جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
جستجو در برای عبارت
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 2937
أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أسحاق بن منده العبديّ الأصبهانيّ(381 هـ / 470 هـ)
نوع منبع :
مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
محدث، فقیه ، مورخ، متکلم، حنبلی مذهب او تاویل را به نزد اهل حدیث نوعی تکذیب می دانست. و او را به سبب ظاهر گرایی گاه به تجسیم هم متهم کرده اند.
الحنظليّ التمیمي عبد الرحمن بن محمد بن أدریس ابن أبي حتم الرازيّ(240 هـ / 327 هـ)
نوع منبع :
مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
محدث، رجالی ، فقیه، مفسر . او را هم شافعی خوانده اند و هم حنبلی اما غالبا او را شافعی می دانند. او را از محدثانی می دانند که علی (ع) را بر عثمان تفضیل می دادند. الذهبی آنان را شیعه می داند. کتابی در رد جهیمه دارد که به شیوه عامه از اشاعره و اهل حدیث آنان را رد می کند. استناد کتاب عمدتا بر روایت است.
أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون بن علیّي بن محمند المتولّي(426 هـ / 478 هـ)
نوع منبع :
مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
محدث و فقیه و متکلم. کتابی در اصول دین تالیف کرده است و السبکی او را مولفی بر طریق اشاعره خوانده است.
أبوبکر عبد الرحمن بن کیسان الأصمّ البصريّ( / ت 200 هـ)
نوع منبع :
مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
متکلم معتزلی فقیه مفسر. از شاگردان ابوهذیل علّاف و لذا از معتزله بصره است. به سبب برخی نظرات درباره امام علی(ع) او را از حوزه معتزله خالص جدا کرده اند و در میان خود این مکتب مذمت بسیار شده است . به واقع آراء او در باب امامت در میان معتزله خاص او بود و او را از سایر معتزله جدا می کرد. او امامت را در شرع واجب نمی دانست و قائل به عدم اجماع در امامت علی (ع) بود و در عوض امامت و اجماع را برای معاویه اثبات می کرد . بشر بن المعتمر کتابی در رد او نوشته است .
أبو محمّد عبد الرحمن بن أحمد بن جبرویه العسکريّ( / ت ق 3 هـ)
نوع منبع :
مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
محدث و متکلم امامی اشعری او را از روافض می شمارد و نقل می کند که به عقیده او : ایمان همه طاعت و کفر همه معاصی است و نقل می کند که او وعید را اثبات می کرد و می پنداشت که اهل تاویل که به سبب تاویلشان با حق مخالفت کردند کفار اند. ( المتأوّلین الذین خالفوا الحقّ بتأویلهم کفّار). او برخی از معتزله را در مناظرات اقناع کرده و به مذهب شیعه در آورده است.
أبو القاسم عبد الخالق من عبد الوارث اسیوريّ المغربيّ( / ت 460 هـ)
نوع منبع :
مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
فقیه و متکلم فقیه مالکی مغربی . اشعری متلابس به حدیث .
أبو محمّد عبد الحقّ بن محمد بن هارون السهميّ القرشيّ الصَّقَلَيّ( / ت 466 هـ)
نوع منبع :
مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
محدث فقیه متکلم. در مکه عبدالملک جوینی را ملاقات کرده و پرسش ها و پاسخ های خود با او را در کتابی گرد آورده است. او آراء اشاعره را با آراء اهل حدیث جمع می کرده است و این دأب بیشتر فقهای مغرب است. و به سبب تمجیدش از جوینی نیز اشعر ی بودن او تقویت می شود.
أبوالقاسم عبدالجبّار بن عليّ بن محمد الإسفرایینيّ الإسکاف( / ت 452 هـ)
نوع منبع :
مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
محدث، فقیه ، اصولی و متکلم. در فقه شافعی بود و در کلام اشعری. صاحب کتاب " الکافی".
أبو محمّد عبد الباقي بن محمّد الخطیب البصري( / ت ق 5 هـ)
نوع منبع :
مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
محدث فقیه متکلم. شیعه امامی. صاحب کتاب " الحجج و البراهین فی امامة مولانا امیر المؤمنین و أولاد الأحد عشر ائمه الدین " که در آن با براهین عقلی و نقلی از امامت دفاع می شود.
أبو محمّد عبد الأعلي بن أعیَن الشیبانيّ الکوفيّ( / ت ق 2 هـ)
نوع منبع :
مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
محدث فقیه متکلم از اصحاب امام صادق (ع) و صاحب مناظرات با مخالفین مذهب اهل بیت (ه)
  • تعداد رکورد ها : 2937