جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
جستجو در برای عبارت
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
جهود التفسیریة عند الامام الحسین علیه السلام: دراسة تحلیلیة
نویسنده:
عبدالحسین راشد معارج؛ تقدیم اللجنة العلمیة السید محمدعلی الحلو
نوع منبع :
کتاب , مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
کربلا: العتبه الحسینیه المقدسه، قسم الشوون الفکریه و الثقافیه,
اباضیه در تاریخ، تحلیل عقاید و نظرات آن ها
نویسنده:
محمد اکبری نصرآبادی, کیوان لؤلؤیی
نوع منبع :
مقاله , مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
منابع دیجیتالی :
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
مورخان معتقدند اباضیه منسوب به عبدالله بن اباض از قبیله تمیم است، امّا ملطی آن ها را به اباض بن عمر منتسب می داند که از کوفه قیام کرده و به قتل و غارت پرداخته است هرچند منابع اباضی و غیر اباضی این قول را تأیید نکرده اند. مذهب اباضیه از قدیمی ترین مذاهب اسلامی است که در قرن اول هجری ظهور کرد و تنها در نیمه آخر قرن سوم به منزله مذهب، در منابع و مصادر ذکر شده است و قبل از آن تاریخ با نام هایی چون «جماعه المسلمین» یا «اهل الدعوه»، «اهل الاستقامه» خوانده می شدند. برخی از خوارج تندرو آنان را «قعده» یا گروه قاعدین می خوانند؛ زیرا به اعتقاد خوارج اباضیان به قیام علیه حاکمان ظالم برنخاستند و قعود را بر قیام ترجیح دادند. بنابر اعتقاد اباضیان، آنان هیچگاه با خوارج که شامل چهار فرقه می شدند همراه نشدند و نه تنها در جنگ بین خوارج و خلافت اموی و عباسی شرکت نکردند، بلکه به مخالفت با چنین اقداماتی برخاستند و به جای جنگ مسلحانه روش مسالمت آمیز را برای ترویج عقاید و افکار خود به صورت پنهان انتخاب کردند. در این مقاله سعی شده است برخی از افکار و عقاید اباضیان که موجب شده آنان را تا حدودی نسبت به سایر فرقه خوارج معتدل تر نشان دهد. با روش توصیفی، تحلیلی و تاریخی مورد بررسی قرار دهد.
عبدالله بن إباض و رساله منسوب به او
نویسنده:
محمدکاظم رحمتی
نوع منبع :
مقاله , مدخل آثار(دانشنامه آثار) , مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
راسخون,
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
بدون هیچ تردیدی یكی از مهمترین موانع در بحث از فرق اسلامی خاصه، نحله ها و گروه های شكل گرفته در قرن اول هجری، مشكل دسترسی یا عدم دسترسی به منابع اصیل و اصلی آنها است، هر چند آثار مهمی از قرن بعدی در اختیار است كه در غالب گونه ادبی ملل و نحل نویسی به ارایه گزارش از فرقه های اسلامی پرداخته اند. در این میان، بحث از شكل گیری و تكوین عقاید خوارج به نحو اعم و اباضیه به نحو خاص،... بی تردید این كتاب علیرغم اختصار آن، متنی ارزشمند از چگونگی بحث و تحقیق درباره رساله ها و آثار باقی مانده از قرن اول هجری است كه برای شناخت عقاید خوارج نیز می تواند مفید باشد.
آبوالمظفّر شاهفور بن طاهربن محمّد الإسفرایینيّ( / ت 471 هـ)
نوع منبع :
مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
محدث، فقیه، مفسر متکلم اشعری. ابن عساکر او را از طبقه چهارم اشاعره می داند. صاحب کتاب " التبصیر فی الدین" در کلام. تنها همین کتاب و کتاب تفسیر او بما رسیده است. او تنها فرقه ناجیه را فرقه اشاعره می دانسته و ما بقی را "الفرق الهالکین". کتاب تفسیر او به فارسی است و برخی معتقداند اولین تفسیر فارسی قرآن تفسیر اسفراینی است و به تفسیر الاسفرایینی هم مشهور است. گویا از اعمال ولید بن عبدالملک در قتل شیعه و معتزله و خوارج احساس رضایت و خشنودی داشته است.
أبو الطیّب سهل بن أبي سهل محمد بن سلیمان الصعلوکيّ النیسابوريّ( / ت 404 هـ)
نوع منبع :
مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
محدث، فقیه، ادیب متکلم اشعری. قائل به علوم نامتناهی برای خداوند. قائل به تفضیل فاطمه (س) بر عائشه.
أبوالجارود زیاد بن المنذر العبديّ الثفيّ الکوفيّ( / ت بعد 160 هـ)
نوع منبع :
مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
کلیدواژه‌های اصلی :
أبو مالك  الضحّاك الحضرميّ الکوفيّ (الربع الأخیر من ق 2 هـ / 128)
نوع منبع :
مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
محدث و متکلم شیعه. محضر امام صادق(ع) و امام کاظم (ع) را درک کرده است و از مصاحبان هشام بن حکم.از اصحاب ثقه ثقه در حدیث. صاحب کتابی در توحید که حاصل جمع روایات ائمه در این باب است. اشعری نقل می کند که حضرمی قائل به استطاعت فی حال الفعل بوده است و این استطاعت فی غیره نیست. و این در حالی است که طبقه متکلمان هشام قائل به استطاعت قبل الفعل بوده اند. اشعری نقل می کند که وی قائل به غیریت اراده و ذات الهی بوده است و اراده را از سنخ حرکت می دانسته است.
أبو الفضل عبّاس بن عمرو بن هارون الصقلّيّ الورّاق(295 هـ / 379 هـ)
نوع منبع :
مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
محدث متکلم مغربی.
الحنظليّ التمیمي عبد الرحمن بن محمد بن أدریس ابن أبي حاتم الرازيّ(240 هـ / 327 هـ)
نوع منبع :
مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
محدث، رجالی ، فقیه، مفسر . او را هم شافعی خوانده اند و هم حنبلی اما غالبا او را شافعی می دانند. او را از محدثانی می دانند که علی (ع) را بر عثمان تفضیل می دادند. الذهبی آنان را شیعه می داند. کتابی در رد جهیمه دارد که به شیوه عامه از اشاعره و اهل حدیث آنان را رد می کند. استناد کتاب عمدتا بر روایت است.