزرگوار، حضرت آیت الله طباطبایی قدس سره، تنها کتابی است که پیرامون آداب و سنن و روش رفتاری رسول خدا صلی الله علیه و آله تدوین گردیده است و برای شیفتگان دین و طالبین معارف حقه، این کتاب گنجینه ای بس عظیم از معارف می باشد. کتاب سنن النبی صلی الله علیه و آله، دارای 21 باب و ملحقات می باشد که به زبان عربی تالیف شده است
وسائل الوصول الی شمائل الرسول (ص)
نویسنده:
یوسف بن اسماعیل النبهانی؛ علق علیه: محمد غسان نصوح عزقول, محمد نور عبد الرحمن کنجو؛ صححه وراجعه: محمد عبد الرحمن الأهدل, احمد محمد برکات, علی باقطیان؛ تقدیم: محمد عبد الرحمن شمیله الاهدل
نوع منبع :
کتاب , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
بیروت - لبنان: دارالمنهاج,
کلیدواژه‌های اصلی :
«قرائت نبوی از جهان» در بوته نقد
نویسنده:
غلامرضا ذکیانی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قم: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی ,
چکیده :
«قرائت نبوی از جهان» عنوان سلسله مقاله هايی است كه آقای مجتهـد شبـستری از تيرماه 86 تا خردادماه 87 به چاپ رسانده است. نويـسنده دو مـدعای اصـلی دارد : اول اينكه پيامبر گوينده وحی است و ديگر اينكه ايـشان ص يـك تفـسير دريافـت كـرده اسـت. درايـن نوشـتار، مـدعای نخـست مـورد ارزيـابی قرار گرفتـه اسـت. از مجمـوع مقاله های ايشان، سه دليل عقلی، دو دليل نقلی و يك دليل تمثيلی برای مدعای نخست استخراج و نقد شده است. دلايل عقلانی وی با رويكـرد هرمنـوتيكی ـ زبـانشـناختی، ضمن تحليل مؤلفه های زبان انسانی، در پی اثبات اين موضوع هستند كه اگـر پيـامبر را واسطه انتقال وحی بدانيم، در اين صورت وحی برای مخاطبـان و بـه ويـژه غير مؤمنـان، گوينده نخواهد داشت(دليل يكم و دوم عقلی ). نيز اگر خدا را گوينـده وحـی بـدانيم، وحی فاقد مؤلفه های زبان انسانی ـ آگاهی، اراده، افعال گفتاری، نشانه هـای قـراردادی برآمده از بطن ومتن زندگی اجتماعی وتاريخی ـ می شود. از ايـنرو، مفهـوم نخواهـد بود(دليل سوم). ما نيز در نقد براين مطالب، نشان داده ايـم كـه اولاً، گوينـده مفـروض برای فهم متن كافی است (نقد دليل يكم)؛ ثانيـاً مـؤمن و غيرمـؤمن پـس از فهـم قـرآن مصداق می یابند (نقد دليل دوم)؛ و ثالثاً مؤلفه های ياد شده، پيشفرض های اكثری برای فهم متن انسانی به شمار می روند، نه پيشفرض های قطعی(نقد دليل سوم). شبـستری در ضمن دلايل نقلی، با نقل قولی از علامه طباطبايی و نقل برداشتی از عرفا، درصدد تأييد مدعای خويش برآمده است؛ مـا نيـز ضـمن نقـل قـول هـای صـريح از علامـه و تحليـل برداشت شبستری از عرفان، نشان داده ايم كه ايـن نقـل قـول هـا از تأييـد مـدعای ايـشان ناتوانند. شبستری با استفاده از تشابه دو دسته آيات تكوينی و تشريعی و انتساب آنهـا به خداوند از طريق عليت طولی (دليل تمثيلی)، درصدد تقويت مدعای خـويش اسـت. ما نيز نشان داده ايم كه نسبت عليت طـولی خداونـد بـه هـردو ديـدگاه ـ واسـطه بـودن پيامبر، گوينده بودن پيامبرـ يكسان است. پس اين تمثيل هم سبب تقويت آن مدعا نمی شود. در پايان، با طرح معارض های قرآنی مـدعای وی، -گوينـده وحـی بـودن پيـامبر- راه حل ايشان (توصيف ادبی مصحف شـريف ) را بـرای خنثـی كـردن آن معـارض هـا تحليل و ارزيابی كرده ايم.
صفحات :
از صفحه 139 تا 168