جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
جستجو در برای عبارت
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
طراحی چارچوب مفهومی ساده‌سازی در مدرسه صالح (مدرسه مورد انتظار در گام دوم انقلاب)
نویسنده:
امین باقری کراچی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
هدف: این تحقیق با هدف تبیین ساده‌سازی در مدرسه صالح انجام شد. روش: در این تحقیق از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد و 11 نفر از متخصصان به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای انتخاب نمونه از شیوه نمونه‌‌گیری هدفمند استفاده شد. ابزار پژوهش مصاحبه نیم ساختاریافته بود. برای اطمینان از اعتبار داده‌ها از روش‌هایی مانند بررسی مداوم داده‌ها، تحلیل هم‌زمان، بازخورد به مصاحبه‌شوندگان و بازنگری ناظری استفاده گردید. یافته‌ها: بعد از رفت‌وبرگشت‌هایی که میان داده­ها، مفاهیم و مقوله­ها صورت گرفت، مشخص شد که 2 مقوله­ی ارتباط تجربیات مدرسه با تجربیات واقعی حیات طیبه و پرهیز از آموزش تصنعی و غیر‌واقعی به‌عنوان ابعاد، 3 مقوله‌ی پرهیز از آموزش یک‌طرفه، پرهیز از حافظه‌محوری و انتقال اطلاعات، پرهیز از عدم توجه به تفکرات معنادار و عمیق به‌عنوان ملاک‌های بعد پرهیز از آموزش تصنعی و غیر‌واقعی و 4 مقوله‌ی اولیه تناسب تجربیات مدرسه با زندگی واقعی، یادگیری موقعیتی و مساله‌محور، همراهی کار و دانش و پرورش مهارت‌های زندگی واقعی به‌عنوان ملاک‌های بعد ارتباط تجربیات مدرسه با تجربیات واقعی حیات طیبه خود را در داده‌ها نمایان می‌سازد. نتیجه‌گیری: متصدیان آموزش و پرورش می‌توانند برای تحقق ساده‌سازی در مدارس، نتایج این تحقیق را مبنای کار خود قرار‌دهند.
صفحات :
از صفحه 1005 تا 1024
ارزیابی تأثیر روایت درمانی مسیر شغلی بر ارتقاء تأمل بر پروژه زندگی و حس پیوستگی دانشجویان فارغ‌التحصیل دانشگاه حضرت معصومه(س)
نویسنده:
مرضیه ملکیها ، فرشید اصلانی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
هدف: هدف پژوهش حاضر، ارزیابی تأثیر روایت درمانی مسیر شغلی بر ارتقاء تأمل بر پروژۀ زندگی و حس پیوستگی در دانشجویان فارغ‌التحصیل دختر دانشگاه حضرت معصومه(س) بود. روش: طرح پژوهش، نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون – پس‌آزمون و گروه کنترل بود. جامعۀ پژوهش شامل کلیه دانشجویان فارغ‌التحصیل در مقطع کارشناسی در طی سال‌های تحصیلی 1398-1399 بودند. تعداد30 نفر از فارغ‌التحصیلان داوطلب که نمره‌ای کمتر از نقطه برش در مقیاس تأمل بر پروژۀ زندگی و مقیاس حس پیوستگی کسب کردند انتخاب و بر اساس نمونه‌گیری تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هرکدام با 15نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش 9جلسه هفتگی( هر جلسه90دقیقه ) روایت درمانی مسیرشغلی ککران (1997) را دریافت کردند اما گروه کنترل مداخله‌ای دریافت نکردند. داده‌های پژوهش با استفاده از مقیاس تأمل بر پروژۀ زندگی و مقیاس حس پیوستگی پیش از شروع مداخله و پس‌ازآن، از افراد هر دو گروه آزمایش و کنترل جمع‌آوری شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری 23-SPSS و روش تحلیل کواریانس چند متغیره تحلیل شد. یافته­ ها: نتایج حاصل از تحلیل کواریانس نشان داد روایت درمانی موجب افزایش تأمل بر پروژۀ زندگی و حس پیوستگی می‌شود. نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش، می‌توان نتیجه گرفت که روایت درمانی مسیر شغلی می‌تواند به‌عنوان روش مداخله‌ای مناسب برای ایجاد حس طرحمندی در فارغ‌التحصیلان با محوریت تأمل بر پروژۀ زندگی و حس پیوستگی به کار رود.
صفحات :
از صفحه 983 تا 1004
بررسی وضعیت موجود ماهیت عناصر ده‌گانه برنامه درسی دروس معارف اسلامی
نویسنده:
محمد رضا یوسف زاده چوسری ، مصطفی رستمی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
هدف: هدف پژوهش بررسی وضعیت موجود ماهیت عناصر ده‌گانه برنامه درسی معارف اسلامی از دیدگاه دانشجویان و استادان دروس معارف اسلامی بود. روش: رویکرد پژوهش کمی بود. پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ روش توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان نیمسال هشتم مقطع کارشناسی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور و استادان دروس معارف اسلامی بودند. حجم نمونه دانشجویان بر اساس روش نمونه‌گیری طبقه‌ای و جدول برآورد حجم نمونه کرجسی و مورگان با اعمال ضریب یک و نیم 535 نفر و حجم نمونه استادان 214 نفر بودند. ابزار اندازه‌گیری دو پرسشنامه محقق ساخته دانشجویان و اساتید بود. برای محاسبه روایی محتوایی ابزارها از روش CVR یا ضریب لاوشه استفاده شد و میزان روایی ابزارها به ترتیب 89/0 و 78/0 محاسبه شد و برای محاسبه پایایی ابزارها از آزمون الفای کرونباخ استفاده شد و میزان پایایی ابزارها به ترتیب 86/0 و 81/0 محاسبه شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از شاخص‌های آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و آزمون نرمال بودن توزیع داده‌ها (کالموگروف-اسمیرونف) و آزمون t تک گروهی استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد از دیدگاه دانشجویان و استادان وضعیت موجود ماهیت عناصر ده‌گانه برنامه درسی پایین‌تر از حد متوسط و در حد خیلی ضعیف بود. نتیجه‌گیری: با شناسایی وضعیت موجود همه عناصر برنامه درسی ضمن به دست آوردن تصویری واقع‌بینانه از گذشته و حال، می‌توان وضعیت مطلوب عناصر برنامه درسی را در آینده ترسیم نمود.
صفحات :
از صفحه 881 تا 898
Structures Mères: Semantics, Mathematics, and Cognitive Science
نویسنده:
Alberto Peruzzi, Silvano Zipoli Caiani
نوع منبع :
کتاب , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
Springer International Publishing;Springer,
چکیده :
ترجمه ماشینی: این کتاب در مورد مفاهیم پیشرفته مرتبط با مفهوم بورباکی از ساختارها گزارش می دهد. این دیدگاه‌ها را از منطق، فلسفه، زبان‌شناسی و علوم شناختی ادغام می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه می‌توان آن‌ها را با ساختارگرایی ریاضی بوربکی ترکیب کرد تا با استفاده از رویکرد طبقه‌بندی-نظری جدید، مسائل بنیادی، هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی را حل کرد. این کتاب با ارائه گزارشی جامع از ساختارگرایی بوربکی و پاسخ به چندین پرسش مهم که در ارتباط با آن مطرح شده است، منبع اطلاعاتی منحصر به فردی و الهام‌بخشی برای پژوهش‌های آتی در این زمینه در اختیار خوانندگان قرار می‌دهد.
Clinical Reasoning: Knowledge, Uncertainty, and Values in Health Care
نویسنده:
Daniele Chiffi
نوع منبع :
کتاب , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
Springer International Publishing;Springer,
چکیده :
ترجمه ماشینی: این کتاب دیدگاهی مبتنی بر فلسفی و در عین حال بالینی محور در مورد استدلال پزشکی فعلی ارائه می دهد که هدف آن 1) شناسایی اشکال مهم عدم قطعیت موجود در استدلال و عملکرد بالینی فعلی 2) ترویج استفاده از روش ابداکتیو در زمینه سلامت به منظور مقابله با آن عدم قطعیت های بالینی 3) پر کردن شکاف بین دانش زیست پزشکی، عملکرد بالینی، و تحقیقات و ارزش ها در ادبیات بالینی و فلسفی. با تأکید فلسفی روشن، این کتاب به بررسی مضامینی می‌پردازد که در مرز بین چندین رشته مانند پزشکی، پرستاری، منطق، معرفت‌شناسی و فلسفه علم قرار دارند. بلکه اخلاق، اپیدمیولوژی و آمار. در عین حال، به طور انتقادی چندین رویکرد حرفه‌ای به عملکرد بالینی مانند رویکرد پزشکان، پرستاران و سایر پزشکان بالینی را مورد بحث و مقایسه قرار می‌دهد و نیاز به توسعه یک چارچوب یکپارچه استدلال را نشان می‌دهد که روش‌ها و منابع بسیاری از بالینی مختلف را ادغام می‌کند. بلکه رشته های غیر بالینی. به طور خاص، این کتاب نشان می دهد که چگونه می توان از دانش و عملکرد پرستاری استفاده کرد، که تاکنون به طور قابل توجهی نادیده گرفته شده است تا ماهیت بین رشته ای استدلال بالینی را شکل دهد. علاوه بر این، یک بررسی فلسفی کامل در مورد ارزش های دخیل در مراقبت های بهداشتی، بر اساس ادبیات بالینی و فلسفی ارائه شده است. این کتاب با پیشنهاد یک رویکرد یکپارچه برای سلامت و بیماری به پایان می رسد که فراتر از به اصطلاح "مدل کلاسیک بیوپزشکی مراقبت" است.
The Epistemology of Simulation, Computation, and Dynamics in Economics (in The Oxford Handbook of Computational Economics and Finance)
نویسنده:
K. Vela Velupillai
نوع منبع :
کتاب , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
Historical Epistemology and the Making of Modern Chinese Medicine
نویسنده:
Chiang Howard
نوع منبع :
کتاب , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
Manchester University Press,
چکیده :
ترجمه ماشینی: این مجموعه تاریخ طب چینی را با پل زدن بر دغدغه های فلسفی معرفت شناسی و تاریخ و سیاست فرهنگی تشکل های پزشکی فرامنطقه ای گسترش می دهد. موضوعات از گسترش محبوبیت جینکو از شرق آسیا به غرب گرفته تا جذابیت طب سوزنی برای تکمیل رژیم‌های لقاح آزمایشگاهی، از مدرن‌سازی آناتومی چینی و علم پزشکی قانونی تا درک در حال تکامل از اثربخشی بالینی طب چینی. مقاله های فردی حول رویکرد قدرتمند نظری-روش شناختی، «معرفت شناسی تاریخی»، که وضعیت ظاهراً ثابت و بی زمان چنین ابعاد ابتدایی اما محوری فرآیند علمی مانند دانش، عقل، استدلال، عینیت، شواهد، واقعیت و حقیقت را به چالش می کشد، منسجم می شوند. در مطالعه نقش جهانی شدن اشیاء پزشکی، فرضیه مورد مناقشه اقتدار و مشروعیت پزشکی، و دگرگونی‌های همزمان دانش متافیزیکی و هستی‌شناختی، مشارکت‌کنندگان نشان می‌دهند که چگونه وسعت مطالعه تاریخی طب چینی و شیوه‌های دانش‌سازی آن در عصر مدرن دوره باید در عین حال فلسفی و فراملی باشد.
 Spikenard and Saffron: The Imagery of the Song of Songs [کتاب انگلیسی]
نویسنده:
Jill M. Munro
نوع منبع :
کتاب , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
Sheffield Academic Press,
چکیده :
ترجمه ماشینی : لحظات پایانی در روایت کتاب مقدس لحظات گذار و تغییر هستند که معمولاً مملو از دوسوگرایی هستند. چنین آغازهای جدیدی هم امید و هم شک برای آینده را در بر می گیرد، مانند روایت بازسازی زندگی پس از سیل (پیدایش 9). در این تحلیل ظریف، استال مشاهده می‌کند که چگونه غالباً یکی از مؤلفه‌های این لحظات پایانی قانون است، که ثبات و نظم را در جهانی آشفته ارائه می‌کند، اما با ابهامات ذاتی تاریخ روایی نیز طنین‌انداز می‌کند. در کتاب مقدس، قانون و همچنین روایت چند صدایی است.
تواریخ و سیاست بازسازی داوودی: یک انقلاب آرام [کتاب انگلیسی]
نویسنده:
David Janzen
نوع منبع :
کتاب , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
T&T Clark,
چکیده :
ترجمه ماشینی : دیوید جانزن استدلال می کند که کتاب تواریخ سندی است با پیامی سیاسی و همچنین الهیاتی و علاوه بر این، سیاست کتاب الهیات آن را توضیح می دهد. نویسنده کتاب تواریخ بخشی از قرن چهارم قبل از میلاد بود. گروهی در جامعه یهودی پس از تبعید که امیدوار بودند داویدیدها را به قدرت بازگردانند، و او این اثر را برای ترویج بازسازی این خانه به موقعیت سلطنت مشتری در امپراتوری ایران نوشت. هنگامی که این به عنوان انگیزه سیاسی برای ترکیب اثر درک شود، دلایل تغییرات خاص کرونیکر در منابع و تأکید بر برخی موضوعات مشخص می شود. دکترین مجازات فوری، نقش «تمام اسرائیل» در مقاطع مهم در گذشته یهودا، ارتقای مقام و اقتدار لاویان، سلطنت مشترک مجازی داوود و سلیمان، و تصمیم برای شروع روایت با مرگ شائول، همگی می توانند باشند. به‌عنوان راه‌هایی توضیح داده شد که وقایع نگار سعی می‌کند به مجمع قرن چهارم اطمینان دهد که تغییر در حکومت محلی به حکومت مشتری داوودی به نفع آنها خواهد بود. لازم نیست استدلال کنیم که Chronicles یا طرفدار داوود است یا طرفدار لاوی; این هر دو است، و توجهی که Chronicles به لاویان می‌کند در خدمت جلب گروهی از کارکنان معبد به هدف طرفدار داوود است، همانطور که بسیاری از ویژگی‌های دیگر آن برای جلب توجه سایر گروه‌های ذینفع در داخل معبد طراحی شده است. مونتاژ.
هوس روایی و کتاب روت [کتاب انگلیسی]
نویسنده:
Stephanie Day Powell
نوع منبع :
کتاب , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
T&T Clark,
چکیده :
ترجمه ماشینی : استفانی دی پاول اشکال بی شماری از متقاعد کردن، القا، نارضایتی و دلشکستگی را که توسط خوانندگان روت تجربه شده است را روشن می کند. پاول با نوشتن از دیدگاه لزبین، از مطالعات کتاب مقدس، فیلم و ادبیات معاصر، مطالعات روایی، نظریه‌های فمینیستی و دگرباش، مطالعات تروما و نظریه روانکاوی برای ردیابی آثار میل که کتاب روت را تولید کرد و تاریخ دریافت آن را شکل داد، استفاده می‌کند. پاول با استدلال های موافق و مخالف خواندن روت به عنوان یک داستان عاشقانه بین زنان، بینش های جدیدی از دنیای باستانی که روت در آن نوشته شده است به دست می آورد. روت به عنوان داستان دو زن شجاع، روت موآبی و مادرشوهر اسرائیلی او نائومی شناخته می شود. روث و نائومی به‌عنوان بیوه‌هایی با امکانات کمیاب حمایت مالی یا اجتماعی، مجبور می‌شوند برای زنده ماندن، سیستم‌های اقتصادی و قانونی زمان خود را به طرز خلاقانه‌ای زیر پا بگذارند. از طریق اعمال استثنایی وفاداری، آنها، همراه با خویشاوند خود بوعز، پیوندهای خانواده و جامعه را دوباره برقرار می کنند، در حالی که خط داوود پادشاه بزرگ اسرائیل را حفظ می کنند. با این حال، برای بسیاری، داستان روت عمیقا ناراضی کننده است. محققان به طور فزاینده‌ای تشخیص می‌دهند که چگونه «شکاف‌ها» و ابهامات متنی روت، تفسیرهای مرسوم از معنا و هدف کتاب را نامشخص می‌سازد. مفسران فمینیست و دگرباش، تخصیص داستان یک زن برای حمایت از نهادهای مردسالار و ارزش‌های غیرقانونی را زیر سوال می‌برند. میل روایی، یعنی مطالعه این که چگونه داستان ها خواسته های ما را شکل می دهند و چگونه آرزوهای پیچیده خودمان بر نحوه خواندن ما تأثیر می گذارد.