جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
جستجو در برای عبارت
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 2937
أبوالحسن شهید بن الحسین البلخيّ الورّاق( / ت 315 هـ)
نوع منبع :
مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
ادیب شاعر فیلسوف متکلم. او به همراه ابوز زید بلخی و ابوالقاسم کعبی از معود کلامیان و اساستید علوم عقلی در خراسان بوده اند. صاحب مناظراتی با زکریای رازی است و صاحب اشعاری به عربی و فارسی است. کتاب" تفضیل لذات النفس" از اوست که ابو سلیمان منطقی در صوان الحکمة از او یاد کرده است.
آبوالمظفّر شاهفور بن طاهربن محمّد الإسفرایینيّ( / ت 471 هـ)
نوع منبع :
مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
محدث، فقیه، مفسر متکلم اشعری. ابن عساکر او را از طبقه چهارم اشاعره می داند. صاحب کتاب " التبصیر فی الدین" در کلام. تنها همین کتاب و کتاب تفسیر او بما رسیده است. او تنها فرقه ناجیه را فرقه اشاعره می دانسته و ما بقی را "الفرق الهالکین". کتاب تفسیر او به فارسی است و برخی معتقداند اولین تفسیر فارسی قرآن تفسیر اسفراینی است و به تفسیر الاسفرایینی هم مشهور است. گویا از اعمال ولید بن عبدالملک در قتل شیعه و معتزله و خوارج احساس رضایت و خشنودی داشته است.
أبو الطیّب سهل بن أبي سهل محمد بن سلیمان الصعلو کيّ النیسابوريّ( / ت 404 هـ)
نوع منبع :
مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
محدث، فقیه، ادیب متکلم اشعری. قائل به علوم نامتناهی برای خداوند. قائل به تفضیل فاطمه (س) بر عائشه.
أبو الربیع سلیمان بن یخلف المزاتيّ القابسيّ الأعور( / ت 477 هـ)
نوع منبع :
مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
متکلم و مورخ و اهل افتاء از اباضیه شمال افریقا.
أبو حفص سلیمان بن حفص بن أبي عصفور الإفریقيّ الفرّاء(قبل 200 هـ / 269 هـ)
نوع منبع :
مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
متکلم اهل قیروان معتزلی و قائل به خلق قرآن به شیوه ابوهذیل علاف و بشر المریسي
سلیمان بن حریر الرقّيّ( / النصف الثانی من ق 2 هـ)
نوع منبع :
مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
متکلم . موسس فرقه سلیمانیه از زیدیه در مناظرات علیه هشام بن حکم حاضر می شده است و قصد ضربه به او را داشته است. او متعرض شیوه عمل امامان باقر و صادق (ع) می شده است و نقل است که تقیه و بداء را به شیوه ای مزورانه تفسیر می کرده است. به سبب این تفاسیر برخی از اصحاب امام باقر او را ترک کرده اند و امامت جعفر بن محمد (ع) را انکار کردند. در امامت قائل به شوری بوده است و منکر عقیده هشام بن حکم مبنی بر فساد اختیار امام توسط مردم. همچنین قائل به امامت امام علی (ع) بوده است بیعت شیخین را خطا می دانسته است اما آن را فسق نمیدانسته است. او از عثمان نیز تبری جست و وی را تکفیر کرد.
أبو عثمان سعید بن محمد بن صُبَیح الغسّانيّ القیروانيّ(219 هـ / 302 هـ)
نوع منبع :
مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
محدث نحوی فقیه و متکلم. ابتدا مالکی بود و بعد به مذهب شافعی گروید. تقلید را ناشی از نقص عقول و پستی همت می دانست. با ابو عبدالله شیعی که از پیش قراولان قیام دولت فاطمیون بود مناظرات متعدد داشت که ابن الحداد آن را برای شاگردانش املا کرد و آن را "المجالس" نامید. او همچنین با اتباع معتزله در قیروان درباب مسائلی همچون خلق قرآن جدال می کرد.
أبو معمّر سالم بن عبدالله الهرويّ البغداديّ( / ت 433 هـ)
نوع منبع :
مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
محدث فقیه متکلم از حیات او اطلاع چندانی در دست نیست. او را در انواع علوم امام می خوانده اند. از کبار علمای شافعی است و به سبب کتابی با عنوان " اللمع فی الرد علی اهل البدع في مسائل اصول الاعتقاد و ما یخالف فی أهل السنّة أهل الاعتزال و الالحاد" او را از اشاعره می شمارند.
أبوالجارود زیاد بن المنذر العبديّ الثفيّ الکوفيّ( / ت بعد 160 هـ)
نوع منبع :
مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
کلیدواژه‌های اصلی :
أبوالحسن زرارة بن أعین بن سُنسُن الشیبانيّ الکوفيّ( / ت 150 هـ)
نوع منبع :
مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
کلیدواژه‌های اصلی :
  • تعداد رکورد ها : 2937