جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
جستجو در برای عبارت
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 83929
تناسخ؛حقیقت یا توهم
نویسنده:
علی حسین جعفری
نوع منبع :
مقاله
چکیده :
مرتبه علوم نسبت به همدیگر تشکیکی و طولی است. بدین معنا که برخی از علوم به جهت موضوع و روش و ضرورت و غایت بر برخی دیگر رجحان دارند. نسبت فلسفه با سایر علوم نسبت اصل با فرع و مقوم با متقوم است. نسبت علوم با انسان نیز متفاوت است. برخی از علوم سبب استکمال نفس می‌شود و برخی نیز مربوط به شئون مادی انسان است. در حکمت متعالیه گوهر نفس به نور علم سعه وجودی پیدا می‌کند. بدین ترتیب علوم نیز بر کمال انسان تاثیرگذار است. فلسفه به جهت جایگاهی که در بین علوم دارد علم برین و مادر علوم نامیده شده است؛ زیرا مبادی تصوری و تصدیقی سایر علوم را تامین می‌کند. با این حال غالبا تصویر درستی از آن وجود ندارد و همواره توسط مخالفین موردحمله قرار می‌گیرد. این مقاله پاسخی است به اینکه چرا فلسفه می‌خوانیم و ارزش و ضرورت فلسفه و کار کرد آن چیست.
صفحات :
از صفحه 43 تا 65
تبرک در منابع حدیثی اهل سنت (با تکیه بر صحیحین)
نویسنده:
محمد انور اصغری
نوع منبع :
مقاله
چکیده :
تبرک به اشیای با برکت و آثار اولیای الهی، به‌ویژه تبرک جستن به آثار رسول گرامی اسلام, نزد مسلمانان، از امور بدیهی است. در قرآن کریم از مایه خیر و برکت بودن صاحب برکات، زیاد سخن به میان آمده است و در جای‌جای منابع حدیثی شیعه و اهل سنت به این موضوع، حکم و آثار آن پرداخته شده است. تنها فرقه‌ای که تبرک به آثار انبیا و صلحا را قبول ندارند و بدعت می‌شمارند، وهابیان هستند. از آنجایی که عمده‌ترین دلیل واهی آنها احادیث و روایات است، در این گفتار اثبات مشروعیت مسئله تبرک، از منظر منابع روایی اهل سنت و رد مستندات حدیثی وهابیان، مورد بررسی قرار گرفته است
صفحات :
از صفحه 99 تا 120
ازدواج موقت از منظر صحابه در نگاه صحیحین
نویسنده:
جعفر حسینی
نوع منبع :
مقاله
چکیده :
متعه یا ازدواج موقت، همواره در طول تاریخ اسلام، میان شیعه و اهل سنت مورد نزاع و کشمکش بوده است و هرکدام جهت اثبات ادعای خود، دلایلی را مطرح کرده‌اند. آنچه به روشن شدن این مسئله کمک می‌کند، دیدگاه صحیح اصحاب پیامبر, و مسلمانان صدر اسلام است؛ زیرا آنان به دلیل همراهی و معاشرت با رسول خدا، مشروعیت یا عدم آن را به‌خوبی درک کرده‌اند. نوشته را که فراروی خویش دارید، ازدواج موقت از منظر اصحاب رسول‌الله, را مورد بحث و بررسی قرار داده است و در پایان ضمن اثبات و مشروعیت متعه، دلایل مخالفان آن و مدافعان خلیفه دوم را نیز به نقد کشیده است.
صفحات :
از صفحه 121 تا 142
معنای«اهل بیت»در منابع اهل سنت
نویسنده:
عبدالحسین نوری
نوع منبع :
مقاله
چکیده :
یکی از موضوعات بسیار مهم کلامی، معنای اهل‌بیت و مصادیق آن نزد علمای اهل سنت است، این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که امروزه پدیده شوم وهابیت و سلفیگری سعی در ایجاد تفرقه در میان مسلمانان دارد و از این رهگذر سعی دارد آب به آسیاب اربابان خویش بریزد. به دلیل اهمیت موضوع و نقش کاربردی«اهل‌بیت» در ایجاد وحدت میان مسلمانان لازم است بدانیم چه تفاوتی میان دو دیدگاه شیعه وسنّی نسبت به مصادیق اهل‌بیت وجود داشته و نقاط مشترک دو دیدگاه نسبت به این موضوع چیست؟ به نظر میرسد تفاوتی چندانی در معنا و مصادیق اهل‌بیت در منابع اهل سنت و شیعه وجود نداشته باشد، امّا در افواه مردم عوام به دلیل تلاشهای برخی نابخردان و ناصبیمسلکان، تفاوتهایی ایجاد شده و این را دستمایه ایجاد شکاف و تفرقه و نفاق میان مسلمانان قرار دادهاند.
صفحات :
از صفحه 10 تا 21
نسبت عقل و دین از منظر عقل و دین
نویسنده:
اسحاق عارفی، رحمت الله کریم زاده
نوع منبع :
مقاله
چکیده :
یکی از مباحث مهم در حوزه دین‌شناسی رابطه عقل و دین است. مسئله اصلی در این باره این است که چه نسبتی بین عقل و دین وجود دارد؟ آیا این دو موّید و مکمل یکدیگرند یا منافی و معارض با یکدیگر؟ و در صورت تعارض» کدام‌یک مقدم است؟ در این نوشتار این مسئله از دو بعد بررسی شده است: یکی رابطه عقل و ادراکات واقعی آن با حقیقت و واقعیت دین و دیگری رابطه ادراکات معمولی عقل با فهم انسان‌های عادی از کتاب و سنت. در بعد اول این مطلب به دست آمده است که هم از منظر عقل و هم از منظر دین» بین عقل و دین نه‌تنها تنافی وجود ندارد؛ بلکه رابطه دوجانبه برقرار بوده و هر کدام مکمل یکدیگرند. در بعد دوم این نتیجه حاصل شده که در بسیاری از موارده هر یک از ادراکات عقلی و فهم کتاب و سنت مژید یکدیگرند و در برخی موارد معارض یکدیگر. در تعارض آنها صورت‌های مختلفی قابل تصویر است. در برخی موارد عقل مقدم است و در برخی موارد نقل.
صفحات :
از صفحه 5 تا 22
برهان صدیقین در تقریر ابن سینا و پیروان حکمت متعالیه
نویسنده:
جواد رقوی، زاضیه ناطقی
نوع منبع :
مقاله
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
یکی از راههای عقلی که برای اثبات وجود حق تعالی استفاده می‌شود و در آن مخلوقات واسطه اثبات قرار نمی‌گیرند برهان صدیقین است. اصطلاح برهان صدیقین را نخستین بار ابن‌سینا به کار برده است. پس از او دیگر فلاسفه مسلمان، تلاش کردند تا با تقریرهای دیگری از برهان به اثبات واجب بپردازند. در این مقاله ابتدا پیشینه و نیز جایگاه برهان در میان سایر براهین خداشناسی بررسی شده است، سپس تقریرهای برهان از دیدگاه ابن‌سینا و پیروان حکمت متعالیه بررسی شده است. برهان ابن‌سینا با استفاده از امکان ماهوی و محال بودن دور و تسلسل شکل گرفته است. ملاصدرا با طرح مسئله اصالت وجود و امکان فقری، برهان را از مدار امکان ماهوی به امکان فقری منتقل کرد. بعد از او مرحوم سبزواری و علامه طباطبایی سعی کردند از مقدمات برهان بکاهند و هدف آن را روشن‌تر توضیح دهند. برهان علامه طباطبایی در حاشیۀ بر اسفار بدون کمک از پیش‌فرض فلسفی تقریر شده است.
صفحات :
از صفحه 1 تا 9
معنا، گستره و ویژگی های سنت و حکمت خالده از منظر سنت گرایان
نویسنده:
حسین حسینی
نوع منبع :
مقاله
چکیده :
سنت‌گرایی به عنوان جریانی معاصر که در مقابل مدرنیسم قرار می‌گیرد. به وجود یک سنت زنده، پویا و ازلی معتقد است که هرگز از بین نمی‌رود و در قالب‌های گوناگونی متحلی می‌گردد که این معنای از سنت با سنت به معنای متعارف یعنی آداب و رسوم گذشته فرق بسیار دارد. آنچه ما در این نوشتار در پی آنیم، معانی، گستره، ویژگی و چیستی ماهیت سنت در ابعاد فکری سنت‌گرایان است. سنت‌گرایان به چهار معنای مهم و متفاوت برای سنت قائل‌اند که به تعبیر نصر این چهار معنا قابل فروکش به دو معنا می‌باشد؛ یعنی استمرار و مبدا الهی داشتن می‌باشد و سنت به این معنا از ویژگی‌های منحصربه‌فردی برخوردار می‌باشد که به اعتقاد سنت‌گرایان دفاع و احیای این معنای از سنت در دنیای مدرن ضرورت دارد.
صفحات :
از صفحه 125 تا 144
رابطه علم و عصمت از دیدگاه متکلمان شیعه
نویسنده:
محراب الدین کاظمی
نوع منبع :
مقاله
چکیده :
در این تحقیق به مسئله رابطه علم و عصمت نگاهی هرچند اجمالی شده است. در باب رابطه عصمت و علم سوّال اصلی این است که کیفیت رابطه این دو (علم و عصمت) چگونه است؟ در میان متکلمان پیش از محقق طوسی دیدگاه غالب این است که عصمت نوعی لطف از جانب خداوند متعال است و یا اینکه انبیاء و اولیاء دارای روحی به نام «روح‌القدس» هستند که آنان ر از معاصی و اشتباه حفظ می‌کند. بعد از دوران محقق طوسی عصمت به یک ملکه علمی راسخ در نفس نبی مطرح شد. تا مدت زیادی این دیدگاه موردتوجه اکثر علمای شیعه بود. علامه طباطبایی + در باره رابطه علم و عصمت دیدگاه دقیق‌تری را مطرح کرد که رابطه آن دو (علم و عصمت) به صورت عینیت است. این دیدگاه سبب شد دیدگاه‌های بعدی معطوف به این دیدگاه شود؛ زیرا که علم معصومین با علم غیر معصومین تفاوت دارد و اگر هم تفاوت ماهوی نداشته باشدء حداقل این مقدار سطلم است که بالاتوین حرتیه از علوم حضوری وا هارند, بر همین آماس تفصیل‌های بعدی در این مسئله تفسیرهای دیدگاه دقیق ایشان است.
صفحات :
از صفحه 23 تا 42
پیامبراکرم, ازدید گاه صحیحین
نویسنده:
محمدخان عارفی
نوع منبع :
مقاله
چکیده :
دو کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم از جایگاه رفیعی در میان اهل سنت برخوردار است؛ اما در آنها متأسفانه روایاتی راجع به پیامبر اکرم, نقل شده که به‌هیچ‌عنوان با قرآن و روایات معتبر فریقین سازگاری ندارد. در این روایات آمده است که آن حضرت تحت تأثیر سِحر و قوه خیال بوده و در بخشی از این روایات پیامبر اکرم, را فراموش‌کار، فحش دهنده، لعنت کننده بر مسلمانان و مؤمنان و همچنین آزاردهنده به آنان معرفی کرده است. این مقاله ضمن طرح این روایات به بررسی و نقد آنها می‌پردازد.
صفحات :
از صفحه 51 تا 80
حسن و قبح عقلی از نگاه اشعری و ماتریدی
نویسنده:
کریم حسینی
نوع منبع :
مقاله
چکیده :
حسن قبح عقلی از جمله مباحث کلامی است که اوایل اسلام در میان متکلمین وجود داشته و از همان ابتدا بعضی حسن و قبح را قبول داشته و برخی انکار نمودند مقاله حاضر با تحلیل و توصیفی به نظریه دو مذهب کلامی اشاعره و ماتریدیه در زمینه حس و قبح پراخته است که باید در ابتدا به مهم‌ترین عقاید این دو فرقه که برگشت آنها به مسئله است پرداخته شود و بعد آرای اختلافی را بیان کنیمم مکتب کلامی ماتریدی و مکتب اشعری در هدف کلی با یکدیگر مشترک اند اشعری از عقل صرفا در مقام تبیین و دفاع از عقاید دینی استفاده می‌کرد در حالی که ماتریدی علاوه بر آن در مقام کشف و دریافت اصول نیز از عقل و خرد کمک می‌گرفت
صفحات :
از صفحه 95 تا 109
  • تعداد رکورد ها : 83929