جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
جستجو در برای عبارت
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
جايگاه خبر واحد در تفسير
نویسنده:
‫فريدون عباسي
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
وضعیت نشر :
‫قم : ‫مرکز اطلاعات و مدارک اسلامي، جامعة المصطفی العالمیة,
چکیده :
‫آيا حجيت خبر واحد اختصاص به فقه و آموزههاي عملي دين دارد، يا اينکه در تفسير آيات وحي نيز حجت است؟ اين پژوهش در سه بخش، پاسخ به اين پرسش را بررسي کرده است. در کليات، مبادي تحقيق و معناشناسي واژگان و اصطلاحات ارائه شده است. درباره جايگاه احاديث در تفسير، سه ديدگاه مطرح است: 1. بينيازي قرآن از روايات به دليل اينکه قرآن «تبيان کلي شيء» و «نور مبين» است؛ 2. روايت تنها منبع تفسير است؛ 3. روايت يکي از منابع تفسير است. سيره عقلا، آيات قرآن و روايات، ادله ضرورت بهره گيري از احاديث در تفسير بيان شده است. روايات تفسيري گونههاي مختلفي دارند: در برخي قرآن با قرآن تفسير شده، بعضي فضاي نزول آيات را تبيين کردهاند، برخي به شرح واژگان قرآني پرداختهاند، بعضي مفاد آيات را بيان کردهاند، بعضي آيات متشابه را تأويل نمودهاند، بعضي به تبيين مصداق آيه پرداختهاند و ... . در اين پايان نامه بيش از چهل نوع روايت تفسيري همراه با مثال تبيين شده است. بعضي از بزرگان، خبر واحد را در تفسير حجت نميدانند. علامه طباطبايي? و آيت الله جوادي آملي از اين دستهاند. اين گروه براي مدعاي خود، ادلهاي را اقامه کردهاند که از جمله آن ادله، ميتوان به اهميت امور معرفتي و نيازمندي آنها به علم و يقين اشاره کرد. عدهاي از بزرگان، قائل به حجيت خبر واحد در تفسير همچون فقه هستند. شيخ طوسي?، علامه طبرسي?، آيت الله خويي?، آيت الله فاضل لنکراني?، آيت الله معرفت?، زرکشي و سيوطي، از اين گروهاند. اينان نيز براي مدعاي خود ادلهاي را بيان کردهاند. با بررسي ادله اين دو ديدگاه، اين نتيجه به دست ميآيد که ادله حجيت خبر واحد اطلاق دارد و هر دو نوع روايات فقهي و تفسيري را شامل ميشود. نويسنده در پايان به معيار اعتبار خبر واحد پرداخته است. در اين باره دو ديدگاه وجود دارد: وثوق صدوري و وثوق سندي. با توجه به مقتضاي ادله حجيت خبر واحد، ديدگاه وثوق صدوري، پذيرفته شده است.
نقش عقل در فهم نص از منظر علامه طباطبایی
نویسنده:
رضا عباس زاده
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
نقش عقل در فهم متن دینی از منظر علامه‌ طباطبایی محور پژوهش این نوشتار است و مقصود از آن بررسی چگونگی نقش عقل به عنوان قوه درک حقایق و همچنین مدرکات این قوه در فرایند فهم متن، اعم از کتاب و سنت، می‌باشد که مستلزم تحلیل و بررسی معنی، اقسام و جایگاه عقل و متن در اندیشه ایشان و کاوش در انواع کارکردهای عقل، در فهم ابعاد مختلف متن می‌باشد.نتیجه حاصل شده از این پژوهش آن است که عقل دو کارکرد عمده در فهم متن دارد: ابزاری و استقلالی. مهم‌ترین کارکرد ابزاری عقل که ایشان در فهم ابعاد مختلف متن از آن بهره برده است، عبارتند از: تعمیم و تجرید، مقایسه، استنطاق، توجه به ذو مراتب بودن معانی برخی الفاظ، جلوگیری از خلط معنا و مصداق الفاظ؛ همچنین مهم ترین کارکرد عقل استقلالی عبارتند از: اثبات حجیت ظاهر قرآن و سنت، استفاده از پیش دانسته های عقلی.
قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی(علیه السلام)
نویسنده:
محمدمهدی باقریان
نوع منبع :
رساله تحصیلی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
یکی از مباحث اساسی در حوزه عدالت بازشناسی گستره‌ و نسبت قلمروهای آن با یکدیگر است. از دیگر سو امام علی? به عنوان بزرگ‌ترین اسوه‌ی عدالت در میان بشریت شناخته شده و سیره‌ی گفتاری و رفتاری آن حضرت? گنجینه‌ی بزرگی برای عدالت پژوهی است. از این‌رو تحقیق حاضر بر آن است که عرصه های عدالت و نسبت آن‌ها با یکدیگر را از منظر آن امام عدالت پیشه? باز کاود.در تمامی فصول ابعاد مختلف عدالت با تأمل بر اندیشه‌های حضرت امیر مومنان علی? مورد بررسی قرار گرفته است؛ از این دیدگاه عدالت اجتماعی یعنی رعایت مساوات و حقوق برابر انسان ها در تعاملات اجتماعی (امور قضایی،توزیع اقتصادی و ...) و عدالت در حوزه‌ی فردی و ارتباط با خویشتن شامل رعایت حقوق جسم و روح انسان می شود که ضرورت معرفت نفس و عدم اضرار به نفس را به همراه خواهد داشت. عدالت در ساحت طبیعت نیز مربوط به تکالیف انسان نسبت به طبیعت می باشد و مواردی چون سعی و تلاش بر آبادانی زمین، رعایت حقوق حیوانات و ... را در بر می گیرد. عدالت‌‌ورزی در همه‌‌ی این ابعــاد به‌هم پیوسته باعثِ سعادت انسان می‌‌شود. سعادتی در آخرت که با زندگی شیرین دنیوی نیز قابل جمع است. بنابراین عدالت هم موجب زندگی آسوده، آرام و خاطره‌‌بخش دنیوی می‌‌شود و هم سعادت جاودان اخــروی را به همراه خواهد داشت.
کتاب اعتصام کا اردو انتخاب
نویسنده:
مهدی علی مقدسی
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک: ,
چکیده :
‫در اين پايان نامه که ترجمه کتاب "الاعتصام بالکتاب و السنه" تأليف آيت‌الله جعفر سبحاني و به زبان اردوست؛ مجموعه‌اي از عقايد و مباني فقهي شيعه اماميه همراه با دلايل عقلي و نقلي مبتني برآن مطرح گرديده و برخي از شبهه‌هاي وارد شده به شيعيان در اين زمينه پاسخ داده شده است. نويسنده با رويکردي تطبيقي و فقه مقارن، نخست ديدگاه‌هاي فقهي شيعه اماميه در مورد کيفيت وضو را مطرح کرده و پس از نقل و نقد برخي از ديدگاه‌هاي فقهاي اهل سنت در اين زمينه؛ احکام فقهي نماز و اذان و گفتن "الصلاه خير من النوم" به جاي "حي علي خير العمل" را از لحاظ روايي و فقهي بحث و بررسي نموده و با توجه به مباني فقهي شيعه، آن را مردود اعلام کرده است. بررسي تطبيقي حکم فقهي سجده بر زمين و جنس زمين (خاک و سنگ و...)، مشروعيت خمس با توجه به دلايل قرآني و روايي، احکام طلاق (طلاق در يک مجلس يا سه مجلس)، دفعات طلاق و دلايل فقهي آن، مشروعيت تقيه ودلايل آن، اعتقاد شيعه به امامت و عصمت اهل بيت( و ضرورت اطاعت از آنان، استناد به دلايل قرآني، روايي و عقلي در اثبات اصل امامت و علم الهي ائمه معصوم(، طرح ديدگاه‌هاي برخي از بزرگان اهل سنت در اين باره، بيان نقد آنان در اين موضوعات وپاسخ به اين نقدها از ديگر مندرجات اين نوشتار محسوب مي‌شود.
ابن الوزير وآراؤه الاعتقادية
نویسنده:
علي بن علي جابر الحربي؛ اشراف: محمد سلیمان داود
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
أبوحنيفة النعمان وآراؤه الكلامية
نویسنده:
شمس الدين محمد عبداللطيف؛ اشراف: احمد محمود صبحی
نوع منبع :
کتاب , رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
اسکندریه - مصر: جامعة الاسكندرية-كلية الآداب,
الإمام أبو بكر الباقلاني وآراؤه الاعتقادية في ضوء عقيدة السلف
نویسنده:
جودي صلاح الدين النتشة؛ اشراف: فاروق احمد الدسوقی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
ابوالقاسم البلخى واراؤه الكلاميه
نویسنده:
مديحه محمد نمر ابراهيم؛ اشراف: محمد صالح محمد السيد
نوع منبع :
رساله تحصیلی
بررسی اندیشه‌های عرفانی محوی و جنبه‌های تأثیرپذیری آن از عطار نیشابوری
نویسنده:
محمد محمدی تلوار
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
ملا محمد محوی یکی از شاعران و عارفان توانای پارسی‌گوی کُرد در نیمه‌ی دوم قرن سیزدهم و اوایل قرن چهارده هـ. ق است که دیوان اشعار او سرشار از اندیشه‌های عرفانی والایی همچون حال و مقامات عرفانی، فنا و بقای الهی، ترک هستی موهوم مجازی، وحدت وجود، اندیشه‌های حلّاج و ... است.محوی، شاعر بزرگ کُرد، از اندیشه‌های عرفانی عطار نیشابوری متأثر بوده است و در باب مضامین و اندیشه‌های عرفانی و صوفیانه از جهات بسیاری اشتراک داشته است. محوی برای بیان قدرت عشق و گذر کردن از مرحله‌ی تصوُّف عابدانه و روی آوردن به عرفان عاشقانه از داستان شیخ صنعان در منطق‌الطیر و دیوان عطار کمک می‌گیرد. به علاوه وی در زمینه‌ی مضامین عارفانه‌ی دیگری همچون فنا و بقای الهی، مجاهده با نفس، عشق محوری، شریعت مداری، احتراز از دنیا، رهایی از عقل مصلحت بین، نقد زهّاد ریاکار و زهدگرایی خشک، عزلت از خلق و ... با عطار نیشابوری دارای اشتراکات و شباهت‌های قابل توجّهی است و در این پژوهش سعی شده است که با روش ادبیات تطبیقی، شباهت‌ها و اشتراکات عرفانی محوی و عطار بیان شود.
مطالعه و تحلیل مبنای ارزش‌شناسی فلسفی ابن مسکویه و ملاصدرا با تأکید بر اخلاق و دلالت‌های تربیتی آن در آموزش از دور
نویسنده:
فتانه بهبودی فام
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
هدف پژوهش حاضر، بررسی تحلیلی - توصیفی (تطبیقی) عناصر اخلاقی ابن مسکویه و ملاصدراو تعیین آموزه‌های تربیت آن برای آموزش از دور می‌باشد. این پژوهش با توجه به روش توصیفی - تحلیلی از نظر راهبرد تحقیق، کیفی و از نظر نوع تحقیق بر اساس هدف، نظری انجام شده است. در گردآوری اطلاعات از روش آرشیو استفاده شده و در تجزیه و تحلیل داده‌ها طبق روش جرج بردی، عناصر اخلاقی ابن مسکویه و ملاصدرا مورد بررسی تحلیلی قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که ملاصدرا در نظریه‌های فلسفی خود با توجه به حرکت جوهری و تشکیکی بودن مراتب وجود و هم‌چنینبا اتخاذ این مبنا که علم از مقوله‌ی وجود بوده و اخلاق هم مبتنی بر علم و حکمت است، سیری را ترسیم می‌کند که در آن انسان با به‌کارگیری نیروی عقلانی، وجود خود را در یک سیر تکاملی تحقق می‌بخشد. ابن مسکویه در نظریات اخلاقی به‌ویژه فلسفه‌ی اخلاق، شدیداً تحت تأثیر نظریات ارسطو و مقوله‌ی حدّ وسط در فضیلت عدالت بوده است. نظریه اعتدال، امتنای اخلاقی اکثر متفکران اسلامی از جمله غزالی می‌باشد. اگرچه ملاصدرا حکیم متأله‌ای است که سیر به‌سوی حقیقت را در تلاقی عرفان و شریعت در فلسفه می‌داند، اما در نظریات اخلاقی خود با ابن مسکویه و نظریات ارسطو هماهنگ است و در بعد نظری، استعداد ویژه حکیمملاصدرا نیز قابل تأمل است.دلالت‌های تربیتی یافته‌های پژوهش حاضر را برای آموزش از دور، می‌توان در اهداف زیر خلاصه نمود:1- شاخص‌ها و معیار ارزش‌های اخلاقی، مبتنی بر عقلانیت مشروع است و هدف نظام آموزش از دور، حذف محدودیت‌ها برای دستیابی به آموزش برای همه، همه جا و همه کس می‌باشد که منظر صریح فضیلت عدالت و توازن در دستیابی به علم و دانش است.2- محوریت نظام آموزش از دور، بر کتاب و منابع مالتی مدیا و چند رسانه‌ای است، گستردگی و فراگیری این روش، تعمیم عناصر اخلاقی را در روند اجرایی آن توجیه می‌نماید. اساساً مقوله‌ی کتاب خود یک ارزش اخلاقی مطلق است و برخاسته از عقلانیت صرف و هدفمند است و دانش، نور و تجلی نور است. لذا تلطیف کتاب در نظام آموزش از دور به ارزش‌های اخلاقی، یک ضرورت عینی است و خود دلالتی بر قواعد تربیتی آن بر آموزش