جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
جستجو در برای عبارت
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
قراءة مدرسة فرانكفورت لفلسفة ماركس
نویسنده:
خضر دهو قاسم؛ اشراف: محمد حسین عبد علی النجم
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
مسائل مابعدالطبیعه در قرآن (خدا در قرآن)
نویسنده:
سید محمد حسینی بهشتی
نوع منبع :
رساله تحصیلی , مطالعه تطبیقی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران: ,
چکیده :
خدا از ديدگاه‌ قرآن‌ از معدود نوشتارهاي‌ بر جاي‌ مانده‌ از آيت‌الله‌ شهيد دكتر سيد محمد حسيني‌ بهشتي‌ است. عمر به‌ نسبت‌ كوتاه‌ و مشغلة‌ فراوان‌ ناشي‌ از برنامه‌ريزي‌ و سازماندهي‌ حركتهاي‌ اجتماعي‌ و مشاركت‌ فعال‌ در به‌ ثمر رسيدن‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و پي‌ريزي‌ اركان‌ نظام‌ جمهوري‌ اسلامي، مانع‌ از آن‌ شد كه‌ ايشان‌ فرصت‌ و فراغت‌ لازم‌ را جهت‌ تنظيم‌ يادداشتهاي‌ فراواني‌ كه‌ حاصل‌ سالها پژوهش‌ و مطالعه‌ جدی در معارف‌ ديني‌ بود بيابند و به‌ همين‌ دليل، بيشتر آثار آن‌ انديشمند ژرف‌نگر به‌ صورت‌ گفتار و يادداشتهاي‌ ابتدايي‌ باقي‌ مانده‌ است. كتاب‌ حاضر پايان‌نامة‌ دكتري‌ ايشان‌ است‌ كه‌ به‌ همين‌ صورت‌ در زمان‌ حيات‌ ايشان‌ نيز منتشر شد. شهيد بهشتي‌ در سال‌ تحصيلي‌1329-30 مؤ‌فق‌ به‌ اخذ درجة‌ كارشناسي‌ در رشتة‌ فلسفة‌ اسلامي‌ (معقول) از دانشكدة‌ الهيات‌ و معارف‌ اسلامي‌ دانشگاه‌ تهران‌- دانشكدة‌ معقول‌ و منقول‌ وقت‌- شد. رسالة‌ ايشان‌ در اين‌ مقطع، با عنوان‌ “تحقيق‌ دربارة‌ بساطت‌ يا تركب‌ جسم”، به‌ راهنمايي‌ مرحوم‌ استاد دكتر محمود شهابي‌ تدوين‌ شد و هيئت‌ مميزه‌ آن، علاوه‌ بر مرحوم‌ شهابي، مرحوم‌ راشد و مرحوم‌ الهي‌ قمشه‌اي‌ بودند. ايشان‌ در سال‌1335 داوطلب‌ ورود به‌ دوره‌ دكتري‌ در همان‌ رشته‌ شد. گذراندن‌ دروس‌ اين‌ دوره‌ در سال‌1338 به‌ پايان‌ رسيد. انجام‌ رساله‌ دكتري‌ با بحرانهاي‌ سياسي‌ و اجتماعي‌ آن‌ سالها و شركت‌ فعال‌ وي‌ در نهضت‌ مردم‌ مسلمان‌ ايران‌ در آن‌ مقطع‌ تاريخي‌ مقارن‌ مي‌شود و ايشان‌ عملاً‌ از به‌ پايان‌ رساندن‌ آن‌ باز مي‌ماند. در سال‌1343 ، همزمان‌ با دستگيري‌ گروهي‌ از مبارزان‌ همرزم، و نيز توصية‌ مراجع‌ تقليد و دوستان‌ و همفكران، بنابر آن‌ مي‌شود كه‌ براي‌ تصدي‌ مديريت‌ مركز اسلامي‌ هامبورگ‌ عازم‌ آلمان‌ شود، كه‌ حضور پرثمر ايشان‌ تا سال‌1349 ادامه‌ مي‌يابد. پس‌ از بازگشت‌ به‌ ايران‌ در سال‌1349 بار ديگر به‌ پيگيري‌ رسالة‌ دكتري‌ مي‌پردازد. ايشان‌ از اين‌ رساله، با عنوان‌ “مسائل‌ مابعدالطبيعه‌ در قرآن”، به‌ راهنمايي‌ مرحوم‌ دكتر شهابي، در جلسة‌ دفاعيه‌ مورخ‌11/1 /53، در حضور گروه‌ داوران، متشكل‌ از استاد شهيد آيت‌الله‌ مطهري، استاد شهيد دكتر مفتح، دكتر مصلح‌ و دكتر آريانپور، دفاع‌ مي‌كند و رساله‌ با درجة‌ بسيار خوب‌ پذيرفته‌ مي‌شود. از آنجا كه‌ رسالة‌ مذكور داراي‌ انسجام‌ و قوام‌ و ارزش‌ پژوهشي‌ بسيار بوده، با درخواست‌ دوستان‌ همفكر براي‌ انتشار آماده‌ مي‌شود. در اين‌ مرحله‌ است‌ كه‌ نام‌ آن‌ به‌ “خدا از ديدگاه‌ قرآن” تغيير مي‌يابد و ويرايش‌ ادبي‌ آن‌ توسط‌ حجة‌الاسلام‌ جواد اژه‌اي‌ و زير نظر مستقيم‌ دكتر بهشتي‌ انجام‌ مي‌شود و سرانجام‌ توسط‌ انتشارات‌ بعثت‌ منتشر مي‌گردد. چاپهاي‌ دوم‌ به‌ بعد نيز توسط‌ دفتر نشر فرهنگ‌ اسلامي‌ صورت‌ گرفت‌ كه‌ با ويرايش‌ جديد و افزودن‌ فهرست‌ اعلام‌ در پايان‌ آن‌ توسط‌ بنياد نشر آثار و انديشه‌هاي‌ شهيد آيت‌ الله‌ دكتر بهشتي‌ منتشر گرديده‌ است.
تحلیل مساله ربط حادث  با قدیم از دیدگاه فلاسفه و متکلمین
نویسنده:
علی الحاج حسن
نوع منبع :
رساله تحصیلی , مطالعه تطبیقی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
این رساله از سه قسمتتشکیل شده است : قسمتاول: در این قسمتبه دو موضوع پرداخته‌ایم: موضوع اول: شرح محل نزاع موجود که برای بیان موضع نزاع آراء صدرالمتالهین و فخر رازی و سبزواری و حسن‌زاده آملی را در این مورد بیان نموده‌ایم. دومین موضوع که در مورد آن بحثشده سیر تاریخی مسئله از یونان تا زمان حال می‌باشد. قسمتدوم: در این قسمتسه فصل بیان شده و مورد بحثقرار گرفته است . فصولی که مفصلا مورد بحثقرار می‌گرفته استبحثهای: شیخ‌الرئیسو شیخ‌الاشراق و صدرالمتالهین شیرازی می‌باشد. اما شیوه ما در بیان مباحثبدین صورتمی‌باشد که ابتدا مبانی بحثها را آورده و سپساصل و لوازم آنها را بیان می‌کنیم و در نهایتاشکالاتی که بر این نظریاتوارد شده آوردیم. اما در قسمتسوم که بعد از قسم دوم آن را آورده‌ایم: آن را در دو فصل بیان داشته‌ایم. فصل اول در مورد اهم آراء و نظریاتکلامی موجود که در این راستا پنج نظریه از مشهورترین متکلمین را ذکر کرده‌ایم. و در فصل دوم سه مبحثبیان گردیده که در این مورد به تفصیل بحثعبدالجبار معتزلی و شیخ مفید و امام‌الحرمین الجوینی صحبتشده استکه در این راستا آراء آنها و اشکالاتوارده بر آنها را به شکل پیوسته‌ای بیان داشته‌ایم. و در خاتمه، تقییم را بیان نموده‌ایم و برای بیان آن تقییم را به دو قسمتتقسیم کرده‌ایم. یکی از آنها مربوط به اموری استکه فلاسفه و متکلمین بر روی آن اتفاق‌نظر دارند و دیگری اموری که بر سر آن اختلافنظر دارند. سپسنتیجه حاصل از بحثرا آورده‌ایم.
عمل اهل المدينة بين مصطلحات مالك و آراء الاصوليين
نویسنده:
أحمد محمد نور سيف
نوع منبع :
کتاب , رساله تحصیلی , مطالعه تطبیقی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
امارات متحده عربي/دبي: دارالبحوث‌ للدراسا‌ت‌ الاسلامیة‌ و احیا‌ء التراث‌,
چکیده :
این کتاب یکی از کتب سلسله الدراسات الاصولیه و درباره اصل " عمل اهل المدینه" از اصول فقه مالکی می باشد. اصلی که می گوید اگر اهل یک شهری بر چیزی اتفاق داشتند ، خلاف آن نباید چیزی گفت. البته این در هر زمانی نیست بلکه در زمان اصحاب و تابعین آنها بوده است.
التنشئة الإجتماعية والالتزام الديني
نویسنده:
صادق عباس الموسوي
نوع منبع :
کتاب , رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
بیروت - لبنان: مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الاسلامی,
احکام الزینة
نویسنده:
عبیر بنت علی المدیفر
نوع منبع :
کتاب , رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ریاض - عربستان: جامعة الامام محمد بن سعود الااسلامیة,
فتنه از نگاه قرآن و حدیث
نویسنده:
علی اصغر یساقی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
در این پایان نامه ((فتنه)) از نگاه قرآن و روایات اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است . این پژوهش در پنج فصل سامان یافته است . فصل اول کلیات رساله را در بر می‌گیرد که شامل مقدمه، بیان مساله، فرضیات سوالات صلی، اهداف و روش انجام تحقیق است . فصل دوم به بیان معنای لغوی ((فتنه)) ریشه اصلی آن و نیز به مفهوم آن در اصطلاح قرآن اختصاص یافته است . در این فصل تلاش شده است که مهمترین آراء و دیدگاههای مکفسران شیعه و سنی اختصار ذکر شود آنگاه مفهوم اصلی فتنه با توجه به معنای لغوی، سیاق آیات و محتوای روایات مورد بررسی قرار گیرد. فصل سوم به تبیین آیه 60 سوره اسراء اختصاص یافته است و در پرتو.آن یکی از مصادیق فتنه در تاریخ اسلام مورد بررسی واقعذ شده است .فصل چهارم به بیان مهمترین ویژگیها و خصوصیات فتنه پرداخته و با توجه به پاره‌ای روایات این ویژگیها به اختصار توضیح داده شده است . فصل پنجم به خاستگاههای فتنه و راههای گریز از تنگنای فتنه‌ها اختصاص دارد.
في الائتلاف والاختلاف: ثنائيّة السائد والمهمّش في الفكر العربي الإسلاميّ
نویسنده:
ناجية الوريمي بوعجيلة
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابشناسی(نمایه کتاب) , کتابخانه عمومی
وضعیت نشر :
بترا للطباعة والنشر والتوزیع,
الخطاب التجدیدی فی الفکر العربی المعاصر: زکی نجیب محمود نموذجا (دراسة تحلیلیة ونقدیة لفکر زکی نجیب محمود)
نویسنده:
منور قیروان؛ اشراف: یوسف حسین
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
الدولة فی فکر محمدباقر الصدر
نویسنده:
جاسم الشیخ زینی
نوع منبع :
کتاب , رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
بیروت - لبنان: موسسة البدیل للدراسات والنشر/ دارالمتقین للثقافة والعلوم والطباعة والنشر,