جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
جستجو در برای عبارت
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 2940
سلیمان بن حریر الرقّيّ( / النصف الثانی من ق 2 هـ)
نوع منبع :
مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
متکلم . موسس فرقه سلیمانیه از زیدیه در مناظرات علیه هشام بن حکم حاضر می شده است و قصد ضربه به او را داشته است. او متعرض شیوه عمل امامان باقر و صادق (ع) می شده است و نقل است که تقیه و بداء را به شیوه ای مزورانه تفسیر می کرده است. به سبب این تفاسیر برخی از اصحاب امام باقر او را ترک کرده اند و امامت جعفر بن محمد (ع) را انکار کردند. در امامت قائل به شوری بوده است و منکر عقیده هشام بن حکم مبنی بر فساد اختیار امام توسط مردم. همچنین قائل به امامت امام علی (ع) بوده است بیعت شیخین را خطا می دانسته است اما آن را فسق نمیدانسته است. او از عثمان نیز تبری جست و وی را تکفیر کرد.
صالح قُبّة( / ق 3 هـ)
نوع منبع :
مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
متکلم اهل رجاء از مرجئه قدریه. از اتباع ابو ثوبان الکوفی. تفصیل زیادی از حیات او در دست نیست. اثری از او بر جای نمانده اما برخی از آراء او در ضمن کتب دیگران آمده است از جمله در مقالات الاسلامیین اشعری. از آراء اوست : یضع الله الادراک مع العمی و العلم مع الموت.
أبو الربیع سلیمان بن یخلف المزاتيّ القابسيّ الأعور( / ت 477 هـ)
نوع منبع :
مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
متکلم و مورخ و اهل افتاء از اباضیه شمال افریقا.
أبو طالب عبید الله بن أحمد (أبي زید) الأنباريّ( / ت 356 هـ)
نوع منبع :
مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
محدث و متکلم شیعی امامی. گویا در ابتدا از واقفیه بوده و ابن ندیم در باره مذهب او در شیعه اظهار بی اطلاعی می کند و نقل می کند که او را از شیعه بابوشیّة می دانسته اند که محققان معتقدند این عنوان احتمالا اشتباهی در استنساخ بوده و مقصود شیعه الناووسیّة است که قائل به توقف در امام صادق بوده اند و می پنداشتند که امام زنده است و در غیبت است و روزی ظهور خواهد کرد.
عبد الله بن الحارث المعتزليّ( / ت ق 2 هـ)
نوع منبع :
مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
متکلم معتزلی. ظاهرا از شاگردان واصل بن عطاء بوده است که او را برای نشر آراء معتزله به بلاد دیگر و از جمله مغرب فرستاده است.
أبوبکر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانيّ( / ت 471 هـ)
نوع منبع :
مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
کلیدواژه‌های اصلی :
أبو محمّد عبد الله بن إبراهیم بن محمّد الأصیليّ(324 هـ / 392 هـ)
نوع منبع :
مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
محدث، فقیه مالکی، احتمالا متکلم اشعری یا اشعری مآب چنان که دأب اصحاب حدیث در مغرب بوده است. از بزرگان اصحاب حدیث و فقه در اندلس بوده است.
أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغداديّ التمیميّ( / ت 429 هـ)
نوع منبع :
مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
محدث، فقیه شافعی، اصولی، ادیب، شاعر، نحوی، عالم ریاضی و متکلم اشعری. قائل به تفضیل فقه شافعی بر فقه ابو حنیفه بود. از شاگردان ابواسحاق اسفراینی در نیشابور بود. کتاب اصول الدین ، الفرق بین الفر ق و الملل و النحل از آثار اوست. صاحب مناظراتی با کرامیّه نیز بوده است.
أبو عبد الرحمن عبد الله بن أبي صالح المذکّر( / ت 333 هـ)
نوع منبع :
مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
محدث و متکلم معتزلی
أبو محمّد عبد الباقي بن محمّد الخطیب البصري( / ت ق 5 هـ)
نوع منبع :
مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
محدث فقیه متکلم. شیعه امامی. صاحب کتاب " الحجج و البراهین فی امامة مولانا امیر المؤمنین و أولاد الأحد عشر ائمه الدین " که در آن با براهین عقلی و نقلی از امامت دفاع می شود.
  • تعداد رکورد ها : 2940