جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
ت‍ج‍رب‍ه‌ دی‍ن‍ی‌ و گ‍وه‍ر دی‍ن‌
نویسنده:
ع‍ل‍ی‍رض‍ا ق‍ائ‍م‍ی‌ن‍ی‍ا
نوع منبع :
کتابشناسی(نمایه کتاب)
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ق‍م‌: ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌‏‫‬‏,
چکیده :
کتاب حاضر ذیل سه بخش اصلی با این عناوین تدوین شده است" :تجربه دینی و تقسیمات آن"، "تجربه گرایی دینی "و "تجربه و تفسیر دینی ."نگارنده بر این باور است که "تجربه دینی "از دو منظر قابل بررسی است، "معرفت شناختی "و "پدیدار شناختی" ."در قسم دوم که مبحث اصلی کتاب محسوب می‌شود تقسیم تجارب دینی، بیان ویژگی‌های آن‌ها، ارتباط آن‌ها با گوهر دین، اعتقادات و تعالیم دینی (شامل احکام و اخلاق) محل بحث است ."نگارنده با توجه به پدیدارشناسی تجربه دینی، آرای نظریه پردازان این دیدگاه نظیر :شلایر ماخر، آلستون، پرادفوت، اتو، اشیس و ویلیام جیمز را نقد و بررسی کرده است .وی در فصل نخست که "تجربه دینی و تقسیمان آن "عنوان گرفته به بحث درباره مبادی تصوری و برخی مبادی تصدیقی پرداخته، تعاریف و تقسیمات تجربه دینی را ذکر کرده است . در فصل دوم، مطالبی درباره ارتباط گوهر دین و تجربه دینی فراهم آمده است . در این فصل تجربه دینی به صورت عام به نظریاتی اطلاق شده که گوهر دین را نوعی تجربه می‌دانند .نگارنده در این فصل، دلایل اثبات این مدعا که گوهر دین نوعی تجربه است، بررسی و ارزیابی می‌کند .در فصل سوم با طرح مباحث معرفت شناختی تجربه دینی، این اصل معرفت شناختی که "تجربه بدون تفسیر ممکن نیست " بررسی و ارزیابی می‌شود .
تبیین تجربه های دینی
نویسنده:
محمدگری لگنهاوزن؛ مترجم: محمدرضا اثنی عشری
نوع منبع :
مقاله , ترجمه اثر
منابع دیجیتالی :
استدلال از طریق تجربه دینی
نویسنده:
سی دی براد؛ مترجم: عباس یزدانی
نوع منبع :
مقاله , ترجمه اثر
منابع دیجیتالی :
چکیده :
سی، دی‌ براد، استاد فلسفه‌ در دانشگاه‌ کمبریج‌ است‌ که‌ تألیفات‌ بسیاری‌ در حوزة‌ فلسفة‌ ذهن، فلسفة‌ دین‌ و تحقیقات‌ روانی‌ دارد. در این‌ مقال، براد، قلمروی‌ را مشخص‌ می‌کند که‌ ما می‌توانیم‌ از تجربة‌ دینی، وجود خدا را نتیجه‌ بگیریم. وی‌ احساس‌ دینی‌ را به‌ احساس‌ و گوش‌ موسیقی‌ تشبیه‌ کرده‌ است. معدودی‌ از افراد در برابر احساس‌ موسیقی‌ کر، و معدودی‌ هم‌ در این‌ حوزه، بنیان‌گذار و صاحب‌ سبک‌ در موسیقی‌ هستند؛ مانند باخ‌ و بتهوون. در بین‌ این‌ دو حد، افراد متعارف‌ و معمول‌ قرار دارند. افراد در برابر تجربة‌ دینی‌ نیز چنین‌ هستند. کسانی‌ که‌ تجربة‌ دینی‌ ندارند نمی‌توانند دربارة‌ کسانی‌ که‌ واجد چنین‌ احساسی‌ هستند، داوری‌ کنند. اختلاف‌ عمده‌ در این‌ مقایسه، این‌ است‌ که‌ دین‌ بر خلاف‌ موسیقی، بیانگر چیزی‌ در باب‌ ماهیت‌ واقعیت‌ است. آیا آن‌ چه‌ تجربة‌ دینی‌ می‌گوید، حقیقت‌ است؟ آیا تجربة‌ دینی، تأییدی‌ برای‌ مد‌عیات‌ دین‌ است؟ آیا تجربة‌ دینی‌ صادق‌ است؟ براد در این‌ مقال‌ به‌ دقت‌ به‌ پاسخگویی‌ این‌ مسائل‌ می‌پردازد و در آخر، نتیجه‌ می‌گیرد که‌ تجربة‌ دینی‌ می‌تواند وجود خدا را اثبات‌ کند.
تجربه ی دینی
نویسنده:
ویلیام پی.آلستون؛ مترجم: رضا حق پناه
نوع منبع :
ترجمه اثر , کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
منابع دیجیتالی :
معرفت شناسی تجربه دینی
نویسنده:
کیت یندل؛ مترجم: علی حقی
نوع منبع :
مقاله , ترجمه اثر
منابع دیجیتالی :
نگاهی به دیدگاه هاکینگ در باره تجربه دینی
نویسنده:
محمد لگنهاوسن؛ مترجم: منصور نصیری
نوع منبع :
مقاله , ترجمه اثر
منابع دیجیتالی :
دو نوع تجربه دینی
نویسنده:
والتر فالز؛ مترجم: مهدی ذاکری
نوع منبع :
مقاله , ترجمه اثر
منابع دیجیتالی :
بازنگری اعتبار تجربه دینی
نویسنده:
ادوین یوئرت اوبری؛ مترجم: سید جلال عمادی
نوع منبع :
مقاله , ترجمه اثر
منابع دیجیتالی :
معنا و تجربه دینی
نویسنده:
جان هیک، سید علی اصغری
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
تنوع تجربه دینی
نویسنده:
ویلیام جیمز؛ مترجم: حسین کیانی
نوع منبع :
مقاله , ترجمه اثر
منابع دیجیتالی :