جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل - الجزء السادس (طبع ریاض)
نویسنده:
جارالله ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشری؛ تحقیق وتعلیق ودراسة: عادل احمد عبد الموجود, علی محمد معوض؛ شارک فی تحقیقه: فتحی عبد الرحمن احمد حجازی
نوع منبع :
کتاب , آثار مرجع , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ریاض - عربستان: مکتبة العبیکان,
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل - الجزء الخامس (طبع ریاض)
نویسنده:
جارالله ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشری؛ تحقیق وتعلیق ودراسة: عادل احمد عبد الموجود, علی محمد معوض؛ شارک فی تحقیقه: فتحی عبد الرحمن احمد حجازی
نوع منبع :
کتاب , آثار مرجع , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ریاض - عربستان: مکتبة العبیکان,
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل - الجزء الرابع (طبع ریاض)
نویسنده:
جارالله ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشری؛ تحقیق وتعلیق ودراسة: عادل احمد عبد الموجود, علی محمد معوض؛ شارک فی تحقیقه: فتحی عبد الرحمن احمد حجازی
نوع منبع :
کتاب , آثار مرجع , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ریاض - عربستان: مکتبة العبیکان,
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل - الجزء الثالث (طبع ریاض)
نویسنده:
جارالله ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشری؛ تحقیق وتعلیق ودراسة: عادل احمد عبد الموجود, علی محمد معوض؛ شارک فی تحقیقه: فتحی عبد الرحمن احمد حجازی
نوع منبع :
کتاب , آثار مرجع , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ریاض - عربستان: مکتبة العبیکان,
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل - الجزء الثانی (طبع ریاض)
نویسنده:
جارالله ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشری؛ تحقیق وتعلیق ودراسة: عادل احمد عبد الموجود, علی محمد معوض؛ شارک فی تحقیقه: فتحی عبد الرحمن احمد حجازی
نوع منبع :
کتاب , آثار مرجع , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ریاض - عربستان: مکتبة العبیکان,
الكشاف عن حقائق التنزيل - جلد 1 (مخطوط)
نویسنده:
محمود بن عمر الزمخشری
نوع منبع :
کتاب , آثار مخطوط(خطی)
منابع دیجیتالی :
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل - الجزء الاول (طبع ریاض)
نویسنده:
جارالله ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشری؛ تحقیق وتعلیق ودراسة: عادل احمد عبد الموجود, علی محمد معوض؛ شارک فی تحقیقه: فتحی عبد الرحمن احمد حجازی
نوع منبع :
کتاب , آثار مرجع , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ریاض - عربستان: مکتبة العبیکان,
تفسیر الکشاف (نسخه تایپی)
نویسنده:
أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري
نوع منبع :
کتاب , آثار مرجع , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (طبع دارالمعرفة فی مجلد واحد)
نویسنده:
أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمی؛ اعتنی به وخرج احادیثه وعلق علیه:خلیل مامون شیحا
نوع منبع :
کتاب , آثار مرجع , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
بیروت - لبنان: دارالمعرفة للطباعة والنشر والتوزیع,
نظریه تفسیری بافت‌گرایانه قرآن؛ نگرانی‌ها و راهکارها
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
چکیده :
بافت‌گرایی نظریه‌ای معنایی است که بر نقش‌آفرینی بافت درون‌زبانی و برون‌زبانی در فرایندهای تولید و فهم معنا تکیه دارد و در مقابلِ وضع‌گرایی و یا دوئالیسم هسته‌گرا قرار دارد و به این ترتیب، نگرانی‌هایی را در حوزه تفسیر قرآن در پی دارد؛ زیرا آن را بر تقدیر اراده بافت عصر نزول، به دیدگاه قوم‌گرایان و بر تقدیر اراده بافت عصر مفسّر، به دیدگاه مخاطب‌گرایان نزدیک می‌کند. به باور نگارنده اشکال‌های فراروی نظریه بافت‌گرایی، به سوء تقریر آن در آرای باورمندان و منتقدان مربوط می‌شود. به همین منظور، نگارنده از میان قرائت‌های مختلف فرمالیستی، پراگماتیستی، رفتارگرایی، مفهوم‌گرایی و معناشناختی، به نوعی رویکرد هرمنوتیکی گرایش می‌یابد که با تبیینی فلسفی بر سرشت بین‌الأذهانی فهم زبانی تأکید می‌ورزد و با اتکا بر ویژگی‌های بافتی متمایز قرآن، بر سیالیت هنجارمند معانی آن استدلال می‌کند. با این روش، به نگرانی‌هایی همچون عینیت‌ناپذیری معنای بافت‌نهاد، سیالیت معانی بافت‌نهاد و فرهنگ‌زدگی معانی بافت‌نهاد پاسخ داده می‌شود. برایند التزام به نظریه بافت‌گرایی را در تحوّل روش‌ها و ضوابط حاکم بر تفسیر متن، تغییر نوع نگاه به متن، معنا و عناصر مؤثّر در فهم می‌توان یافت.
صفحات :
از صفحه 4 تا 30