جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 24
مباحث علوم قرآن در المیزان
نویسنده:
اصغر زاهدی تیر
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
پایگاه اطلاع رسانی حوزه: ,
چکیده :
این پایان نامه که پژوهشی است در زمینه بازتاب علوم قرآنی در تفسیر المیزان شامل دو بخش است: دربخش اول موضوعات وحی الهی، اعجاز قرآن، تحریف ناپذیری قرآن، جمع آوری قرآن، شأن نزول، نسخ،محکم و متشابه، تأویل، تفسیر به رأی، حروف مقطعه، وظاهر و باطن بر اساس تفسیر المیزان بیان شده و دربخش دوم مآخذ این تفسیر استخراج و معرفی گردیده است. اهم آین مآخذ عبارتند از: الاتقان سیوطی،الاحتجاج طبرسی، بحارالانوار مجلسی، تفسیر قمی، تفسیرطبری، الدر المنثور سیوطی، روح المعانی آلوسی، صحاح سته، الکافی کلینی، مجمع البیان طبرسی، المحاسن برقی،معانی الاخبار صدوق، مفردات راغب ... .
مباحث علوم قرآنی در آثار شهید مطهری(ره)
نویسنده:
مسعود صادقی
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
پایگاه اطلاع رسانی حوزه: ,
چکیده :
این پایان نامه مشتمل بر هجده فصل با این عنوان هاست: فصل اول، عظمت قرآن؛ فصل دوم، تفسیر قرآن؛ فصل سوم، وحی؛ فصل چهارم، لغات قرآن؛ فصل پنجم، اسباب نزول: داستانی درباره ی ولید بن مغیره، داستان افک؛ فصل ششم، عدم تحریف قرآن: تحریف در لغت، تحریف در اصطلاح، واژه ی تحریف در قرآن؛ فصل هفتم، تأویل؛ فصل هشتم، نسخ؛ فصل نهم، محکم و متشابه؛ فصل دهم، حروف مقطعه؛ فصل یازدهم، مطلق و مقید؛ فصل دوازدهم، عام و خاص؛ فصل سیزدهم، اعجاز قرآن؛ فصل چهاردهم، ترجمه ی قرآن؛ فصل پانزدهم، اسرائیلیات؛ فصل شانزدهم، تلاوت قرآن؛ فصل هفدهم، علم قرائت؛ فصل هجدهم، واژه نامه ی علوم قرآنی
علوم قرآنی از دیدگاه معصومین (ع)
نویسنده:
الهام جلیلیان
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
پایگاه اطلاع رسانی حوزه: ,
چکیده :
این نوشته برآن است که بااستفاده ازروایات واحادیث بیان شده درکتب روایی وتفسیری پیرامون مباحث علوم قر آنی اطلاعاتی را راجع به این علوم ارائه دهد وخصوصاً دیدگاهها وروش معصومین علیهم السلام را درمورد مباحث علوم قرآنی بررسی کند. آنچه نگارنده را برآن داشت که این موضوع را انتخاب کند وجود فرضیه های متعددی بوده است ازجمله اینکه با توجه به جدید بودن بحث علوم قرآنی ودیگاههای مختلف ومتفاوت پیرامون مباحث این علوم تمام کسانی که تعاریف ، ویژگی ها ، جوانب مختلف وضرورتهای این علوم را بررسی می کنند مستندات ویافته های خود را چگونه وازچه راهی استخراخ کرده اند؟ آیا به روایات به عنوان مهم ترین منبع این مباحث توسل جسته اند وآیا روایات را که نزدیکترین نظرات ودیدگاههای معصومین علیهم السلام از نظر زمانی با وجود نبود چنین مباحثی باعنوان علوم قرآنی می باشند در بیان مباحث و تعاریف دخیل داده اند وتا چه حدودی به این روایات در بیان دیدگاهها ونظرات خود استناد کرده اند. باتوجه به ماهیت، اهداف وامکانات موجود روش تحقیق توصیفی – تحلیلی برای انجام تحقیق برگزیده شده است. پس از گرد آوری اطلاعات وتجزیه وتحلیل آنها نتایج ذیل بدست آمد : بحث علوم قرآنی ازمباحث جدیدی است که درقرن اخیرشکل گرفته است اما راجع به مباحث آن اززمان نزول وحی سؤالاتی بین معصومین علیهم السلام ومردم وجود داشته است هرچند ذیل این عنوان قرارنگرفته است وبا توجه به گستردگی مباحث قرآن کریم وعمیق بودن آنها، معصومین علیهم السلام سعی درتوضیح وروشن ساختن هریک ازآنها داشته اند ونیز تلاش درجهت شفاف ساختن شبهات مطرح شده درمورد مباحث علوم قرآنی ازسوی جاعلین حدیث ودشمنان اسلام وتبیین صحیح ودرست این مباحث دراذهان عمومی داشته اند ومفسرین وقرآن پژوهان دربیان نظرات ودیدگاههای خود راجع به این مباحث ازروایات کمک گرفته وشیعه واهل سنت هر یک روایاتی را بیان نموده اند که با توجه به معیارهای خاصی برخی از این روایات رد وبرخی مورد قبول می باشند .
علوم قرآنی در تفسیر المیزان
نویسنده:
عباس الهی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
پایگاه اطلاع رسانی حوزه: ,
چکیده :
بررسی مباحث علوم قرآنی از دیدگاه علامه طباطبایی در تفسیر المیزان است. نویسنده به برخی از عناوین علوم قرآنی همچون وحی، نزول، اعجاز قرآن، محکمات، متشابهات و نسخ از دیدگاه علامه پرداخته و از بررسی آن ها نتایجی بدست آورده است که به اختصار به آن ها اشاره می شود. وحی از دیدگاه علامه نوعی سخن گفتن خدا با پیامبر خویش و شعوری مرموز و مخصوص است. علامه معتقد است که قرآن دو گونه نزول دارد، یکی نزول دفعی و دیگری نزول تدریجی است. از منظر علامه قرآن برای همة اقشار مردم معجزه است. علامه معتقد است محکمات آیاتی هستند که معنی و مراد آن روشن است و با معنی غیر مراد اشتباه نمی شود. اما متشابهات آیاتی هستند که مقصود از آن برای فهم شنونده، روشن نیست و با ارجاع آن ها به محکمات، معانی آن ها واضح شده و در نتیجه همان آیات متشابه، محکم می شوند. نسخ و امکان وقوع آن در نزد علامه از مسلّمات است، اما با توجه به شرایطی که برای نسخ قائل هست، تنها به نسخ هشت آیه از جمله آیة صفح معتقد است.
علوم قرآنی در تفسیر تبیان شیخ طوسی
نویسنده:
علی اصغر آخوند
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
پایگاه اطلاع رسانی حوزه: ,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
تحقیق حاضر شامل دو بخش با این موضوعات است:در بخش اول با عنوان کلیات در شرح حال شیخ طوسی مؤلف تفسیر تبیان و معرفی آن تفسیر و نیز بیان علوم قرآنی است. بخش دوم تحت نام علوم قرآن در تفسیر تبیان شامل این مباحث است: بحثی درباره قرآن، بحثی درباره سوره، بحثی درباره آیه، محکم و متشابه، نسخ، اسباب نزول، قرائت، اعجاز قرآن، عدم تحریف قرآن، تقدیم و تاخیر، علم تناسب و ارتباط آیات، تکرار در قرآن و تفسیر به رأی.
علم متشابه القرآن و مختلفه
نویسنده:
کریم پارچه باف دولتی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
پایگاه اطلاع رسانی حوزه: ,
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
هدف تحقیق بررسی سیر تاریخی و جایگاه علم متشابه القرآن ، معرفی چند اثر در این زمینه استخراج نمونه هایی از عبارات متشابه از قرآن کریم است روش تحقیق : در بررسی سیر تاریخی علم متشابه ، سعی بر معرفی تمام تالیفات بوده است همچنین از بین آنها، چند اثر که هر یک از جنبه ای دارای اهمیت بوده ، بطور اختصاصی و مفصل تر شرح داده شده جامعه آماری شامل : شامل نمونه گیری عبارات متشابه از حروف همزه از کتاب المعجم المفهرس لالفاظ و القران الکریم بوده است . همچنین کتب متعدد علوم قرآنی و تفسیر با تکیه بر کتاب المعجم الفهرس لالفاظ قرآن الکریم ، نرم افزارهای کامپیوتری قرآنی (قرآن - قدر) بوده است نتیجه کلی : با ارائه طریق برای تثبیت حفظ قرآن در اذهان حافظان قرآن و معرفی متشابهات قرآن جهت فهم بهتر قرآن کریم و مقایسه تطبیقی بین آیات شریفه است نتایج علمی نظیر تاکید بر عدم وجود تناقض در قران و علت یافتن به سندی که بر عدم تحریف لفظی قرآن دلالت کند، دقت هرچه بیشتر در تفسیر بخصوص تفسیر قرآن به قرآن نتایج عملی نظیر نشانه گذاری آیات برای حافظان قرآن ، ارائه طریق برای نحوه کتابت هرچه زیباتر و موزون تر قرآن کریم
علوم قرآن در المیزان
نویسنده:
حسینعلی روزپیکر
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
پایگاه اطلاع رسانی حوزه: ,
چکیده :
در این پایان نامه علوم قرآنی مانند علم اسباب نزول، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه در تفسیر المیزان مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا، زندگینامه علامه طباطبائی و روش وی در تفسیر المیزان آورده شده سپس مفهوم علوم قرآنی، تاریخ پیدایش و تکامل علوم قرآنی، شأن نزول، مکی و مدنی، ترتیب آیات و سور وفواتح سور از دیدگاه علامه بررسی شده و سپس قرائتها،از دیدگاه ایشان آورده شده است. همچنین دیدگاه علامه طباطبائی درباره عدم تحریف قرآن، نسخ، تأویل و محکم و متشابه بیان شده است.
علوم قرآن در تفسیر المیزان
نویسنده:
عباس فضلی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
پایگاه اطلاع رسانی حوزه: ,
چکیده :
در این تحقیق علوم قرآن در تفسیر المیزان موردبررسی قرار گرفته و مطالبی در خصوص این موضوعات فراهم شده است: وحی، فرق وحی و الهام، معانی هفتگانه وحی و نزول قرآن، آغاز نزول و مراحل نزول ودیدگاه علامه طباطبائی، مکی و مدنی، شأن نزول، تاریخ تدوین قرآن، قرائت، نسخ در قرآن، محکم و متشابه،حروف مقطعه، و اعجاز قرآن.
علوم قرآن در تفسیر صافی
نویسنده:
عیسی سیفی بیرانوند
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
پایگاه اطلاع رسانی حوزه: ,
چکیده :
مباحث ده گانه این پایان نامه عبارتند از: اهمیت وعظمت قرآن، نزول قرآن، جمع و تدوین قرآن، حروف مقطعه، محکم و متشابه، تفسیر، تأویل، تفسیر به رأی،تحریف قرآن و سبعة احرف . موضوعات مذکور نخست در منابع دیگر و سپس در تفسیر صافی متعلق به فیض کاشانی بررسی شده اند . گفتنی است که در مقدمه ای که فیض بر تفسیر خود نوشته، مباحث ارزشمندی درخصوص علوم قرآن مطرح گردیده است.
علوم قرآن در تفسیر نمونه
نویسنده:
حسین سلیمانی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
پایگاه اطلاع رسانی حوزه: ,
چکیده :
در این پایان نامه علوم قرآن در تفسیر نمونه استخراج و طی شش فصل با این عناوین به نگارش درآمده است. فصل اول، کلیات: پیشینه علوم قرآنی، زندگی نامه مکارم شیرازی؛ فصل دوم، تعاریف علوم قرآنی از نظر دانشمندان: آیت اللّه معرفت، صبحی صالح، سیوطی، زرقانی، حکیم، حبیب اللّه طاهری؛ فصل سوم، وحی: آیه 5 سوره شورا، طرق ارتباط پیامبران با خدا، نکاتی پیرامون وحی؛ فصل چهارم، نزول و جمع آوری قرآن؛ فصل پنجم، تقسیمات قرآنی: محکم و متشابه، مثل در قرآن؛ فصل ششم، خصوصیات قرآنی: اعجاز، عدم تحریف قرآن، نسخ.
  • تعداد رکورد ها : 24