جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
جستجو در برای عبارت
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 2937
أبو العبّاس عبد الله بن جعفر بن الحسین الحِمیَريّ القمّيّ( / أوائل ق 4 هـ)
نوع منبع :
مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
محدث و متکلم شیعه و از اصحاب امام هادی(ع) و امام حسن عسکری (ع) شمرده می شود.کتب او شامل جمع احادیث در موضوعات اعتقادی معین است.
أبوالقاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخيّ الکعبيّ( / ت 319 هـ)
نوع منبع :
مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
معروف به کعبی. محدث، فقیه، مفسر ادیب و متکلم. بلخی و از اهالی خراسان. از بزرگان مکتب معتزله.
أبو عبد الرحمن عبد الله بن أبي صالح المذکّر( / ت 333 هـ)
نوع منبع :
مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
محدث و متکلم معتزلی
أبو محمّد عبد الله بن أبي زید عبد الرحمن النفزيّ القیروانيّ(310 هـ / 386 هـ)
نوع منبع :
مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
محدث، مفسر فقیه مالکی و متکلم اشعری. او را جامع مذهب مالک و شارح گفته های او می دانند و به او لقب مالک صغیر داده اند. انکار کرامات اولیاء را به او نسبت می دهند. او کتابی با عنوان "الاستظهار في الردّ علی البکریّة" در رد ابوالقاسم بکری صقلی از فقهای صوفی مشرب قیروان دارد. همچنین کتابی در رد ابن مسرّة. با عنوان الردّ علی ابن مسرّة المارق. مذهب او در کلام آمیزشی از طریقه السلف و برخی آراء اشاعره است. التزام او به ظواهر حدیث چنان بود که الذهبی درباره او می گوید : در اصول بر طریقه سلف بود و تاویل نمی کرد.
أبو محمّد عبد الله بن إبراهیم بن محمّد الأصیليّ(324 هـ / 392 هـ)
نوع منبع :
مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
محدث، فقیه مالکی، احتمالا متکلم اشعری یا اشعری مآب چنان که دأب اصحاب حدیث در مغرب بوده است. از بزرگان اصحاب حدیث و فقه در اندلس بوده است.
عبد الکریم بن عجرد الخارجيّ( / ت ق 1 هـ)
نوع منبع :
مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
زندگی شخصی او بر ما مجهول است اما او در مسیر نهضت خوارج در نیمه دوم قرن اول بوده است. پیروان او را عجاردة و عجردیة می خوانند. اشعری عجارده را در ضمن عطویّه می شمارد. ابن حزم اینان را بخش بیشتر خوارج قاطنین خراسان می داند. اینان نیز همچون بقیه خوارج قائل اند به کفر امیر المؤمنین (ع) , عثمان و اصحاب جمل و حکمین و خشنودان از حکمیت، کفر مرتکیبن به گناه و وجوب خروج بر حاکم جائر. قائل به وجوب برائت از اطفال اند تا زمانی که به اسلام دعوت شوند. عجارده منکر سوره یوسف بودند و آن را از مجعولات می شمردند.
أبوبکر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانيّ( / ت 471 هـ)
نوع منبع :
مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
کلیدواژه‌های اصلی :
أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغداديّ التمیميّ( / ت 429 هـ)
نوع منبع :
مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
محدث، فقیه شافعی، اصولی، ادیب، شاعر، نحوی، عالم ریاضی و متکلم اشعری. قائل به تفضیل فقه شافعی بر فقه ابو حنیفه بود. از شاگردان ابواسحاق اسفراینی در نیشابور بود. کتاب اصول الدین ، الفرق بین الفر ق و الملل و النحل از آثار اوست. صاحب مناظراتی با کرامیّه نیز بوده است.
أبو سعد عبد الرحمن بن محمند بن أبي سورة الزرّاد( / ت 420 هـ)
نوع منبع :
مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
محدث ، فقیه شافی و متکلم اشعری. کثیر الشیوخ و کثیر السماع.
أبو مسعود عبد الرحمن بن محمد العسکريّ( / ت ق 3 هـ)
نوع منبع :
مدخل اعلام(دانشنامه اعلام)
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
محدث متکلم . از معتزله و از تابعان ابوهذیل علاف.
  • تعداد رکورد ها : 2937