جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
نگاهی هستی شناختی به توبه در عرفان ابن عربی
نویسنده:
شجاری مرتضی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
چکیده :
ابن عربی بر مبنای وحدت وجود، تعریف صوفیان از توبه را نقادی کرده است. از نظر وی هر فعلی از هر موجود - اگر چه خطا محسوب گردد - فعل خداست. نسبت دادن افعال به غیر خدا است و باید از آن توبه کرد. از آنجا که فاعل حقیقی خداست، توبه به معنای مشهور شرک خفی است؛ زیرا لازمه آن فرض وجود گناه - یعنی فعل انسان - است که مقتضای اثبات هستی انسان در مقابل هستی خداست. پس توبه حقیقی، برایت جستن از استقلال در هستی و استقلال در فعل است. تایب حقیقی کسی است که رجوع وجودی عالم به حق تعالی را درک کند. اگر چه خود در حال مخالفت امر الهی باشد. یکی از اسما الهی «نواب» است و چون هر یک از اسما الهی اقتضای مظهری دارد و حق تعالی در دنیا و آخرت دارای این اسما است، عارف باله دایما تایب است.
صفحات :
از صفحه 59 تا 75
رابطۀ ایمان و اخلاق در اندیشۀ سورن کی‏ یرکگور
نویسنده:
محمدعلی دیباجی، زهرا سادات موسوی نیا
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
تهران: دانشگاه تهران,
چکیده :
پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ ایمان و اخلاق در اندیشۀ سورن کی‏ یر کگور، به عنوان دو حقیقت انکارناپذیر از واقعیت زندگی بشر را دنبال می‌کند. نگارندگان برای نزدیک شدن به واقعیت آنچه کی‏ یر کگور، فیلسوف ایمان‏گرای مسیحی، از ایمان مسیحی تفسیر و تشریح می‏کند، این رابطه را در دو سپهر دینی و اخلاقی، با دقتی فلسفی و با ریشه ‏یابی در محتوای کتاب مقدس دربارۀ برخی آموزه ‏های مسیحیت نظیر تجسد ، کفاره و تثلیث بررسی می‌کنند. از سوی دیگر، اخلاق را که حیث عملی آن مورد نظر فیلسوف است، در قیاسی تحلیلی با نوع خاصی از ایمان، به عنوان ایمان حقیقی و مورد تأکید فیلسوف قرار می‌دهند و رابطۀ این دو، ایمان و اخلاق را از آن استنباط می‌کنند.
صفحات :
از صفحه 75 تا 100
فرجام سوء اصرار بر گناه در دنیا از نظر قرآن و حدیث
نویسنده:
یوسف پاکخصال
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
پایگاه اطلاع رسانی حوزه: ,
چکیده :
این پایان نامه درباره آثار شوم اصرار بر گناه درزندگی دنیا ازنظر آیات قرآن و احادیث معصومین(ع)است و در پنج فصل با عناوین ذیل تنظیم شده است: گناه و مصادیق آن در قرآن، اصرار بر گناه، گناهان و مصائب بیدارگر، آثاردنیوی اعمال، آثارسوء اصراربرگناه دردین .
عصمت اهل بیت در آیه تطهیر
نویسنده:
محمد یوسف طاهری
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
پایگاه اطلاع رسانی حوزه: ,
چکیده :
این رساله مشتمل بر پنج فصل، یک خاتمه و یک جمع بندی است: فصل اول شامل بیان مسئله، سؤال ها، پیشینه، اهداف و روش تحقیق است. فصل دوم به بررسی عصمت در لغت، عصمت در اصطلاح و ماهیت عصمت از دیدگاه های مختلف کلامی و فلسفی پرداخته است. در فصل سوم منشأ عصمت؛ یعنی مصونیت معصومین(علیه السلام) از گناه و خطا بحث شده است. فصل چهارم به تفسیر و تحقیق مهم ترین مفردات آیه شریفه تطهیر، اثبات این آیه شریفه در واقعه کسا، عدم ارتباط مفهوم و معنای این آیه با آیات پیش و پس از خود، روایات مربوط به شأن نزول و حکمت های قرار گرفتن آیه شریفه تطهیر بین آیات مربوط به همسران پیامبر| پرداخته است. در فصل پنجم که محور پایان نامه به شمار می رود مطالب زیر بررسی شده است: تقسیم اراده (تکوینی و تشریعی) و اثبات تکوینی بودن آن در آیه شریفه تطهیر، مقصود از اهل بیت(علیه السلام) هنگام نزول آیه، منظور از رجس و تطهیر و اثبات عصمت.
شناخت مباحث توبه در قرآن با تأکید مقایسه ای بر نظرات علامه طباطبایی (ره) و مرحوم طبرسی(ره)
نویسنده:
زهرا سلیمانی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
پایگاه اطلاع رسانی حوزه: ,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
در این پایان نامه موضوع توبه به نحو مقایسه ای در تفاسیر مجمع البیان طبرسی و المیزان طباطبایی بررسی شده و مطالب اصلی آن در زمینه این موضوعات است: گناه و اقسام و آثار آن و چگونگی پیشگیری از آن؛ معنای لغوی و اصطلاحی توبه، اهمیت و ضرورت توبه و توبه حقیقی و آثار و ابعاد و مراتب و شرایط و وقت آن.
سایه های شوم آثار گناه در سرنوشت ملت ها در قرآن و روایات
نویسنده:
فاطمه یوسفی
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
پایگاه اطلاع رسانی حوزه: ,
چکیده :
موضوع این پایان نامه آثار گناه در سرنوشت ملت ها در قرآن و روایات می باشد. آشنا شدن با گناه و آثار شومی که از خود به جای می گذارد و شناختن راه های بازدارنده ی گناه از جمله اهدافی است که این تحقیق دنبال می کند که در نتیجه ی علم به آن ها از پیامدهای گناه جلوگیری شود. تا از این رهگذر ثابت کنیم که دین اسلام کامل ترین دین و بهترین راهنما و دارای جامع ترین برنامه ها برای یک زندگی است. این موضوع از دامنه ی نسبتاً وسیعی برخوردار است، در این تحقیق با توجه به فرصت و نیز توانمندی خود سعی شده است به صورت مختصر و مفید مطالب بیان شود و هر کجا که نیاز به توضیح بیشتری داشت، کمی شرح داده ایم. مجموعه ی حاضر دارای دو بخش است: بخش اول به زمینه ها و آثار گناه می پردازد که دارای دو فصل است. در فصل اول به گناه در لغت و اصطلاح و زمینه های پیدایش گناه که عبارتند از: فرهنگی- تربیتی، خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی، روانی و سیاسی است، می پردازد. در فصل دوم به آثار گناه که عبارتند از: کفر، کوتاهی عمر، عدم نزول باران، تسلط ستمگران، حبس دعا، ناامیدی و عدم توفیق توبه، قساوت قلب و تاریکی دل است، می پردازد بخش دوم عاقبت گناهکاران و راه های کنترل گناه می باشد و شامل دو فصل می باشد. فصل اول عاقبت گناهکاران که عبارتند از: فرعون، قارون، اصحاب سبت، قوم عاد، ثمود، سبا، قوم نوح ( ع)، قوم لوط ( ع)، قوم شعیت ( ع)، اصحاب رس و مسلمانان اسپانیا را بیان می کند. فصل دوم راه های کنترل گناه می باشدکه عبارتند از: تفکر، یاد خدا، توجه به حضور خدا، خودشناسی، ایمان به معاد، توبه، شکر، حیا، وجدان اخلاقی، امر به معروف و نهی از منکر، حکومت و دولت. نتیجه اینکه با آشنا شدن به آثار گناه و عواقبت سوء آن، از انجام آن ها جلوگیری می شود و انسان ها از یک زندگی سعادتمند بر طبق برنامه های انسان ساز دینی بهره مند شوند.
زمینه ها و پیامدهای گناه در منظر قرآن و سنت
نویسنده:
نرجس تفقدی عابدی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
پایگاه اطلاع رسانی حوزه: ,
چکیده :
عنوان پایان نامه : زمینه ها و پیامد های گناه در منظر قرآن و سنت می باشد . در این رساله پیرامون زمینه های گناه ،پیامدهای آن در دنیا و راه های گناه زدایی مطالبی از منابع معتبر جمع آوری و مکتوب گردیده است. گناه مهم ترین عامل تخریب رابطه با خداست و گناه شناسی گامی بلند در رفع این مانع می باشد لذا بر آن شدیم تا تحقیقی پیرامون زمینه ها و پیامد های گناه ارائه دهیم . هدف از این پژوهش به تصویر کشاندن عوامل زمینه ساز گناه ،تبیین پیامدهای آن و ارائهی راه هایی برای گناه زدایی است . از آن جا که در این پژوهش از آیات و روایات و کتب اخلاقی استفاده شده روش تحقیق بر اساس نگرش ،کاربردی و بر اساس راهبرد ، توصیفی و تحلیلی و براساس روش ،کتابخانه ای است. بنابراین با بررسی آیات و روایات ، گناه به معنای مخالفت با قانون الهی است و اگر محیط های اجتماعی ،فرهنگی – تربیتی و اقتصادی به طور صحیح پایه ریزی نشده باشد زمینهی ارتکاب گناه فراهم شده و پیامدهایی برای فرد وجامعه به همراه خواهد داشت و سبب می شود که فرد دچار قساوت قلب شده تا حدی که منکر مقدسات دین شود . کار به جایی می رسد که نسیان و سرگردانی در کارها، سراسر وجودش را فرا گرفته و مرگ زود هنگام به سراغش می آید . جامعهی انسانی نیز از پیامد های گناه بی نصیب نیست بلکه دلیل نزول بلا و از دست دادن نعمت های الهی ، مسلط شدن افراد شرور و درنهایت سلب امنیت اجتماعی، گناه افراد جامعه است . البته خدای غفور و رحیم برای گناه زدایی راه هایی در مقابل انسان قرار داده است . آدمی با کمک توبه ،نماز ،روزه ،حج ،محبت اهل بیت) علیهم السلام، ، زیارت قبور آن ها ،عزاداری وگریستن برمصائب اهل بیت ،قرائت قرآن ،درود فرستادن بر پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله و سلم ) و آل پیامبر ( صلی الله علیه وآله و سلم ) ،اخلاق خوب ،شهادت در راه خدا ،وضو می تواند گناهان گذشته خود را محو نماید همچنین با کمک تفکر ،پناه بردن به خدا ،دعا ، تقویت ایمان و یقین ، انجام ریاضت های شرعی ، مراقبه ، مشغول کردن نفس و یاد مرگ می تواند باگناه مقابله کند تا آلوده به نکبت گناهان نشود . لذا از طریق آگاهی از زمینه ها و پیامد های گناه و راه های گناه زدایی موجبات پاکسازی جامعه فراهم می شود .
از احتضار تا عالم قبر
نویسنده:
مسعود عالی
نوع منبع :
کتاب , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قم: نشر عطش,
چکیده :
کتاب حاضر در رابطه با موضوع عالم پس از مرگ و عالم قبر نگارش یافته است. در مقدمه کتاب آمده است که: این دوره که تمامی مباحث پس از مرگ، از هنگام احتضار و قبض روح تا عالم قبر و برزخ، و مراحل قبل از قیامت (ظهور ورجعت) تا علائم قیامت و نفخ صور و مواقف و عقبات آن را شامل می شود، در عین عمق و اتقان، با بیانی ساده و گویا و با استفاده فراوان از آیات و خصوصاً روایات اهل بیت ع، که تنها راه اطمینان بخش شناخت جزئیات زندگی اخروی است، مطرح شده و ازگریزها و نکته های اخلاقی و خاطرات عالمان و عارفان نیز بهره فراوان برده است.
نقش اعتقاد به خدا در معنابخشی به زندگی
نویسنده:
معروفعلی احمدوند، سمیه طاهری ­اندانی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قم: انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
آنچه انسانِ امروزی را رنج میدهد، احساس بی هدفی و بی معنایی در زندگی است. از آنجا که اعتقاد به خدا و صفات کمال او میتواند نقش بسیاری در معناداری زندگی داشته باشد، این نوشتار به بررسی نقش این اندیشه در معنابخشی به زندگی انسان موحد میپردازد. انسان باایمان به خدایی حکیم، به آفرینشی هدفمند معتقد شده و در پرتو آن از پوچی رهایی مییابد؛ با ایمان به عدالت الهی، قوانین هستی را عادلانه دانسته، روح امیدواری در او دمیده میشود؛ با اعتقاد به عالم بودن خداوند، اجزای جهان را برخاسته از آگاهی و معنادار مییابد؛ در پرتو باور به خدایی توانا، شور و نشاط درونی اش با قدرتی ماورائی گره خواهد خورد؛ با اعتقاد به رحمت واسعه الهی، زندگی امیدوارانه و معناداری خواهد داشت و... . باورِ قلبی عمیق در بعد نظر و پایبندی به دستورات چنین خدایی میتواند زندگی را معنادار کند.
صفحات :
از صفحه 7 تا 20
گناه و علل بزهکاری و راهکارهای مقابله با آن از دیدگاه قرآن و حدیث
نویسنده:
محسن کارگر
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
پایگاه اطلاع رسانی حوزه: ,
چکیده :
این تحقیق در سه فصل به بررسی گناه و علل آن و راه های مقابله با آن پرداخته است. در فصل اول، از گناه و نقش شیطان در آن و در فصل دوم، از خاستگاه های جامعه شناختی و روان شناختی جرم و گناه سخن رفته است و در فصل سوم، با عنوان راهکارهای مقابله با گناه از هجرت از محیط گناه آلود، و پیامدهای خداباوری در شخصیت انسان بحث شده است.